Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-0278 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi | www.esosder.org


·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ ve BİLİMSEL bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax ve Google Scholar gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.


Not:  Dergiye çalışma göndermeden önce mutlaka "Yazım Kuralları, Etik Kuralları ve Sık Sorulan Soruları" inceleyiniz.

       

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-0278 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi | www.esosder.org
Kapak Resmi


·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ ve BİLİMSEL bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax ve Google Scholar gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.


Not:  Dergiye çalışma göndermeden önce mutlaka "Yazım Kuralları, Etik Kuralları ve Sık Sorulan Soruları" inceleyiniz.

       

esosder Son Sayı
Cilt 19 - Sayı 74 - 1 Nis 2020
 1. İŞLETMELERDE İŞ TATMİNİ: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 531 - 548
  Hasan ERASLAN , İbrahim YILDIRIM
 2. MOORA YÖNTEMİ İLE ÜRÜN SEÇİMİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 549 - 563
  Ali ŞİMŞEK , Ozan ÇATIR
 3. TURİSTLERİN YENİ GASTRONOMİ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI
  Sayfalar 564 - 586
  Salih Zeki ŞAHİN , Cevat TOSUN
 4. ORTA YAŞ DÖNEMİ BİREYLERİN İÇİNDE BULUNDUKLARI YAŞ DÖNEMLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 587 - 601
  Yıldız ULUSOY
 5. ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL SULAMALARDA SU KULLANIM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ŞANLIURFA ÖRNEKLEMESİ
  Sayfalar 602 - 610
  Mustafa Hakkı AYDOĞDU
 6. AN ANALYSIS OF EVOLUTIONARY CRYPTOCURRENCY MARKET DYNAMICS
  Sayfalar 611 - 629
  Cem Çağri DONMEZ , Ahmet Fatih DERELİ , M.bilal HORASAN , Cagri YILDIZ
 7. YENİ KORUMACILIK: TİCARET SAVAŞI MI? KÜRESEL LİDERLİK SAVAŞI MI?
  Sayfalar 630 - 646
  Mehmet Ali KOÇAKOĞLU , Arif ÖZAYDIN
 8. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ TUTUMUNA ETKİSİ (Malatya İli Örneği)
  Sayfalar 647 - 655
  Dilek KIRNIK , Ezlam SUSAM , Ramazan ÖZBEK
 9. HEMŞİRE VE EBELERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 656 - 664
  Muhammet ÇANKAYA , Hüseyin ERİŞ
 10. PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK TUTUM BECERİ ÖLÇEĞİNİN (PSTBÖ) UYARLAMASI: GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 665 - 679
  Atanur AKAR , Timuçin AKTAN
 11. FARKLI TÜRDE LİSELERE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGILARI İLE SOSYAL KARŞILAŞTIRMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 680 - 691
  Aygen ÇAKMAK , Seda SAKARYA
 12. İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ VE AİLENİN DİN EĞİTİMİNE ETKİSİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 692 - 709
  Ahmet ÇIN
 13. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ BİLİNCİNİN BAZI FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 710 - 723
  Yunus AKAN , Ahmet AKIN
 14. GAZİANTEP İLİ ANTEPFISTIĞI İHRACAT PAZARLAMA ORGANİZASYONU
  Sayfalar 724 - 749
  Önder ELBİSTANLI , Müge KANTAR DAVRAN , Ömer Faruk EMEKSİZ
 15. SENDİKAL ÖRGÜTLENME NEDENLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 750 - 759
  Celal Teyyar UĞURLU , Cihat ARSLAN
 16. THE ANALYSIS OF THE INTERDEPENDENCE BETWEEN FREEDOM AND RELIGION THROUGH THE WORKS OF JOHN BROWN (1715—1766)
  Sayfalar 760 - 776
  Pervin YİĞİT
 17. KODLAMA VE ARDUINO EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 777 - 796
  Emine AKKAŞ BAYSAL , Gürbüz OCAK , İjlal OCAK
 18. SOĞUK SAVAŞ SONRASI BALKANLAR’DA UYUŞMAZLIĞIN YENİ FORMU: RUSYA’NIN TRANSATLANTİK BAĞLANTILARA KARŞI GİRİŞİMLERİ
  Sayfalar 797 - 811
  Efe SIVIŞ
 19. ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: OTELLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 812 - 827
  Sağbetullah MERİÇ , Yusuf BABUR
 20. BENLİK SAYGISI, ÖZYETERLİLİK VE İÇSEL MOTİVASYON İLE DENEYİME AÇIKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: META-ANALİZ
  Sayfalar 828 - 837
  Mustafa TEKKE , Atilla YILDIZ
 21. ÖĞRETMEN İSTİHDAMI ve ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER BAĞLAMINDA AŞIRI EĞİTİMLİLİK SORUNU
  Sayfalar 838 - 852
  Burhan AKPUNAR , Fatih Selim ERDAMAR
 22. BİR PROPAGANDA ARACI OLARAK SİNEMA, MEDYA VE MUSİKİNİN İSLAM TOPLUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 833 - 864
  Rıfat ABLAY
 23. INVESTIGATION OF THE EFFECT OF TURKEY'S HIGH-TECH EXPORTS ON THE ECONOMIC GROWTH USING THE STRUCTURAL BREAK ARDL BOUNDS TESTING
  Sayfalar 865 - 878
  Şerif CANBAY
 24. BİRLİKTE ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 879 - 894
  Ahmet GÜNEYLİ , Özlem DAĞLI GÖKBULUT , Gönül AKÇAMETE
 25. ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİSİ OLAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN YETERLİLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 895 - 915
  Derya GİRGİN
 26. TEKNOLOJİ DESTEKLİ FİZİK LABORATUVARI ETKİNLİKLERİNDEKİ KISITLAR VE ENGELLER KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 916 - 933
  Aytekin ERDEM
 27. KAYSERİ'DE YAŞAYAN GÖÇMEN MÜZİSYENLER (SELANİK GÖÇMENLERİ)
  Sayfalar 934 - 946
  Levent DEĞİRMENCİOĞLU
 28. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENEL MUHASEBE VE BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE TATMİN DÜZEYLERİNİN BAZI KATEGORİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 947 - 962
  Hasan GÜL , Özgür MANAP
 29. HUKUK VE İKTİSAT YAKLAŞIMINDAN KURUMSAL İKTİSAT VE ANAYASAL İKTİSAT: FARKLILIKLAR VE BENZERLİKLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 963 - 973
  Serdar YAY
 30. TÜRK VERGİ HUKUKU’NDA ANAYASAL İLKELER ÇERÇEVESİNDE ÖZEL USULSÜZLÜK KABAHATLERİ
  Sayfalar 974 - 996
  Nergis Feride KAPLAN DÖNMEZ
 31. İŞLETMELERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM SENARYOLARI - KAVRAMSAL BİR MODEL ÖNERİSİ
  Sayfalar 997 - 1019
  Müge KLEİN
 32. PAZARLAMA KARMASI STRATEJİLERİ (4 P) AÇISINDAN İKİNCİ EL GİYİM ÜRÜNLERİ SATAN WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 1020 - 1032
  Serkan KILIÇ
 33. BALKAN ÜLKELERİNİN EKONOMİK VE FİNANSAL YAPISI: SORUNLAR VE ÖNERİLER
  Sayfalar 1033 - 1056
  Merve KARACAER ULUSOY , Seda EKMEN ÖZÇELİK ÖZÇELİK
 34. WORDSWORTH IN HYDERABAD: IDENTITY CRISIS IN MEENA ALEXANDER’S NAMPALLY ROAD
  Sayfalar 1057 - 1062
  Sezer İKİZ
Dizinler