Yazım Kuralları

1. Makale yüklerken benzerlik raporu da beraberinde eklenmelidir. Benzerlik oranı yüzde 15’i geçmemelidir.
2. Makale muhakkak dergi yazım kurallarına göre düzenlenmelidir:  (Örnek dosya için lütfen tıklayınız.)
Calibri, 12 punto, 1 satır aralığı, 6nk boşluk, paragraf girintisi yok,
Makale başlığı 14 punto, sola dayalı ve başlıktaki kelimelerin ilk harfleri büyük,
Alt başlıklar 12 punto, alt başlıklar numaralandırılmış (giriş ve sonuç kısımları dahil), sola dayalı ve ilk harfler büyük,
Tablolar ve tablo başlıkları ortalanmış,
Kaynakça asılı 1,25 cm girinti,
Metin içi gönderme ve kaynakça APA 6 stili.
3. Makale yüklemesi yaparken makale üst verileri sekmesinde İngilizce/Türkçe başlıkların ve İngilizce/Türkçe özetlerin, anahtar kelimelerin eksiksiz girilmesi gereklidir.
4. Makalede mutlaka Türkçe ve İngilizce başlıkların her ikisi de bulunmalıdır.
5. Makale Word dosyası olarak yüklenmeli ve dosya içinde/dosya adında yazarlara ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamalıdır.
6. Makalenin İngilizce ve Türkçe özetleri 250’şer kelimeyi aşmamalıdır. Bununla birlikte makalenin dili Türkçe ise, ek olarak 1250 kelimelik İngilizce genişletilmiş özet yazılmalı ve metin sonuna eklenmelidir.
7. Makalede en az üç tane jel kodu bulunmalıdır.
8. Makale yüklenmeden önce yazım ve imla konularında gözden geçirilmelidir.
Yukarıdaki hususlardan biri ya birkaçı eksik olduğu takdirde, makale değerlendirmeye alınmayacaktır.


You may choose to submit your manuscript as a single Word file to be used in the refereeing process
• Title of the manuscript (both Turkish and English). If the manuscript is English, title in English must be 14 Puntos, Bold and the Capitals will be upper case and the Turkish title will be 12 Puntos and Bold and vice versa) (Example. If the manuscript is English the titles will be as such: “Scottish Enlightenment in the Age of Reason”(14p). “Akıl Çağında İskoç Aydınlanması) (12p).
• Abstract (both Turkish and English. If the manuscript is English no need a Turkish abstract. If the manuscript is Turkish an english abstract must be written with minimum 1250 characters)
•Manuscript:
• Include keywords under the abstracts. (min. 3)
• Jel Codes (min. 3)
• All figures (include relevant captions)
• All tables (including titles, description, footnotes)
• Ensure all figure and table citations in the text match the files provided • Indicate clearly if color should be used for any figures in print Graphical Abstracts / Highlights files (where applicable) Supplemental files (where applicable) Further considerations
• Manuscript has been 'spell checked' and 'grammar checked'
• All references mentioned in the Reference List are cited in the text, and vice versa • Permission has been obtained for use of copyrighted material from other sources (including the Internet)
• Relevant declarations of interest have been made
This journal uses double-blind review, which means the identities of the authors are concealed from the reviewers, and vice versa. To facilitate this, please include the following separately: No authors' names and affiliations in the text for the blinded manuscript. The main body of the paper (including the references, figures, tables and any acknowledgements) should not include any identifying information, such as the authors' names or affiliations. Fiscaoeconomia is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.