ISSN: 2146-7129
e-ISSN: 2980-2989
Başlangıç: 2011
Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Kapak Resmi

Önemli not: Makale gönderim tarihleri, Haziran sayısı için en geç 15 Nisan, Aralık sayısı için en geç 15 Ekim’dir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi/Süleyman Demirel Law Review (SDÜHFD/SDLR), 2011 yılında öğreti ve uygulamaya katkı sunmak üzere yayımlanan, 2017 yılından itibaren TÜBİTAK – ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan ULUSAL HAKEMLİ bir dergidir. Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak e-dergi formatında açık erişim olarak yayımlanmaktadır. Ancak Yayın Kurulu (Editorial Board) tarafından basılı yayımlanmasına karar verilen özel sayılar basılı olarak yayımlanabilir. Dergide hukuk ve ilişkili diğer alanlarda akademisyen, araştırmacı ve uygulamacılar tarafından hazırlanan makale, karar incelemesi, çeviri, kitap incelemesi gibi akademik çalışmalara yer verilmektedir.

Bununla birlikte, derginin sosyal bilimlerin hukuk alanında uluslararası alan indekslerinde taranmasını sağlamak, hukuk öğretisine evrensel ölçekte katkı sunulmasını temin etmek, derginin etki ve görünürlüğünü arttırmak üzere; Türkçe’nin yanı sıra; İngilizce veya Almanca dillerinde akademik çalışmalar da yayımlanmak üzere kabul edilmektedir.


Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, DergiPark sistemi üzerinden “.doc” veya “.docx” uzantılı dosya formatında ve gönderilmelidir. DergiPark sistemi üzerinden makaleye ilişkin bilgiler girilirken, yazar veya yazarların iletişim bilgilerine (unvanları, kurumları, kurumsal elektronik posta adresleri, ORCID numaraları) tam olarak yer verilmelidir. DergiPark sisteminden gönderilmeyen çalışmalar dikkate alınmayacaktır.


Derginin yazım kurallarına, etik ilkelerine, yayın politikasına uygun olmayan makaleler yayımlanmamaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların benzerlik oranının tespiti için iThenticate programı kullanılmakta ve etik ihlali olup olmadığı kontrol edilmektedir. Kaynakça ve atıflar hariç %20 benzerlik oranının aşılması ve etik ihlali olduğunun tespit edilmesi durumunda, çalışma hakemlere gönderilmeksizin doğrudan reddedilmektedir. Yayımlanacak çalışmaların belirlenmesi için yurt içinden veya yurt dışından en az iki hakem tarafından çalışmalar değerlendirilmekte ve bu süreçte çift taraflı kör hakemlik süreci izlenmektedir. Yazarlar hakemlerin belirttiği düzeltmeleri yapmakla yükümlüdürler. Eserlerin gönderilmesi veya yayımlanması için yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.


Yazarların makale gönderebilmeleri için ORCID numarası kullanmaları zorunludur. ORCID numarasını ücretsiz edinmek ve hakkında detaylı bilgi almak için www.orcid.org adresi ziyaret edilebilir.


Yazarların makaleleri DergiPark üzerinden göndermeleri gerekmektedir.


Dergisin Tarandığı İndeksler:

TR DİZİN Hukuk Veri Tabanı
SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini
JURIX Hukuk Dergileri Veri Tabanı
EBSCO Central and Eastern European Academic Source
EBSCO Legal Source

2023 - Cilt: 13 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

5. Meşru Savunmada Orantılılık

Taranan İndeksler


Creatıve Common

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)


                                              by-nc.png?resize=300%2C105&ssl=1