Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1304-0278 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Cahit AYDEMİR | www.esosder.org


·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ ve BİLİMSEL bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemi olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Sobiad ve Arastirmax gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.


Not:  Dergiye çalışma göndermeden önce mutlaka Yazım Kuralları, Dergi Hakkında, Etik Kuralları ve Sık Sorulan Soruları inceleyiniz. 

*Nisan ve Temmuz sayısı doludur. Gönderilecek çalışmalar  Ekim ve sonrası için düşünülmelidir.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-0278 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Cahit AYDEMİR | www.esosder.org
Kapak Resmi


·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ ve BİLİMSEL bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemi olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Sobiad ve Arastirmax gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.


Not:  Dergiye çalışma göndermeden önce mutlaka Yazım Kuralları, Dergi Hakkında, Etik Kuralları ve Sık Sorulan Soruları inceleyiniz. 

*Nisan ve Temmuz sayısı doludur. Gönderilecek çalışmalar  Ekim ve sonrası için düşünülmelidir.

Cilt 20 - Sayı 77 - 3 Oca 2021
 1. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ ÖZ YETERLİK ALGILARI
  Sayfalar 1 - 16
  Mehmet ER, Zeynel HAYRAN
 2. İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 17 - 39
  İbrahim GEZGİN, Ayten Pınar BAL
 3. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BAĞLAMINDA AİLELERİN EVDE YAPMIŞ OLDUKLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 40 - 54
  Veda YAR YILDIRIM
 4. PISA 2012 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE, KAZAKİSTAN, ENDONEZYA VE ALMANYA’DAKİ OKULLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  Sayfalar 55 - 74
  İzzet KAPLAN, Celal UĞURLU, Gonca USTA
 5. EFL TEACHER CANDIDATES’ INNER CIRCLE ENGLISH PREFERENCES AND THE FACTORS BEHIND THEM
  Sayfalar 75 - 97
  Osman SOLMAZ
 6. TERCİH SÜRECİNDEKİ ÜNİVERSİTE ADAYLARININ BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK VE BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 98 - 120
  Ferhat BAYRAM, Eyyüp ÖZKAMALI, Saliha ÇİFTÇİ
 7. INVESTIGATING RELATIONSHİP BETWEEN TEACHERS’ PSYCHOLOGICAL RESILIENCE AND STUDENT RELATED SOCIAL STRESS
  Sayfalar 121 - 133
  İsmail KİNAY, Sedef SÜER, Özlem ALTINDAĞ KUMAŞ
 8. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN ANNELERİNİN EMPATİ BECERİLERİ İLE İLİŞKİSİ
  Sayfalar 134 - 151
  Rana Nur ATMACA, Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN, Merve ŞEPİTCİ SARIBAŞ
 9. TALIS 2018 İŞ DOYUMU ÖLÇEĞİNİN ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNİN TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
  Sayfalar 152 - 167
  Esin YILMAZ KOĞAR
 10. EXAMINING THE EFFECTS OF MORAL LEADERSHIP ON EMPLOYEES IN THE MANUFACTURING SECTOR
  Sayfalar 168 - 187
  Zafer ADİGUZEL, Merve CAKİR
 11. THE EFFECT OF HIGH-PERFORMANCE WORK SYSTEMS ON SELF-LEADERSHIP
  Sayfalar 188 - 200
  Sevgin BATUK
 12. BRAND LOYALTY IN CREATING RELATIONSHIP MARKETING PRACTICES: A STUDY ON GSM OPERATORS
  Sayfalar 201 - 216
  Tuğba YEĞİN
 13. TÜKETİCİLERİN BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLE REKLAM VE PARASAL SATIŞ PROMOSYONLARININ KULLANILMASINA YÖNELİK ALGILARININ MARKA DENKLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Sayfalar 217 - 239
  Selver GÜLER BAĞDAT, Esra ARIKAN
 14. SAĞLIK OKURYAZARLIĞI İLE E-SAĞLIK HİZMET TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İRDELENMESİ: E-NABIZ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 240 - 254
  Fuat YALMAN, Yusuf ÖCEL
 15. INVESTIGATION OF CONSUMER BEHAVIOR IN MARKET SHOPPING IN THE GENDER CONTEXT
  Sayfalar 255 - 272
  Ayşe GÜL SAVAŞKAN, Kahraman ÇATI
 16. KABİN İÇİ HİZMET KALİTESİ AÇISINDAN FARKLI ZAMAN KESİTLERİNE YÖNELİK BİR KARŞILAŞTIRMA: EN İYİ HAVA YOLU İŞLETMESİNİN SEÇİMİ
  Sayfalar 273 - 288
  Ekin AKDENİZ
 17. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 289 - 312
  Hayrettin ÖZÇELİK, Altan DOĞAN
 18. BRICS-T ÜLKELERİNDE BORSA ENDEKSİ İLE PİYASA OYNAKLIK-KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ
  Sayfalar 313 - 328
  Ali BAYRAKDAROĞLU, Bilge TÜRKÜN KAYA
 19. TUR KATILIMCILARININ TURA YÖNELİK ALGILARI, OTANTİKLİK ALGILARI VE AİDİYET SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 329 - 339
  O. Can YILMAZDOĞAN, Aykan ATANLAR
 20. MEKÂNLA BELİRLENEN YAŞAMLAR: GÜVENLİKLİ KONUTLARDA YAŞAMAK
  Sayfalar 340 - 355
  Yakup AZAK, Göklem TEKDEMİR
 21. BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ BAĞLAMINDA AFRİKA ÜLKELERİNİ BEKLEYEN MUHTEMEL TEHLİKELER
  Sayfalar 356 - 368
  Serdar YILMAZ
 22. KÜRESEL VE BÖLGESEL KRİZLER BAĞLAMINDA RUSYA VE ABD’NİN SİLAH SATIŞ REKABETİNİN EKONOMİ POLİTİK ANALİZİ
  Sayfalar 369 - 392
  Ahmet Hüsrev ÇELİK, Şahin ÇAYLI
 23. TÜRKİ CUMHURİYETLERDE FİKRİ-SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ
  Sayfalar 393 - 402
  Hasan BARDAKÇİ, Abdulkadir BARUT
 24. GÖÇMEN SPORCU ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: HALİL MUTLU ÖRNEĞİ
  Sayfalar 403 - 424
  Ahmet TEMEL, Hüdaverdi MAMAK, Murat KANGALGİL, Kadir PEPE
 25. BİREYLERİN CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURLARINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 425 - 440
  Kübra DOMBAK, Eyüp ÇELİK
 26. I.DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN SANATLAR
  Sayfalar 441 - 462
  Ayşe ERSAY YÜKSEL
 27. İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMİ EĞİTİMİNİN AKILLI TAHTA DESTEKLİ EĞİTİM İLE UYGULANMASININ ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞINA ETKİSİ
  Sayfalar 463 - 478
  Umut YAĞCI, Evren DAŞDAĞ
 28. YENİ ASUR KRALLIĞI’NDA “ÇADIR”
  Sayfalar 479 - 493
  İsmail COŞKUN, Erdal POLAT
 29. BIOMASS ENERGY CONSUMPTION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EVIDENCE FROM DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES
  Sayfalar 494 - 507
  Feyyaz ZEREN, Selim GÜNGÖR, Süleyman Serdar KARACA
 30. ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YETENEK YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 508 - 533
  Ayşe EROL, Rezzan UÇAR
 31. ERRATUM: THE EFFECT OF WAGE ON PRIVATE SECURITY OFFICERS JOB SATISFACTION AND INTENTION TO QUIT: AN EMPIRICAL STUDY IN TURKEY
  Sayfalar 534 - 535
  Uğur DEMİRCİ, Banu ERGEN
Dizinler