Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2148-8703 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://pjess.pau.edu.tr/


Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. PJESS yılda iki defa yayınlanan hakemli bir e-dergidir.

Makale kategorileri:

 • Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri  
 • Ekonometri 
 • İktisat 
 • İşletme 
 • Muhasebe 
 • Maliye
 • Kamu maliyesi
 • Siyaset bilimi ve kamu yönetimi
 • Uluslar arası ticaret ve finans
 • Yönetim bilişim sistemleri

Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies

e-ISSN 2148-8703 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://pjess.pau.edu.tr/
Kapak Resmi


Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. PJESS yılda iki defa yayınlanan hakemli bir e-dergidir.

Makale kategorileri:

 • Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri  
 • Ekonometri 
 • İktisat 
 • İşletme 
 • Muhasebe 
 • Maliye
 • Kamu maliyesi
 • Siyaset bilimi ve kamu yönetimi
 • Uluslar arası ticaret ve finans
 • Yönetim bilişim sistemleri
İndeks/Dizin

WorldCat

Paperity

SOBIAD

Publons

Academic Journal Index

GoogleScholar