ISSN: 2146-7129
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Önemli not: Eserinizi dergimize göndermeden önce lütfen güncellenmiş yazım kurallarımıza bakınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (SDÜHFD) Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan hakemli ulusal bir dergidir.
Dergide hukuk ve ilişkili diğer alanlarda akademisyen, araştırmacı ve uygulamacılar tarafından hazırlanan makale, karar incelemesi, çeviri, kitap incelemesi gibi bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Derginin yayın dili, Türkçe olmakla birlikte İngilizce ve Almanca dilde yazılar da dergide yayımlanmaktadır.
Derginin yazım kurallarına, etik ilkelerine, yayın politikasına, atıf ve kaynakça sistemine uygun olmayan makaleler yayımlanmamaktadır.
Dergimizde uygulanan çift kör hakemlik sistemiyle makaleler bağımsız olarak tarafsız hakemlerce değerlendirilmektedir. Eserlerin gönderilmesi veya yayınlanması için yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.
Yazarların makale gönderebilmeleri için ORCID numarası kullanmaları zorunludur. ORCID numarasını ücretsiz edinmek ve hakkında detaylı bilgi almak için www.orcid.org adresi ziyaret edilebilir.
Yazarların makaleleri DergiPark üzerinden göndermeleri gerekmektedir. 

Dergisin Tarandığı İndeksler:

TR DİZİN Hukuk Veri Tabanı
SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini
JURIX Hukuk Dergileri Veri Tabanı


2022 - Cilt: 12 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

13. İSLAM HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK

Taranan İndeksler

logo.png


1200px-TUBITAK-ULAKBIM-Logo-JPG.jpg