Amaç ve Kapsam

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. PJESS yılda iki defa yayınlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Dergi, yönetim, ekonomi, finans, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, ekonometri, bilişim ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri  alanındaki araştırmacıların konularını kapsayan hakemli bir akademik dergidir. Editör ayrıca her makalenin başlangıçta özgünlük açısından değerlendirilmesini ve bunun için uygun yazılımın kullanılmasını sağlar. Editör incelemesinin ardından, makale kör hakem incelemesine yönlendirilir.

Makale kategorileri:

  • Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri  
  • Ekonometri 
  • İktisat 
  • İşletme 
  • Muhasebe 
  • Maliye
  • Kamu maliyesi
  • Siyaset bilimi ve kamu yönetimi
  • Uluslararası ticaret ve finans
  • Yönetim bilişim sistemleriYayımlanma Ayları
Haziran Aralık

25644

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi, yılda iki kez yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisinde yayınlanmış makalenin telif hakları Creative Commons Atıf-Gayri ticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) kapsamındadır.