Değerlendirme Süreci

Değerlendirme Süreci
PJESS, Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Araştırmalar Dergisi’nde, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, iktisat, işletme, muhasebe, maliye, kamu maliyesi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ticaret ve finans ve yönetim bilişim sistemleri alanlarındaki çalışmaları yayınlanmaktadır.


PJESS, yılda iki kez, Haziran ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır.


Yazar(lar), tarafından gönderilen tüm makaleler dergi yazım kurallarına göre, docx formatında gönderilmelidir.


Gönderilen makaleler iThenticate, Turnitin veya intihal.net intihal belirleme yazılımı kontrolünden geçirilmelidir. Yazılım tarafından üretilen benzerlik oranı %25’yi aşmamalıdır.


PJESS’e gönderilen makaleler öncelikle dergi kurallarına ve etik kurallara uygunluk açısından değerlendirilmektedir.


İlk değerlendirmeyi geçen makaleler, editör tarafından alanında uzman en az iki hakeme gönderilir.


Hakem değerlendirme süreci çift kör inceleme ilkesi ile yürütülür.


Hakem değerlendirme süresi yaklaşık olarak 2-3 aylık bir süreyi kapsar.


Her iki hakemin de kabul etmesi durumunda makale yayına kabul edilir. İki hakemin de makaleyi reddetmesi halinde makale reddedilir. Hakemlerden birinin reddetmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir ve üçüncü hakemin kararına göre yayınlanır veya reddedilir.


Yapılan hakem değerlendirmesi makale yazarlarına iletilir.


Düzeltme istenilen makalelerde yazar istediği süre boyunca düzeltme yapabilir.


Dergiye gönderilen makaleler gerekli yayın aşamalarını geçtikten sonra takip eden 6 ay içerisinde yayınlanır.


Yayın sürecinde (başvuru, değerlendirme ve basım aşamalarında) yazarlardan ücret talep edilmemektedir.
25644

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi, yılda iki kez yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisinde yayınlanmış makalenin telif hakları Creative Commons Atıf-Gayri ticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) kapsamındadır.