Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2602-2184 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Fırat Üniversitesi | http://iib.firat.edu.tr/tr/node/202


Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergimiz haziran ve aralık olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. Dergimiz aşağıdaki indekslerde yer almaktadır;

 • Araştırmax
 • ASOS Index
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • Google Scholar
 • JF (JournalFactor)
 • İdealOnline
 • Cite Factor (CF)
 • ROAD
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engıne)
 • COSMOS
 • DRJI (Dırectory of Research Journal Indexıng)
 • Scientific Indexing Services (SIS)
 • Erıh Plus

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ISSN 2602-2184 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Fırat Üniversitesi | http://iib.firat.edu.tr/tr/node/202
Kapak Resmi


Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergimiz haziran ve aralık olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. Dergimiz aşağıdaki indekslerde yer almaktadır;

 • Araştırmax
 • ASOS Index
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • Google Scholar
 • JF (JournalFactor)
 • İdealOnline
 • Cite Factor (CF)
 • ROAD
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engıne)
 • COSMOS
 • DRJI (Dırectory of Research Journal Indexıng)
 • Scientific Indexing Services (SIS)
 • Erıh Plus
Cilt 3 - Sayı 2 - 31 Ara 2019
 1. TOKENİZM TEORİSİNİN TÜRKİYE BAĞLAMINDA İŞLERLİĞİNE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1 - 34
  Erkan Turan DEMİREL
 2. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 35 - 58
  Yasemin BULUT , Özgül POLAT
 3. MODERN MALİYETLEME SÜRECİNDE DEĞER ZİNCİRİ YAKLAŞIMI
  Sayfalar 59 - 80
  Ceylan ALPHAN , Özcan DEMİR
 4. SOSYAL SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM GELİRLERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ
  Sayfalar 81 - 106
  Ali Kemal NURDOĞAN
 5. AKTİF İŞ PİYASASI PROGRAMLARINA BÖLGESEL CİNSİYET DİRENCİ: İŞKUR GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 107 - 136
  Ayşe Nur ÇİFTÇİ , Bora YENİHAN
 6. YAPAY ZEKÂ ALANINDAKİ GELİŞMELERİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE ETKİSİ
  Sayfalar 137 - 158
  Yunus Emre GÜR , Cem AYDEN , Atilla YÜCEL
 7. ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ ALGILARININ İNCELENMESİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 159 - 192
  Nurcan YÜCEL , Ufuk ÇEÇEN
 8. TÜKETİM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA İSTEK VE İHTİYAÇLARIN OLUŞUMU: KAVRAMSAL BİR ANALİZ
  Sayfalar 193 - 218
  Mehmet TAN
 9. KAMU PERSONEL REJİMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI
  Sayfalar 219 - 248
  Sinan ACAR
 10. LİDERLİK ALGISININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ; FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 249 - 276
  Ertuğrul Buğra ORHAN
 11. İŞLETME BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİ (ANKARA-HACI BAYRAM VELİ-HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 277 - 308
  Bahan YENİLMEZ
 12. TÜRKİYE’DE YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 309 - 334
  Gülnihal TUNCEL , Hasan UZUN
 13. TÜRKİYE’DE MODERNLEŞME SÜRECİNDE MUHAFAZAKÂR/DİNDAR KADIN
  Sayfalar 335 - 348
  Handan KARAKAYA