ISSN: 1304-0278
Başlangıç: 2002
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Cahit AYDEMİR
Kapak Resmi
       

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ ve BİLİMSEL bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup, Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

  Not: -Dergiye çalışma göndermeden önce mutlaka Yazım Kuralları, Dergi Hakkında, Etik Kuralları ve Sık Sorulan Soruları inceleyiniz. 

       -Makale Künyesi/Başlık sayfası için Yazım Kuralları 15. Md. "Makale Künyesi" örnek şablonunu kullanınız.

  *Ocak 2022 sayısı doludur.


2021 - Cilt: 20 Sayı: 80

Araştırma Makalesi

Zincire Vurulmak: Haçlı Seferleri Sürecinde Esaret ve Kölelik

Konferans Bildirisi

Döviz Kuru Oynaklığının İstihdama Etkisi: 2000'li Yıllar Türkiye Deneyimi (The Impact of Exchange Rate Volatility on Employment: Experience of Turkey in the 2000s)

Araştırma Makalesi

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE FİNANSAL İYİLİK HALLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE’DE GELİŞTİRİLEN ORTAOKUL HALK KÜLTÜRÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

Araştırma Makalesi

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SEYAHATNAMELERİN KULLANILMASI

Araştırma Makalesi

TRA1 BÖLGESİ KONUT PİYASASINDA FİYAT OLUŞUMU BALON MU?

Araştırma Makalesi

The American Hegemony Between The Rise of Neo-Protectionism and Liberal Economic Order

Araştırma Makalesi

LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ SONUÇLARININ TESPİT EDİLMESİ: ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI AÇISINDAN BİR İNCELEME

Araştırma Makalesi

YER BAĞLILIĞI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Araştırma Makalesi

Lise Öğrencilerinin Özgüvenleri, Kariyer Denetim Odakları ve Kariyer Kaygıları Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

ÇANAKKALE ŞEHRİNDE YAŞAYANLARIN ŞEHRİN YEŞİL ALANLARINA YÖNELİK İLGİ ALGI ve FARKINDALIKLARI

Araştırma Makalesi

ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ TERCİHLERİ VE ÖĞRENME SORUNLARI

Araştırma Makalesi

MALATYA SANCAĞINDA SÜRSAT (17. YÜZYILDA)

Araştırma Makalesi

eTwinning Proje Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.