Formlar

1. Çalışmanın özgün bir çalışma olduğu, çalışmanın hazırlık, veri toplama, analiz ve bulgular olmak üzere tüm aşamalarında bilimsel etik ilke ve kurallara uygun bir şekilde davranıldığını beyan etmek için “Etik Beyan Formu” doldurulmalıdır. İlgili forma aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
Dosyayı açmak için tıklayınız.

2. Yazarlar, gönderilen çalışmada herhangi bir nedenden dolayı ortaya çıkabilecek mali çıkar, akademik rekabet vb. gibi durumları bildirmelidir. Ayrıca yazarlar, çalışmanın meydana gelmesinde yapılan bütün işlemlerde, çalışmaya ne oranda katkı sağladığını açıklamalıdır. Bu iki durumu “Katkı Oranı Beyanı ve Çatışma Beyanı” formunu doldurarak editöre bildirmelidir. İlgili forma aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
Dosyayı açmak için tıklayınız.

3. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışma ile ilgili tüm işlemlerde yetkinin yayıncıya verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yazarların “Yayın Hakkı Devir Formu”nu doldurarak editöre göndermesi gerekir. İlgili forma aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
Dosyayı açmak için tıklayınız.

4. Çalışmaların uluslararası düzeyde okunurluğunu arttırmak için dergimiz “Genişletilmiş Özet” yöntemi uygulamaktadır. Genişletilmiş Özet, Türkçe makalelerden İngilizce; İngilizce makalelerden ise Türkçe talep edilmektedir. Genişletilmiş Özet, en fazla 1000 kelime olmalı ve çalışmanın amacı, araştırma soruları, literatür taraması, yöntem ve sonuçları açık bir şekilde verilmelidir (Alt başlıklar çalışmanın türüne göre farklılık gösterebilir). İlgili belgeye link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
Dosyayı açmak için tıklayınız.

25644

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi, yılda iki kez yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisinde yayınlanmış makalenin telif hakları Creative Commons Atıf-Gayri ticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) kapsamındadır.