Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2148-8703 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://pjess.pau.edu.tr/


Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. PJESS yılda iki defa yayınlanan hakemli bir e-dergidir.

Makale kategorileri:

 • Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri  
 • Ekonometri 
 • İktisat 
 • İşletme 
 • Muhasebe 
 • Maliye
 • Kamu maliyesi
 • Siyaset bilimi ve kamu yönetimi
 • Uluslar arası ticaret ve finans
 • Yönetim bilişim sistemleri

Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies

e-ISSN 2148-8703 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://pjess.pau.edu.tr/
Kapak Resmi


Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. PJESS yılda iki defa yayınlanan hakemli bir e-dergidir.

Makale kategorileri:

 • Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri  
 • Ekonometri 
 • İktisat 
 • İşletme 
 • Muhasebe 
 • Maliye
 • Kamu maliyesi
 • Siyaset bilimi ve kamu yönetimi
 • Uluslar arası ticaret ve finans
 • Yönetim bilişim sistemleri