Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-0103 | e-ISSN 2548-0405 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1948 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |


<<<Yayın çağrıları için tıklayınız>>>


DERGİ HAKKINDA

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, dar anlamda sosyal politikanın alanına giren emek-sermaye ilişkileri ve bunların sonuçları yanında, geniş anlamda sosyal politikanın konusu olan işsizlik, demografi ve nüfus çalışmaları, yoksulluk, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, sosyal sigorta vb. ile kadınlar, özürlüler, gençler, yaşlılar ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikaları kapsayan hususlarla ilgili teorik ve ampirik çalışmalara yer vermektedir. Dergi 1948 yılında ilk defa İçtimai Siyaset Konferansları şeklinde basılmaya başlanmıştır. 2003 yılındaki 45. sayısından itibaren ise hakemli ve bilimsel bir dergidir. 

Makale gönderimi sosyalsiyasetdergi@istanbul.edu.tr adresine yapılmaktadır.

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

ISSN 1304-0103 | e-ISSN 2548-0405 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1948 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi


<<<Yayın çağrıları için tıklayınız>>>


DERGİ HAKKINDA

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, dar anlamda sosyal politikanın alanına giren emek-sermaye ilişkileri ve bunların sonuçları yanında, geniş anlamda sosyal politikanın konusu olan işsizlik, demografi ve nüfus çalışmaları, yoksulluk, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, sosyal sigorta vb. ile kadınlar, özürlüler, gençler, yaşlılar ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikaları kapsayan hususlarla ilgili teorik ve ampirik çalışmalara yer vermektedir. Dergi 1948 yılında ilk defa İçtimai Siyaset Konferansları şeklinde basılmaya başlanmıştır. 2003 yılındaki 45. sayısından itibaren ise hakemli ve bilimsel bir dergidir. 

Makale gönderimi sosyalsiyasetdergi@istanbul.edu.tr adresine yapılmaktadır.

Erken Görünümdeki Sayılar
Sayılar
Özel Sayılar
Sayı 77 - 31 Ara 2019
 1. ILO Sendika Özgürlüğü Komitesi’nin Grev Hakkına İlişkin Önemli Bazı Kararları
  Sayfalar 1 - 19
  Metin Orhan KUTAL
 2. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO’nun) Türkiye’de Endüstri İlişkilerinin Gelişmesine Etkileri (Uluslararası Sendika Özgürlüğü Normları Açısından Eleştirel Bir Yaklaşım)
  Sayfalar 21 - 58
  Toker DERELİ
 3. 100.Yılında Uluslararası Çalışma Örgütü: Değişen Koşullarda Politika Tercihleri ve Yönelimler
  Sayfalar 59 - 96
  Özlem ÖZGÜR BÜYÜKDERE
 4. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Enformasyon Sistemleri İnovasyonu
  Sayfalar 97 - 130
  Volkan HACIOĞLU
 5. ILO Sözleşmelerinin Onaylanmasını Etkileyen Faktörler (Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma)
  Sayfalar 131 - 156
  Tekin AKGEYİK
 6. Endüstri 4.0 ve Dijital Emek Platformlarının İnsana Yakışır İş Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 157 - 199
  Serpil ÇİĞDEM
 7. ILO’nun Çalışma Yaşamının Geleceği Öngörüsünde Niteliği Değişen Dış Kaynak Kullanımının Rolü: İstihdam ve Ücret İlişkileri Açısından Bir Değerlendirme
  Sayfalar 201 - 234
  Ali İhsan ÇELEN
 8. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
  Sayfalar 235 - 285
  Verda Canbey ÖZGÜLER
 9. Impediments to Civil Registration: The case of Somali Regional State in Ethiopia
  Sayfalar 287 - 306
  Abdirahman A. MUHUMAD
 10. İşe Adanmışlık ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisinin Performans Algısına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 307 - 348
  Kadir AKTAŞ , Bünyamin AKDEMİR
 11. Üretüketim Olgusu Bağlamında Örtülü Emek Olarak Dijital Üretüketici Emeği
  Sayfalar 349 - 382
  Beyzade Nadir ÇETİN
 12. Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (ETUC) Küreselleşme Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 383 - 420
  Ali İhsan BALCI , Mehmet GÜLER
 13. Mülkiyetin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir Deneme
  Sayfalar 421 - 452
  Elvin DİNLER , Zeynep ÇALIŞKAN
Dizinler
Creative Commons

88x31.png