Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-0278 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi |


·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax ve Google Scholar gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.

·  Dergiye http://ulakbim.gov.tr/esosderwww.esosder.org, www.e-sosder.org   web adreslerinden de ulaşabilmektedir.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-0278 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi |
Kapak Resmi


·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax ve Google Scholar gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.

·  Dergiye http://ulakbim.gov.tr/esosderwww.esosder.org, www.e-sosder.org   web adreslerinden de ulaşabilmektedir.

Cilt 18 - Sayı 72 - 15 Eki 2019
 1. KARİYER TEKERİ MODELİNE DAYALI GRUP MÜDAHALE PROGRAMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER UYUMUNA ETKİSİ
  Sayfalar 1510 - 1520
  Cem DÖNMEZOĞULLARI , Binnur YEŞİLYAPRAK
 2. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DURUMLARI VE OYNADIKLARI BİLGİSAYAR OYUNLARI
  Sayfalar 1521 - 1540
  Derya EVGİN , Zehra (IŞIK) ÇALIŞKAN , Bahriye KAPLAN , Nuray CANER
 3. ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK “ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK ÖLÇEĞİ”NİN GELİŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 1541 - 1557
  Şule FIRAT DURDUKOCA , Sebahattin ARIBAŞ
 4. BANKACILIK REKLAMLARININ NİTEL VİDEO ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: NVivo 10 ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1558 - 1579
  Kasım Can IŞIK , Yalçın KARAGÖZ
 5. TÜRKİYE’DE TASARRUF ve FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 1580 - 1605
  Eda BOZKURT , Yılmaz TOKTAŞ , Ali ALTINER
 6. PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: YARDIMCI YARGI PERSONELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 1606 - 1618
  Yılmaz ESKİBİNA
 7. MUHASEBE MEVZUATI VE STANDARTLARINDA KİRALAMA İŞLEMLERİ: Muhasebeleştirme, Ölçüm, Sunum ve Açıklamalar
  Sayfalar 1619 - 1641
  Selçuk YALÇIN
 8. DAVRANIŞ DENEYLERİNİN SOSYAL ANKSİYETEDE KULLANILMASI
  Sayfalar 1642 - 1655
  Halil TANYIL , Zafer BEKİROĞULLARI
 9. OKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK ÖĞRETMEN ALGILARI
  Sayfalar 1656 - 1675
  Bayram KİRİŞ , Hüseyin ASLAN
 10. YEŞİL PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN REKABET AVANTAJINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: MUĞLA İLİNDE YER ALAN 4 ve 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 1676 - 1687
  Ruşen AKDEMİR , Onur AKBULUT
 11. TEK KUŞAK TEK YOL PROJESİ VE TÜRKİYE’YE OLASI ETKİLERİ
  Sayfalar 1688 - 1700
  Ahmet İKİZ
 12. POLİTİK PAZARLAMA ÇERÇEVESİNDE SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1701 - 1712
  Kahraman ÇATI , Sercan CENGİZ
 13. ÖĞRENİLMİŞ ANLAMSIZLIK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1713 - 1723
  Melek KALKAN , Meryem VURAL BATIK
 14. NEOLİBERAL TEORİ EKSENİNDE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ENERJİ TİCARETİ BOYUTU
  Sayfalar 1724 - 1741
  Yunus FURUNCU , Zafer AKBAŞ
 15. ULUSLARARASI ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ VE BİR ZORLU ÇATIŞMA ÖRNEĞİ OLARAK KIBRIS SORUNU
  Sayfalar 1742 - 1756
  İbrahim SAYLAN
 16. The Role of Nationality in the Genesis of Modern Turkey
  Sayfalar 1757 - 1766
  Erdal AYDIN
 17. PROBLEMS THAT WOMEN MANAGERS ENCOUNTERED IN PUBLIC ORGANIZATIONS: A QUALITATIVE STUDY
  Sayfalar 1767 - 1775
  Esra ÇIKMAZ
 18. THE NEW INSIGHTS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND INCOME: EMPIRICAL EVIDENCE FROM ADVANCED ECONOMIES
  Sayfalar 1776 - 1796
  Onur ÖZDEMİR
 19. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MOBİL İLETİŞİM ALIŞKANLIKLARI: WHATSAPP ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1797 - 1811
  Aslı MADEN
 20. BİLGİSAYAR OYUNLARI TUTUM ÖLÇEĞİ: EBEVEYN FORMU’NUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 1812 - 1823
  Ferahim YEŞİLYURT , Nur DEMİRBAŞ ÇELİK
 21. KENTLEŞME-BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS-T İÇİN BİR ANALİZ
  Sayfalar 1824 - 1831
  Yusuf BAYRAKTUTAN , Erdal ALANCIOĞLU
 22. PAZARLAMA BİLİMİNDE DUYGU VE DUYGU DURUMU KAVRAMLARI İÇİN BAZ ALINMIŞ TEORİLER
  Sayfalar 1832 - 1851
  Petek TOSUN , Selime SEZGİN , Nimet URAY
 23. SOSYAL AĞLARDA ARKADAŞLIK: FACEBOOK ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1852 - 1870
  Cemil AKKAŞ , Hülya BAKIRTAŞ
 24. TÜRKİYE VE AMERİKA’DA DRAMATİK YAZARLIK EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
  Sayfalar 1871 - 1889
  Özlem BELKIS , Yunus Emre GÜMÜŞ , Hatice ŞAŞMAZ , Ezgi Deniz ALPAN
 25. İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN BORCU OLARAK ÜCRET
  Sayfalar 1890 - 1908
  Ahmet TERZİOĞLU
 26. METAFİZİK ÂLEMDEN CİNLERLE İRTİBATIN İMKANI/ İMKANSIZLIĞI: ETİMOLOJİK VE EPİSTEMOLOJİK BİR ANALİZ
  Sayfalar 1909 - 1925
  İbrahim Halil ERDOĞAN
 27. İLKOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 1926 - 1941
  Sedef SÜER , Mehmet DEMİRKOL , Behçet ORAL
 28. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI FARKINDALIĞI
  Sayfalar 1942 - 1956
  Arzu ÇEVİK , Merve MÜLDÜR
 29. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 1957 - 1968
  Burcu GÜVENDİ , Hüseyin SERİN
 30. KÜLTÜR VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
  Sayfalar 1969 - 1984
  Halime GÖKTAŞ KULUALP , Merve YILDIRIM KALEM
 31. SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYATINDA TÜRK TOPLUM KÜLTÜRÜNÜN TEMEL DAYANAK NOKTASI OLARAK İSLAM VURGUSU
  Sayfalar 1985 - 1999
  Arif AYTEKİN
 32. ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 2000 - 2018
  Bilgehan EREN , Doruk ENGÜR
 33. GENÇLİK ŞİDDETİ KONUSUNDA SON ON YILDA ÜLKEMİZDE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 2019 - 2035
  Güney NAİR
 34. SOSYAL BİLİMLERDE AĞ YAKLAŞIMININ GELİŞİMİ VE MİKRO AĞ KURAMLARI
  Sayfalar 2036 - 2049
  Hülya AĞCASULU
 35. SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 2050 - 2058
  Cumaali YAVUZ , Ali Serdar YÜCEL
 36. THE EFFECT OF MODEL BASED LEARNING ON THE ACADEMIC SUCCESS AND CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF MIDDLE-SCHOOL STUDENTS ON THE PARTICULATE NATURE OF MATTER
  Sayfalar 2059 - 2075
  Ayşegül ERGÜN , Mustafa SARIKAYA
 37. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN STATÜSÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE İNCELENMESİ
  Sayfalar 2076 - 2104
  Fatih BOZBAYINDIR
 38. İSLÂM HUKUKUNDA ŞEHİTLİK BAĞLAMINDA ŞEHİT AİLELERİNİN MANEVÎ TEMELLİ SOSYAL KORUMASI
  Sayfalar 2105 - 2128
  Ayten EROL
 39. PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ARACI ROLÜ
  Sayfalar 2129 - 2151
  Zeynep HATİPOĞLU , Gülbeniz AKDUMAN
 40. ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BECERİ YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 2152 - 2165
  Nihat ŞİMŞEK
 41. SLOW FOOD KONSEPTİNE UYGUN RESTORANLARDA, ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN, MARKAYA YÖNELİK İMAJ, GÜVEN VE SADAKATE ETKİSİ: KÖYCEĞİZ İLÇESİNİ ZİYARET EDEN YABANCI TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 2166 - 2181
  Abdullah USLU , Ali Naci KARABULUT
 42. EKOTURİZM FAALİYETLERİNE KATILAN BİREYLERİN DEĞER İNANÇ NORM TEORİSİ KAPSAMINDA ÇEVRE DOSTU DAVRANIŞLARININ AÇIKLANMASI
  Sayfalar 2182 - 2195
  Üzeyir KEMENT
Dizinler