Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-0278 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi |


·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax ve Google Scholar gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.

·  Dergiye http://ulakbim.gov.tr/esosderwww.esosder.org, www.e-sosder.org   web adreslerinden de ulaşabilmektedir.


Not: Dergiye çalışma göndermeden önce mutlaka "Yazım Kuralları" ve "Sık Sorulan Sorular"ı incelemenizi öneririz.

         Dergiye makale girişi, yoğunluk nedeniyle 01.04.2020 tarihine kadar kapatılmıştır. Bu tarihten sonra tekrar açılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-0278 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi |
Kapak Resmi


·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax ve Google Scholar gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.

·  Dergiye http://ulakbim.gov.tr/esosderwww.esosder.org, www.e-sosder.org   web adreslerinden de ulaşabilmektedir.


Not: Dergiye çalışma göndermeden önce mutlaka "Yazım Kuralları" ve "Sık Sorulan Sorular"ı incelemenizi öneririz.

         Dergiye makale girişi, yoğunluk nedeniyle 01.04.2020 tarihine kadar kapatılmıştır. Bu tarihten sonra tekrar açılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Cilt 19 - Sayı 73 - 26 Oca 2020
 1. ŞANLIURFA İLİ KÖYLERİNDE YAŞLILARIN DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI İLE YOKSULLUK VE YAŞLILIK ALGILARI
  Sayfalar 1 - 17
  Müge KANTAR DAVRAN , Mehmet Reşit SEVİNÇ , Mehmet CANÇELİK
 2. TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATINA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 18 - 35
  Serkan YÜCEL , Mehmet Akif ÖNCÜ , Ahmet AKCAN
 3. OTOMATİK DÜŞÜNCELERİN YORDAYICILIĞI: UMUT VE UMUTSUZLUK FARKI
  Sayfalar 36 - 47
  Murat ARTIRAN , Alperen ŞEKER
 4. TÜRKİYE'DE ADLİ DEĞERLENDİRMEDEN GEÇEN ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR VAKALARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 48 - 68
  Guler GUNES ASLAN
 5. BAZI İNSANLAR MATEMATİKSEL YETENEKLE Mİ DOĞMAKTADIR? MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL YETENEK HAKKINDAKİ İNANÇLARI
  Sayfalar 69 - 91
  Mehmet AYDIN
 6. TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA METİNLERİNİN METİNSELLİK ÖZELLİKLERİ: LAO TZU’NUN ‘ACELE KARAR VERMEYİN’ ÖYKÜSÜ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 92 - 104
  İzzet ŞEREF , Beytullah KARAGÖZ , İmran KOÇ ARDIÇ
 7. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ZORBALIĞI VE SALDIRGANLIĞI AÇIKLAMADA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNİN ROLÜ
  Sayfalar 105 - 121
  Ahmet Bedel , Gökhan GÜLER
 8. KÂĞIT KATLAMANIN SEMİYOTİK ARABULUCULUK TEORİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 122 - 144
  Hatice Kübra GÜLER SELEK SELEK
 9. AKADEMİSYENLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 145 - 155
  Şükrü Anıl TOYGAR , Mehmet KIRLIOĞLU , Derya KARA
 10. MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 156 - 170
  Aziz İLHAN , Tayfun TUTAK , Ünal İÇ , Nurefşan EKİNCİ
 11. İŞLETMELERDE DAĞITIMSAL ADALET: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 171 - 185
  İbrahim YILDIRIM , Hasan ERASLAN
 12. MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARINA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ (AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 186 - 205
  Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN , Sevgi TAŞ
 13. ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN VE ÜSTÜN YETENEKLİ OLMAYAN AKRANLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 206 - 219
  İclal ALKAN , OĞUZHAN NACAROĞLU , Fatma MUTLU
 14. GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ATÖLYE DERSLERİNDE EDİNDİKLERİ BİLGİLERİN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 220 - 236
  Armağan KONAK
 15. BİREYLERİ MOTOSİKLET KULLANMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 237 - 253
  Faik ARDAHAN , Selçuk GÜLEÇ
 16. YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MOORA YÖNTEMİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ
  Sayfalar 254 - 270
  Mehmet SARIOĞLAN , Karahan ARSLAN
 17. DİJİTAL LİDERLİK ALGISININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ
  Sayfalar 271 - 286
  Çiğdem ÇELİK ŞAHİN , Yunus Emre AVCI , Sabri ANIK
 18. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV PUANI VE HESAPLAMADA KULLANILAN PUANLARIN ÖZEL YETENEK SINAV BAŞARISI İLE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ (Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği)
  Sayfalar 287 - 298
  Levent ÇORUH
 19. TRAVMA SONRASI STRES ile TRAVMA SONRASI BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL DESTEĞİN ve MANEVİYATIN ARACI ROLÜ
  Sayfalar 299 - 314
  Neslihan ARICI ÖZCAN , Reyhan ARSLAN
 20. EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI KAVRAMININ KAVRAMSAL YÖNDEN ANALİZİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 315 - 332
  Salih AKYILDIZ
 21. TO MAKE A CAREER IN KITCHEN DEPARTMENT: IS REALLY THAT A DESIRABLE CAREER PLAN FOR TOURISM STUDENTS?
  Sayfalar 333 - 347
  Emine KESKİN , Ömer Akgün TEKİN
 22. BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 348 - 362
  İbrahim Ümit YAPICI , Seval KAYA
 23. FMEA ANALYSIS IN MECHANICAL INSTALLATION PROJECT BASED ON BEST WORST AND NEUTROSOPHIC AHP INTEGRATED MODEL
  Sayfalar 363 - 382
  Melih YÜCESAN
 24. ASKERİ DENİZALTILARIN İÇ MEKAN KURGULARININ ERGONOMİ KAPSAMINDA İRDELENMESİ
  Sayfalar 383 - 394
  Onur KILIÇ
 25. OKUL MÜDÜRÜ GERİ BİLDİRİM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 395 - 413
  Suphi BALCI , Habib ÖZKAN
 26. ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİ
  Sayfalar 414 - 424
  Müslüme AKYÜZ , Feride TAŞKIN YILMAZ , Kadriye ALDEMİR
 27. TARIMSAL YAYIMDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TARIM TEMALI TELEVİZYON KANALLARINA KARŞI TUTUMLARI
  Sayfalar 425 - 435
  Mustafa SERT , Mehmet Reşit SEVİNÇ , Mehmet CANÇELİK , Mustafa Hakki AYDOĞDU
 28. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL İKLİM ALGILARI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 436 - 449
  Mustafa FİLİZ , Sait BARDAKÇI
 29. GRAFİK VE ANİMASYON DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 450 - 464
  Berkay ÇELİK , Kerim GÜNDOĞDU
 30. NEW GENERATION CHAOTIC SCENES: THE CHAPMANS AND YELLIN
  Sayfalar 465 - 477
  Ayşenur Ceren ASMAZ
 31. OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN KAYNAŞTIRILMASI VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 478 - 503
  Yakup BURAK , Emine AHMETOĞLU
 32. TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR EKONOMETRİK ANALİZ
  Sayfalar 504 - 521
  Mehmet Ali POLAT
 33. DESIGN AND EVALUATION OF A HIGHER EDUCATION DISTANCE EAP COURSE BY USING THE ADDIE MODEL
  Sayfalar 522 - 531
  Ebru KOC
Dizinler