Dergi Kurulları

Baş Editör

Doç. Dr. Ahmet Arif EREN NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Editörler

Doç. Dr. Orhan ŞİMŞEK Artvin Çoruh University 0000-0002-1636-9684 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Uluslararası İktisat, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme, Uluslararası Politik İktisat, Uluslararası Ticaret
Prof. Dr. Metehan TOLON ANKARA HACI BAYRAM VELI UNIVERSITY, * 0000-0003-0832-3632 Türkiye
Müşteri İlişkileri Yönetimi, Pazarlama İletişimi, Tüketici Davranışları
Doç. Dr. Dilek ÇETİN Süleyman Demirel Üniversitesi 0000-0002-0854-8746 Türkiye
Bölgesel İktisat, Panel Veri Ekonometrisi, Uygulamalı Mikro Ekonometri, Sanayi Ekonomisi, Toplumsal Cinsiyet
Doç. Dr. Altuğ Murat KÖKTAŞ Necmettin Erbakan University Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Dr Vikas ARYA Rabat Business School, Rabat, Morocco 0000-0001-8025-1528 Fas
Ürün ve Marka Yönetimi

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Mert ŞAKI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, HOPA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-1463-6221 Türkiye
Uluslararası İktisat, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme, Uluslararası Politik İktisat, Uluslararası Ticaret
Arş. Gör. Emre ATSAN NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITY Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Ali Gökhan GÖLÇEK NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITY 0000-0002-7948-7688 Türkiye Web

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 2013 yılında mezun olan Gölçek, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında 2016 yılında “19. yy. Osmanlı Devleti’nde Vergi Uygulamaları: Niğde Sancağı Temettüat Defteri Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı yüksek lisans tezi ile tamamlamıştır.
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında 2022 yılında “Türkiye’de Yoksulluk Riski: Çocuk ve Yaşlı Yoksulluğunun Belirleyicileri” isimli doktora teziyle doktor unvanını almıştır.
Gölçek, 2016 yılından beri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalı’nda Dr. Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.
Yayınlar için lütfen ziyaret ediniz: golcek.com 

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Türkiye Ekonomik Coğrafyası, İktisadi Düşünce, İslam Ekonomisi, Politik İktisat, Osmanlı İktisat Tarihi, Türkiye İktisat Tarihi, Maliye Politikası, Maliye, Maliye Kuramı, Sağlık Ekonomisi, Osmanlı Sosyo- Ekonomik Tarihi, Yoksulluk Çalışmaları
Arş. Gör. Gizem EREN HİTİT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Editör Kurulu

Prof. Dr. Alex CALLINICOS, Kings College London
Prof. Dr. Andreas NÖLKE, Goethe University Frankfurt
Prof. Dr. Anton FILIPENKO,Taras Shevchenko National University of Kyiv
Prof. Dr. Bülent GÜLOĞLU, İstanbul Technical University
Prof. Dr. Enzo MINGIONE, Università di Milano-Bicocca
Prof. Dr. Erinç YELDAN, Kadir Has University
Prof. Dr. Hüseyin ÖZEL, Hacettepe University
Prof. Dr. R. Koray YILMAZ, Ondokuz Mayıs University
Prof. Dr. Müslüme NARİN, Ankara Hacı Bayram Veli University
Prof. Dr. Immanuel NESS, Brooklyn College of the City University
Prof. Dr. Taha Bahadır SARAÇ, Hitit University
Prof. Dr. Ziad MAJED, The American University of Paris
Doç. Dr. Ahmet Arif EREN, Niğde Ömer Halisdemir University
Doç. Dr. Altuğ M. KÖKTAŞ, Necmettin Erbakan University
Doç. Dr. Baki DEMİREL, Yalova University
Doç. Dr. Çağatay Edgücan ŞAHİN, Ordu University
Doç. Dr. Dilek ÇETİN, Süleyman Demirel University
Doç. Dr. Doğan BAKIRTAŞ, Manisa Celal Bayar University
Doç. Dr. Onur POLAT, Bilecik Şeyh Edebali University
Doç. Dr. Orhan ŞİMŞEK, Artvin Çoruh University
Doç. Dr. Şükrü APAYDIN, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University
Doç. Dr. Yeliz SARIÖZ GÖKTEN, Niğde Ömer Halisdemir University
Doç. Dr. Zehra DOĞAN ÇALIŞKAN, Bolu Abant İzzet Baysal University
Dr. Yusuf MURATOĞLU, Hitit University
Dr. Abraham GARCIA, Maastricht University
Dr. Vikas ARYA, Chandigarh University 

Yabancı Dil Editörleri

İngilizce

 Fiscaoeconomia is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.