Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-7129 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | https://hukuk.sdu.edu.tr/tr/dergi/sdu-hukuk-fakultesi-dergisi-12867s.html


Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hakkında;

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (SDÜHFD) Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan hakemli ulusal bir dergidir.
Dergide hukuk ve ilişkili diğer alanlarda akademisyen, araştırmacı ve uygulamacılar tarafından hazırlanan makale, karar incelemesi, çeviri, kitap incelemesi gibi bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Derginin yayın dili, Türkçe olmakla birlikte dergide yabancı dilde yazılar da yayımlanmaktadır.
Derginin yazım kurallarına, etik ilkelerine, yayın politikasına, atıf ve kaynakça sistemine uygun olmayan makaleler yayımlanmamaktadır.
Dergimizde uygulanan çift kör hakemlik sistemiyle makaleler bağımsız olarak tarafsız hakemlerce değerlendirilmektedir. Eserlerin gönderilmesi veya yayınlanması için yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.
Yazarların makale gönderebilmeleri için ORCID numarası kullanmaları zorunludur. ORCID numarasını ücretsiz edinmek ve hakkında detaylı bilgi almak için www.orcid.org adresi ziyaret edilebilir.
Yazarların makaleleri Dergipark üzerinden veya hukukdergi@sdu.edu.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir.
Yazarlar gönderecekleri makaleleri hazırlarken yardımcı olması için hazırlanan makale şablonunu kullanabilirler.


Dergisin Tarandığı İndeksler:
TR DİZİN Hukuk Veri Tabanı
SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini
HEINONLINE Veri Tabanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-7129 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | https://hukuk.sdu.edu.tr/tr/dergi/sdu-hukuk-fakultesi-dergisi-12867s.html
Kapak Resmi


Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hakkında;

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (SDÜHFD) Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan hakemli ulusal bir dergidir.
Dergide hukuk ve ilişkili diğer alanlarda akademisyen, araştırmacı ve uygulamacılar tarafından hazırlanan makale, karar incelemesi, çeviri, kitap incelemesi gibi bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Derginin yayın dili, Türkçe olmakla birlikte dergide yabancı dilde yazılar da yayımlanmaktadır.
Derginin yazım kurallarına, etik ilkelerine, yayın politikasına, atıf ve kaynakça sistemine uygun olmayan makaleler yayımlanmamaktadır.
Dergimizde uygulanan çift kör hakemlik sistemiyle makaleler bağımsız olarak tarafsız hakemlerce değerlendirilmektedir. Eserlerin gönderilmesi veya yayınlanması için yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.
Yazarların makale gönderebilmeleri için ORCID numarası kullanmaları zorunludur. ORCID numarasını ücretsiz edinmek ve hakkında detaylı bilgi almak için www.orcid.org adresi ziyaret edilebilir.
Yazarların makaleleri Dergipark üzerinden veya hukukdergi@sdu.edu.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir.
Yazarlar gönderecekleri makaleleri hazırlarken yardımcı olması için hazırlanan makale şablonunu kullanabilirler.


Dergisin Tarandığı İndeksler:
TR DİZİN Hukuk Veri Tabanı
SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini
HEINONLINE Veri Tabanı
Cilt 10 - Sayı 2 - 30 Ara 2020
 1. Ahlak Kurallarının Türk Hukuk Sistemine Etkisi
  Sayfalar 1 - 18
  Yavuz GÜLOĞLU
 2. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Kuvvetler Ayrılığı İlkesi
  Sayfalar 19 - 46
  Bayram DOĞAN, Ali Fuat GEYİK
 3. Hakların Çatışması ve Dengelenmesi Bağlamında Çocuklara Yönelik Zorunlu Aşı Uygulaması (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ekseninde Bir İnceleme)
  Sayfalar 47 - 78
  Fatmagül KALE ÖZÇELİK
 4. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçmeden Yararlanmak İçin Gösterilmesi Gereken Gayret
  Sayfalar 79 - 102
  Ahmet BOZDAĞ
 5. Moral And Political Grounds Of Armed Humanitarian Intervention
  Sayfalar 103 - 118
  Mustafa ÇAKIR
 6. Administrative Detention In Accordance With The Foreigners And International Protection Law
  Sayfalar 119 - 138
  Nimet ÖZBEK
 7. İnsani Müdahale ve Kosova Örneği
  Sayfalar 139 - 170
  Gönül GÜLGEZEN
 8. Bölge Adliye Mahkemelerinin İhtiyatî Tedbir Kararı Verebilmesi ve Kararın Denetimi
  Sayfalar 171 - 194
  Cemil SİMİL
 9. Kurumların Aktifinde İki Yıl Süreyle Bulunan Taşınmazların Cebri İcra Yoluyla Satılması Durumunda Katma Değer Vergisi İstisnası
  Sayfalar 195 - 218
  Volkan ÖZÇELİK
 10. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 70 Hükmü Uyarınca Açılabilecek Tazminat Davalarının Şartları
  Sayfalar 219 - 244
  Zeynep ÖZCAN, Ali TÜRK
 11. Tanzimat Dönemi Osmanlı Kanunlaştırma Usulü ve Meclislerin Rolü (1838-1876)
  Sayfalar 245 - 274
  Samed ATASOY
 12. Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilere İlişkin Model Anlaşma’nın 15’inci Maddesi: “Ücret Geliri”nde ve 16’ncı Maddesi: “Yöneticilere Yapılan Ödemeler”de Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi ve Türk Vergi Hukuku’ndaki Durumu
  Sayfalar 275 - 308
  Sude CAN SÖNMEZ
 13. Mehmed Hilmi El-Akhisârî’nin “Risâle Fî Beyâni’r-Ribâ ve Beyü’l-Fâsid” Adlı Risâlesi ve Tahkiki
  Sayfalar 309 - 330
  Salih KORKMAZ
 14. Organize Suç Örgütleriyle Mücadelede İşbirliği Aracı Olarak Suçluların İadesi Rejimi
  Sayfalar 331 - 341
  Cemal KITAL, Şevki NEZİR