Amaç

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. PJESS yılda iki defa yayınlanan hakemli bir e-dergidir. Dergi, yönetim, ekonomi, finans, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, ekonometri, bilişim ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri  alanındaki araştırmacıların konularını kapsayan hakemli bir akademik dergidir.

Kapsam

Makale kategorileri:

  • Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri  
  • Ekonometri 
  • İktisat 
  • İşletme 
  • Muhasebe 
  • Maliye
  • Kamu maliyesi
  • Siyaset bilimi ve kamu yönetimi
  • Uluslar arası ticaret ve finans
  • Yönetim bilişim sistemleri