e-ISSN: 2147-7833
Başlangıç: 2015
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimiz yoğunluk sebebiyle belirli bir süreliğine makale kabul etmemektedir. Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. 


Yayın hayatına Selçuk Üniversitesi bünyesinde Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak başlayan dergimiz 2007 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak isim değiştirmiştir. 2010 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (KMUSEKAD) olarak tekrardan isim değişikliğine giden dergimiz, bu ismiyle yayın hayatını sürdürmektedir. 

KMUSEKAD, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyal hizmetler, uluslararası ticaret, lojistik ve benzeri alanlarda, kuramsal ve/veya özgün araştırmaya dayanan makaleleri yayınlayarak bu alandaki literatüre katkıda bulunmaya çalışır. Dergi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. 

KMUSEKAD; TR DİZİN, EBSCO, SOBİAD, Proquest ve Türk Eğitim İndeksi(TEİ) tarafından taranmakta ve endekslenmektedir. 

Dergimiz 2020 yılı itibariyle TR DİZİN dergi listesinde yer almaktadır. 

2022 - Cilt: 24 Sayı: 43

     EBSCO        SOBİAD            ProQuest      Türk Eğitim İndeksi

18302 18303   18304  18305