Değerlendirme Süreci

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi'ne (SOSGÜZ) makale gönderecek olan sorumlu yazar dergi sistemi üzerinden makale başvurusunu gerçekleştirir. Aday makaleler akademik intihal engelleme programından alınmış orijinallik raporu ile birlikte gönderilmelidir. Aday makaleler akademik intihal engelleme programından (Örneğin: Ithenticate, intihal.net vb.) alınmış orijinallik raporu ile birlikte gönderilmelidir. Bu oran %20'ye kadar kabul edilmektedir. %20' nin üzerinde benzerlik oranı olan çalışmalar ön kontrol aşamasında iade edilecektir. Dergiye gönderilen aday makale Sekretarya tarafından ön incelemeden geçirildikten sonra Editöre yönlendirilir. Editör aday makaleyi; dergi yayın politikası, yayın ilkeleri, yazım kuralları ve aday makalenin özgünlüğü bakımından inceler. Editör, makalenin gerekli bölümleri ve biçemlemeleri içerdiğinden emin olmak için yazının kompozisyonunu ve düzenlemesini kontrol eder. Makalenin kalitesi bu noktada değerlendirilmez.

Bu inceleme sonucunda uygun bulunan aday makale ilgili alan editörlerine gönderilir. Konu editörü, makalenin dergiye uygunluğunu ve orjinalliğini denetler. Makale bu koşulları sağlamıyorsa hakem değerlendirme aşamasına geçilmeden reddedilebilir. Uygun olmayan aday makaleler ise gerekçesi belirtilerek yazarına iade edilir. Alan Editörü aday makaleyi alana uygunluğu ve alana özgünlüğü bakımından inceleyerek uygun bulunan aday makaleyi yazarın kurumu dışından olan en az 2 hakeme yönlendirir. Konu editörü uygun olduğuna inandığı kişileri makale değerlendirmesi için davet eder. En az iki hakemden yanıt alıncaya kadar bu işleme devam eder. Makaleler çifte kör hakemlik sürecine ve benzerlik/intihal kontrolüne tabiidir. 

Hakem süreci tamamlanan çalışmalar Alan Editörü tarafından hakem dönütleri göz önünde bulundurularak aday makale hakkında karar verir (Kabul- Büyük Düzeltme-Küçük Düzeltme-Red). Bu karar gerekçeleri ile birlikte yazar(lar)a iletilir. Ancak aday makalenin yayınlanması ile ilgili nihai karar Editörler Kurulu tarafından verilir.

Hakem değerlendirme sürecini olumlu tamamlayan makaleler mizanpaj için ilgili birime gönderilir. Makale, büyük ya da küçük revizyon için reddedilir ya da geri gönderilirse, konu editörü yazarın makaleyi geliştirmesine yardımcı olması için hakemlerin yapıcı yorumlarını iletir. Makale yeniden gözden geçirilmek üzere geri gönderilirse hakemler ikinci aşamada düzeltilmiş makaleyi yeniden değerlendirirler. Hakemler tarafından minör düzeltme verilmiş ise konu editörü makaleyi hakemlere geri göndermeyebilir.

Son Güncelleme Zamanı: 5.05.2020 14:46:13

23374216672166821669     21677 21671216722167321675   21676