Amaç

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. PJESS yılda iki defa yayınlanan çift kör hakemli bir e-dergidir. Dergi, yönetim, ekonomi, finans, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, ekonometri, bilişim ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri  alanındaki araştırmacıların konularını kapsayan hakemli bir akademik dergidir. Editör ayrıca her makalenin başlangıçta özgünlük açısından değerlendirilmesini ve bunun için uygun yazılımın kullanılmasını sağlar. Editör incelemesinin ardından, makale kör hakem incelemesine yönlendirilir.

Kapsam

Makale kategorileri:

  • Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri  
  • Ekonometri 
  • İktisat 
  • İşletme 
  • Muhasebe 
  • Maliye
  • Kamu maliyesi
  • Siyaset bilimi ve kamu yönetimi
  • Uluslar arası ticaret ve finans
  • Yönetim bilişim sistemleri