ISSN: 1304-0278
Başlangıç: 2002
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Cahit AYDEMİR
Kapak Resmi
       

- Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ ve BİLİMSEL bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Yayın dönemi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarıdır.  esosder, açık Erişimli bir dergi olup, dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

Başlık sayfası için "Makale künyesi" şablonunu kullanınız(Bkz. Yazım Kuralları).

- Dergiye çalışma göndermeden önce mutlaka Yazım Kuralları, Dergi Hakkında, Etik Kuralları ve Sık Sorulan Soruları inceleyiniz. 

Temmuz  sayısı doludur.


2022 - Cilt: 21 Sayı: 82

Araştırma Makalesi

Doküman İncelemesinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına İlişkin Nitel ve Nicel Verileri Karşılaştırma: Bir Karma-Meta Yöntemi

Araştırma Makalesi

ANALYSIS OF PARTNER –COOPERATIVE RELATIONS IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT COOPERATIVES OF BURSA PROVINCE

Araştırma Makalesi

3PL ve 4PL Firmalarına ait Boylamsal Analiz: 2001-2018 Yıllarına İlişkin Bibliyometrik Analiz

Araştırma Makalesi

ERGENLERDE DUYGU DÜZENLEME, PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE OKULDA ÖZNEL İYİ OLUŞUN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ

Derleme

Dijital Oyunlar ile Şiddet ve Saldırganlık Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

Doğrudan Yabancı Yatırımların Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Yükselen Piyasa Ekonomilerinden Ampirik Kanıtlar

Araştırma Makalesi

CO2 EMİSYONU VE TİCARİ AÇIKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASYA PASİFİK ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

EV TEKSTİLİ ÜRÜNÜNE YÖNELİK FONKSİYONEL TASARIMLAR: BORNOZ&HAVLU TASARIMI

Araştırma Makalesi

Khan’ın E-Öğrenme Çerçevesi Kapsamında Acil Durum Uzaktan Öğretim Sürecinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Çocukların duygu düzenleme becerileri ve problem davranışları ile öğretmen ve ebeveynlerinin duygu düzenleme ve öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkisinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Lise Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım, Mutluluk ve Mobil Öğrenme Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Bibliometric Analysis of HR Analytics Literature

Araştırma Makalesi

Üniversitelerin Bilim iletişimi Etkinliklerinin Kurumsallaştırılması Üzerine Yeni Bir Ölçek Önerisi

Araştırma Makalesi

Distance Education Process from the Perspective of Theology Faculty Students

Araştırma Makalesi

Tıp Eğitimcilerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN SON YILLARINDAKİ TÜRK KİMLİĞİ İNŞASININ SOSYAL İNŞACILIK TEORİSİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

AR-GE ÇALIŞMALARI VE BEŞERÎ SERMAYENİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ: MATEMATİKSEL BİR MODELLEMENİN EKONOMETRİK ÇÖZÜMÜ

Araştırma Makalesi

THE METAPHORIC PERCEPTIONS OF PARENTS ABOUT THE CONCEPT OF PROBLEMS IN PRIMARY EDUCATION

Araştırma Makalesi

YER HİZMETLERİ ÇALIŞANLARINDA İLETİŞİM DOYUMU VE DUYGUSAL BAĞLILIK İLİŞKİSİNDE KURUMSAL İTİBARIN ARACI ROLÜ

Trend

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences) 23.03.2022 tarihinde yapılan sorgulamada En Çok Makale Görüntülenen Dergiler kategorisinde 1. sırada ve En Çok Makale İndirilen Dergiler kategorisinde 3. sırada yer almıştır. Tüm paydaşlarımıza teşekkür etmeyi bir borç biliriz.
Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.

Dergi ekibi

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.