Yazar Rehberi

Yazarlara bilgi,

 Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ) açık erişimli, hakemli, yılda üç defa Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir.

Dergipark sayfası üzerinden ilk etapta yollanacak makalelerden yazar isimleri mutlaka çıkartılmalıdır. Makale yazarlarının isimlerinin sonraki aşamalarda eklenmesi istenecektir. Makale sisteme yazar ismi ve bilgileri olmadan yüklenmelidir.

Telif hakkı formu bütün yazarlar tarafından imzalanarak sisteme yüklenmelidir.

• İntihal raporu yüklenmelidir. (En fazla % 20)

• Çalışma için gerekli ise Etik Kurul İzin Belgesi’nin onaylı hali mutlaka sisteme yüklenmelidir.(Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney ve görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmadan çalışmanın ne zaman yapıldığına bakılmaksızın etik kurul izin belgesi istenmektedir.)

• Yayımlanması istenen yazılar, https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosguz uzantılı Dergipark sayfası üzerinden gönderilmelidir.

• Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin içeriği derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olmalıdır.

Her yazara ait yılda bir adet makale yayınlanır. 

• Derginin tüm giderleri Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti alınmaz.

• Gönderi dosyası Microsoft Word dokümanı dosyası biçiminde olmalıdır.

• Gönderilen makaleler SOSGÜZ yazım kurallarına uygun olmalıdır.

• Makaleler akademik intihal engelleme programından (Örneğin: Ithenticate, intihal.net vb.) alınmış orijinallik raporu ile birlikte gönderilmelidir. Bu oran %20'ye kadar kabul edilmektedir. %20' nin üzerinde benzerlik oranı olan çalışmalar ön kontrol aşamasında iade edilir.

• Yazarlar Telif hakkı formunu imzalayarak sisteme yüklemek zorundadırlar.

• Tüm yazarlar yazar sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formunda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar.

• Derginin ilke ve kurallara uymayan ve yazım kurallarında belirtilen şartları taşımayan makaleler değerlendirmeye alınmaz ve gerekli düzenlemelerin tamamlanması için makale yazara iade edilir ya da reddedilir.

• Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir.

• Seçilen makaleler en az iki ulusal/uluslararası çift kör olarak hakeme değerlendirmeye gönderilir; yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin sonrasında baş editör tarafından verilir.

• Kabul edilen yayından önce veya sonra etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır.

• Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Son Güncelleme Zamanı: 14.01.2021 21:29:55

23374216672166821669     21677 21671216722167321675   21676