e-ISSN: 2564-7504
Başlangıç: 2016
Yayıncı: Ahmet Arif EREN
Kapak Resmi
       

Fiscaoeconomia (FSECON), 2021 yılı itibarıyla Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (#ULAKBİM) tarafından TR-DİZİN veri tabanına dahil edilmiştir.

Dergimize 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla yüksek lisans tezlerinden türetilmiş yayınlar kabul edilmeyecektir. Bu tarihten önce gönderilmiş ve süreçleri devam eden/kabul alan çalışmalar kapsam dışındadır.

FSCONGRESS 2023

19-21 Ekim 2023

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Değerli Bilim İnsanları,
2018 yılından itibaren her yıl düzenlediğimiz Fiscaoeconomia Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresini (FSCONGRESS) bu yıl (2023), 19-21 Ekim tarihlerinde “Yeşil Kalkınma, Ekonomi ve Toplum” temasıyla Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi paydaşlığında Hopa’da gerçekleştireceğiz.
İklim değişikliği başta olmak üzere dünyamızın temel sorunlarına çözümlerin aranacağı, sosyal bilimlerdeki önemli konular üzerine sunuşların gerçekleşeceği kongremize bildiri özetlerinizi bekliyoruz.
Bildiri özetlerinizi fscongress2023hopa@artvin.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz.

Önemli Tarihler
Özet Gönderimi Son Tarih
9 Eylül 2023
Kabul Edilen Özetlerin İlanı
16 Eylül 2023
Kongre Programının İlanı
2 Ekim 2023
Tam Metin Gönderimi (İsteğe Bağlı)
18 Ekim 2023
Kongre Tarihleri
19-21 Ekim 2023

Detaylı bilgi için: https://fscongress2023hopa.artvin.edu.tr/


2023 - Cilt: 7 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

İktisadi Bağımsızlık Çerçevesinde 1929 Gümrük Tarifesinin Ekonomi Politiği

Araştırma Makalesi

Cumhuriyetin Kuruluşunun Yüzüncü Yılında Türkiye Bankacılık Sistemi

Araştırma Makalesi

Alevilerin Yüz Yıllık İktisadi Tarihi

Araştırma Makalesi

Medium Term Programmes Implemented in Türkiye: Problems and Solution Suggestions

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Sanayileşmenin Yüz Yılı: Süreklilik ve Dönüşümleri Aramak

Araştırma Makalesi

Enflasyonun Tarihsel Belirleyenleri: Türkiye ve İkinci Dünya Savaşı

Araştırma Makalesi

Analysis of Turkish Economy from Macroeconomic and Socio-political Perspective (1923-2023)

Araştırma Makalesi

SAĞLIK POLİTİKALARININ 100 YILI

Araştırma Makalesi

The Course of Tax Revenue During the Process of Population Aging: Empirical Evidence from Turkey

Araştırma Makalesi

Cumhuriyetin 100. Yılında Tarımda Kapitalist Üretim İlişkilerinin Dönüşümü

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Vergi Afları ile Vergi Gelirleri İlişkisi: Kırık Camlar Kuramı için Ampirik Kanıtlar

FSecon-Örnek Dosya

 Fiscaoeconomia is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.