İntihal Politikası

FSECON, dergi politikası benzerlik oranı tespitinde aşağıdaki kuralları benimsemektedir:


* Genel benzerlik oranı %15’nin üzerinde olan makaleler hakem sürecine girmeden yazara geri gönderilmektedir. Bu durumda yazarlar 4 hafta içerisinde makaleyi
düzenleyip tekrar gönderebilirler.
* Tek bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ten az olmalıdır.
* Editörler hakemlik süreci boyunca veya sonrasında benzerlik kontrolü yapabilirler.


Ayrıca, -benzerlik oranından bağımsız olarak- bir kaynaktan alınan ve ilgili kaynağa gönderme yapılmayan her türlü ifade ve/veya bloklar halinde benzerlikler durumunda çalışma değerlendirme sürecine alınmadan yazara iade edilecektir.

Yukarıda bahsedilen kuralların makale başvurusunda bulunan tüm yazarlar tarafından kabul edilir.Benzerlik raporu için iThenticate ve Turnitin programlarının kullanılması önerilmektedir.

 Fiscaoeconomia is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.