Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-0278 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi | www.esosder.org


·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ ve BİLİMSEL bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemi olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax ve Google Scholar gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.


Not:  Dergiye çalışma göndermeden önce mutlaka Yazım Kuralları, Dergi Hakkında, Etik Kuralları ve Sık Sorulan Soruları inceleyiniz. 

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-0278 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi | www.esosder.org
Kapak Resmi


·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ ve BİLİMSEL bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemi olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax ve Google Scholar gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.


Not:  Dergiye çalışma göndermeden önce mutlaka Yazım Kuralları, Dergi Hakkında, Etik Kuralları ve Sık Sorulan Soruları inceleyiniz. 

esosder Son Sayı
Cilt 19 - Sayı 75 - 1 Tem 2020
 1. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN VE MATEMATİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1063 - 1074
  Ayten Pınar BAL
 2. ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ÖĞRENME MERKEZLERİNDE VE EVDE OYUN KURMA DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  Sayfalar 1075 - 1093
  Yemliha COŞKUN , Ahmet ÖNEM
 3. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PROSOSYAL DAVRANIŞ VE ÖĞRENCİ BAĞLILIĞI DÜZEYLERİ İLE OKUL İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 1094 - 1107
  Tuncay Yavuz ÖZDEMİR , Özgül SERTTAŞ
 4. ÖĞRETMENLERİN PROGRAM TASARIM TERCİHLERİ FELSEFİ İNANÇLARI VE SINIF İÇİ UYGULAMALARINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
  Sayfalar 1108 - 1121
  Sevda DOĞAN DOLAPÇIOĞLU
 5. TÜRKİYE’DE 2010-2017 YILLARI ARASINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YAPILMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ
  Sayfalar 1122 - 1147
  Sevde KÖSEOĞLU , Eylem EROĞLU DOĞAN
 6. THE EXTRALINGUISTIC FACTORS ON THE INTRALINGUAL TRANSLATIONS OF ‘PERSON REFERENT ELLIPSIS’ IN CLASSICAL JAPANESE
  Sayfalar 1148 - 1169
  Esin ESEN
 7. AN ANALYSIS OF PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ INTERCULTURAL SENSITIVITY IN TERMS OF DIFFERENT CULTURAL VARIABLES
  Sayfalar 1170 - 1184
  Hanifi ŞEKERCİ , M. Cihangir DOĞAN
 8. İNSTAGRAM KULLANIM NEDENLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 1185 - 1197
  Gazanfer ANLI , Hümeyra SEVİNÇ , Zehra GÜNEŞ , Zeynep YAZGI
 9. ROMAN GRAF’IN “BAY BLANC” ROMANINDA MODERNİZM, BİREY VE YABANCILAŞMA
  Sayfalar 1198 - 1211
  Ayhan Yavuz ÖZDEMİR
 10. TIME-VARYING RELATIONSHIP BETWEEN INTERNATIONAL TRADE AND INTERNATIONAL TOURISM IN TURKEY
  Sayfalar 1212 - 1231
  Mustafa KIRCA , Mustafa ÖZER
 11. YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA BİR “TUTUNAMAYAN” KAHRAMAN: BEYAZ MANTOLU ADAM
  Sayfalar 1232 - 1239
  Sevgül TÜRKMENOĞLU
 12. YÖNETİŞİM MERKEZLİ KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YOKSULLUK KAVRAMINA BİR BAKIŞ: KOCAELİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1240 - 1254
  Filiz Tufan EMİNİ , Melih KALKAN
 13. BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 1255 - 1274
  Ersin ARIKAN , Raif PARLAKKAYA
 14. KIRILGAN BEŞLİ EKONOMİLERİ İÇİN YAKINSAMA HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ
  Sayfalar 1275 - 1293
  Murat YILMAZ , Cüneyt Yenal KESBİÇ
 15. TÜRKİYE’DE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEŞVİK POLİTİKALARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 1294 - 1313
  Neslihan KOÇ , Menekse SAHİN
 16. THE EFFECT OF WAGE ON PRIVATE SECURITY OFFICERS JOB SATISFACTION AND INTENTION TO QUIT: AN EMPIRICAL STUDY IN TURKEY
  Sayfalar 1314 - 1334
  Uğur DEMİRCİ , Banu ERGEN
 17. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ: MERKEZ-YEREL İLİŞKİLERİNDE KURUMSAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
  Sayfalar 1335 - 1353
  Serif ÖNER
 18. HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ YAPILIRKEN KARŞILAŞILAN ZORLUKLARIN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1354 - 1370
  İlknur ARSLAN ÇİLHOROZ , Enver BOZDEMİR
 19. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ALGILANAN RİSK ÜZERİNE ETKİSİ: KUŞADASI’NDAKİ 5 YILDIZLI OTEL MÜŞTERİLERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1371 - 1392
  Muhammed BAYKAL , Ahu YAZICI AYYILDIZ AYYILDIZ
 20. E-DEVLET ENTEGRASYONUNDA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YERİ VE ÖNEMİ: GPM VE BPMN’ E DERLEYİCİ BİR BAKIŞ AÇISI
  Sayfalar 1393 - 1406
  Özel SEBETCİ , Muhammet Raşit ÖZDAŞ
 21. EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNDEN ELDE EDİLEN YILLIK GELİR-GİDER, KAR-ZARAR İNCELENMESİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ
  Sayfalar 1407 - 1418
  Mehmet Emin KURT , Ali CEYLAN , İ̇brahim ÇEMBERLİTAŞ
 22. TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİNİN ÇEKİM MODELİ İLE ANALİZİ
  Sayfalar 1419 - 1443
  Veysel DEGEN , Özge BUZDAĞLI
 23. SEÇMELİ ZEKÂ OYUNLARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Bir Durum Çalışması)
  Sayfalar 1444 - 1460
  Musa SARGIN , Mehmet TAŞDEMİR
 24. ESKİGEDİZ (KÜTAHYA) İSABEY CAMİİ
  Sayfalar 1461 - 1474
  Türkan ACAR
 25. TOPLU KONUT İDARESİ (TOKİ) UYGULAMALARININ SOSYO-EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1475 - 1494
  Canan KOÇ , D.türkan KEJANLI
 26. KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME: SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1495 - 1506
  Saim Can BERİTAN , Yeliz EMECEN
 27. THE CODES OF BELT AND ROAD INITIATIVE: A MEDIA CONTENT ANALYSIS
  Sayfalar 1507 - 1516
  Büşra GEZİKOL , Tuğba ONUR , Hakan TUNAHAN
 28. SANAL SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI/ ADAPTATION OF ONLINE SOCIAL SUPPORT SCALE TO TURKISH CULTURE
  Sayfalar 1517 - 1533
  Serap ÖZDEMİR BİŞKİN, Fatma KOCAAYAN
 29. TERÖR: NE YAŞIYORUZ? NASIL BAŞ EDİYORUZ?
  Sayfalar 1534 - 1545
  Senem ZEYTINOGLU-SAYDAM , Çiğdem YUMBUL , Celal YUMBUL , Gamze AKARCA , Serkan ÖZGÜN , Sine EGECİ
 30. KADINLARIN ANNELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 1546 - 1561
  Canan UÇAKCI ASALIOĞLU , Feride ERCAN , Esra ERDEM , Aysel TÜFEKCİ AKCAN
Dizinler