e-ISSN: 3023-7211
Başlangıç: 2017
Yayımcı: Fırat Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM DERGİPARK aracılığıyla Crossref üyesidir. Kabul edilen her araştırma makalesine DOI numarası verilmektedir.

Dergimiz haziran ve aralık olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmakta ve aşağıdaki indekslerde yer almaktadır;

 • Araştırmax
 • ASOS Index
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • Google Scholar
 • JF (JournalFactor)
 • IdealOnline
 • Cite Factor (CF)
 • ROAD
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
 • COSMOS
 • DRJI (Directory of Research Journal Indexing)
 • Scientific Indexing Services (SIS)
 • Erih Plus

2023 - Cilt: 7 Sayı: 2

YAZARLARIN DİKKATİNE

• Dergimizin tüm süreçleri Degipark Sistemi üzerinden yürütülmektedir. Çalışmalarınızı Dergipark üzerinden dergimize gönderiniz.
• Yazar sırası dikkate alınmaksızın birbirini takip eden iki sayıda aynı yazarın çalışmaları yayınlanamaz.
• Dergimiz dergi yayın politikası gereğince her sayıda yayınlanan çalışmaların en fazla 1/3’ü aynı kurumdan olabilir. Kabul alan çalışmalar bu kurala dikkat edilerek kabul aldığı tarih sırasına göre bir sonraki sayıda yayınlanmak üzere sıraya alınır. 
• Dergimiz Yayın Kuralları ve Etik İlkelerine uyan Kesin Bir Yayın Politikası izler.

• YAZIM KURALLARINA UYMAYAN ÇALIŞMALAR İADE EDİLİR.

HAZİRAN SAYISI İÇİN MAKALE SON KABUL TARİHİ : 10 MAYIS

ARALIK SAYISI İÇİN MAKALE SON KABUL TARİHİ : 10 KASIM