Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2147-7833 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |


Yayın hayatına Selçuk Üniversitesi bünyesinde Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak başlayan dergimiz 2007 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak isim değiştirmiştir. 2010 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi olarak tekrardan isim değişikliğine giden dergimiz, bu ismiyle yayın hayatını sürdürmektedir. 

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, davranış bilimleri, pazarlama, sosyal hizmetler, uluslararası ticaret, lojistik, sosyoloji, felsefe ve benzeri alanlarda, kuramsal ve/veya özgün araştırmaya dayanan makaleleri yayınlayarak bu alandaki literatüre katkıda bulunmaya çalışır. Dergi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. 

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi; EBSCO, SOBİAD, Prequest ve Türk Eğitim İndeksi(TEİ) tarafından taranmakta ve endekslenmektedir. 

Aralık 2019 sayısı itibariyle (Aralık 2019 dahil) Dergi Yazım Kuralları değişiklik yapılmıştır. Dergipark ana sayfasında yer alan yazım kurallarına göre düzenleme yapılması rica olunur. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

ISSN 2147-7833 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
Kapak Resmi


Yayın hayatına Selçuk Üniversitesi bünyesinde Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak başlayan dergimiz 2007 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak isim değiştirmiştir. 2010 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi olarak tekrardan isim değişikliğine giden dergimiz, bu ismiyle yayın hayatını sürdürmektedir. 

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, davranış bilimleri, pazarlama, sosyal hizmetler, uluslararası ticaret, lojistik, sosyoloji, felsefe ve benzeri alanlarda, kuramsal ve/veya özgün araştırmaya dayanan makaleleri yayınlayarak bu alandaki literatüre katkıda bulunmaya çalışır. Dergi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. 

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi; EBSCO, SOBİAD, Prequest ve Türk Eğitim İndeksi(TEİ) tarafından taranmakta ve endekslenmektedir. 

Aralık 2019 sayısı itibariyle (Aralık 2019 dahil) Dergi Yazım Kuralları değişiklik yapılmıştır. Dergipark ana sayfasında yer alan yazım kurallarına göre düzenleme yapılması rica olunur.