Hakkında

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ) Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde yayınlanan, açık erişimli, hakemli, yılda üç defa Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Dergide sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarındaki hem teorik hem de uygulamalı çalışmalar yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayımlanmamış ve sözlü veya poster sunum olarak başka yerde yayın için değerlendirme aşamasında olmaması gereklidir.

Değerlendirme aşamalarının sürelerinde oluşabilecek değişkenliklerden dolayı dergimizde belli bir sayı için makale kabulü yapılmamaktadır. Makale kabulü sürekli olarak devam etmektedir. Hakem süreçleri tamamlanarak kabul edilen makaleler yayımlanacak olan ilk sayı için sıraya alınmaktadır.

NOT

Yazarlarımız sisteme çalışmalarını yüklerken çalışmaları ile birlikte mutlaka intihal raporlarını, gerekli ise etik kurul onayı formunu (yazarların çalışma içerisinde izinle ilgili bilgilere yer vermesi gerekir) ve yazar/yazarlar tarafından imzalanmış telif hakkı devir formlarını yüklemelidirler. Ayrıca sisteme yüklenen çalışmalarda yazar, kurum, unvan bilgileri bulunmamalıdır. Çalışma, dergi yazım kurallarına uygun şekilde olmalıdır. Bu kuralların dışında yapılan yüklemeler ön kontrol aşamasındaki editoryal incelemede iade edilecektir.

23374216672166821669     21677 21671216722167321675   21676