ISSN: 1304-0278
Başlangıç: 2002
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Cahit AYDEMİR
Kapak Resmi
       

- Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ ve BİLİMSEL bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Yayın dönemi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarıdır.  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

Başlık sayfası için "Makale künyesi" şablonunu kullanınız(Bkz. Yazım Kuralları).

- Dergiye çalışma göndermeden önce mutlaka Yazım Kuralları, Dergi Hakkında, Etik Kuralları ve Sık Sorulan Soruları inceleyiniz. 

Ekim  sayısı doludur.

- Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), ERIH PLUS'a (European Reference Index for the Humanities) kabul edilmiştir.

2022 - Cilt: 21 Sayı: 83

Araştırma Makalesi

REKLAM TASARIMDA BİR GÖRSEL ANLATIM YÖNTEMİ OLARAK KİŞİLEŞTİRME

Araştırma Makalesi

PANDEMİDE FEN BİLİMLERİ DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Araştırma Makalesi

Hindistan-Pakistan Hattında Rusya: Güney Doğu Asya’daki Siyasi Dengelere Kuzeyden Bir Bakış

Araştırma Makalesi

LİNKEDIN PROFİL ÖZELLİKLERİNİN ÇOK KRİTERLİ BİR YAKLAŞIM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR İŞE ALIM SÜRECİ VAKA İNCELEMESİ

Araştırma Makalesi

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ: ANA BABAYA BAĞLANMA VE DUYARLI SEVGİ DEĞİŞKENLERİNE GÖRE BİR İNCELEME

Araştırma Makalesi

MEHMET ÂKİF’İN TOPLUMUN DEĞİŞİM VE GELİŞİMİNE YÖNELİK FIKIH ANLAYIŞI

Araştırma Makalesi

Covid-19 Effect In Export: Analysis Of Turkey’s Export Performance To Top 5 Countries In Export

Derleme

KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ: TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİK MAKALELERİN BİBLİYOGRAFİK PROFİLİ (2007-2021)

Araştırma Makalesi

ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE GELEN NİTELİKLİ GÖÇMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SOSYOEKONOMİK SORUNLAR

Araştırma Makalesi

ETIK LIDERLIK ILE İŞ TATMINI ARASINDAKI İLIŞKI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA

Araştırma Makalesi

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ VE AİLELERİNİN ÖZ DÜZENLEMEYE YÖNELİK EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ

Araştırma Makalesi

ABD'NİN TÜRKİYE’Yİ, TÜRK HALKINI TANITMA FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE CEP REHBERİ

Araştırma Makalesi

VERİ ANALİZİ İLE OLASILIK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE 4MAT ÖĞRETİM MODELİ KULLANIMININ ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE BİLGİLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ

Araştırma Makalesi

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Derleme

TEKNOLOJİ-ÖRGÜT YAPISI İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA YAPAY ZEKA İZLERİ

Derleme

OTANTİK ÖĞRENME ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ, BİR SİSTEMATİK DERLEME

Trend

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences) 23.03.2022 tarihinde yapılan sorgulamada En Çok Makale Görüntülenen Dergiler kategorisinde 1. sırada ve En Çok Makale İndirilen Dergiler kategorisinde 3. sırada yer almıştır. Tüm paydaşlarımıza teşekkür etmeyi bir borç biliriz.
Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.

Dergi ekibi

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.