e-ISSN: 2147-7833
Başlangıç: 2015
Yayımcı: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Yayın hayatına Selçuk Üniversitesi bünyesinde Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak başlayan dergimiz 2007 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak isim değiştirmiştir. 2010 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (KMUSEKAD) olarak tekrardan isim değişikliğine giden dergimiz, bu ismiyle yayın hayatını sürdürmektedir. 

KMUSEKAD, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyal hizmetler, uluslararası ticaret, lojistik ve benzeri alanlarda, kuramsal ve/veya özgün araştırmaya dayanan makaleleri yayınlayarak bu alandaki literatüre katkıda bulunmaya çalışır. Dergi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. 

KMUSEKAD; TR DİZİN, EBSCO, SOBİAD, Proquest ve Türk Eğitim İndeksi(TEİ) tarafından taranmakta ve endekslenmektedir. 

Dergimiz 2020 yılı itibariyle TR DİZİN dergi listesinde yer almaktadır. 

KMÜSEKAD Yayın Sınırları

Dergimize gönderilecek makaleler aşağıdaki prensipler dikkate alınarak değerlendirilecektir:

  • Makalesi yayımlanacak olan bir yazarın, önceki yayın yılında hiçbir çalışması yayımlanmamış olmalıdır. 2023 Haziran sayısında yayını olan bir yazar, en erken 2025 senesini beklemek zorundadır; 2023’ün Aralık sayısında ve 2024’ün tamamında yayın hakkını tamamlamıştır.
  • KMÜSEKAD’ın her sayısında derleme makale ve Yüksek Lisans tezinden çıkarılan makale sayısı toplamı 3 ile sınırlandırılmıştır. Doktora tezlerinden çıkarılan makalelerde yayın sınırı bulunmamaktadır.
  • Yüksek lisans ve doktora tezlerinden çıkarılan makalelerin dergimizde İngilizce yayımlanma zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Yazarları Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi içinden olan makalelerin toplam sayısı, derginin ilgili sayıda yayımlanacak toplam makale sayısının %10’unu geçemez. 


2022 - Cilt: 24 Sayı: 43

     EBSCO        SOBİAD            ProQuest      Türk Eğitim İndeksi

18302 18303   18304  18305