ISSN: 1304-0278
Başlangıç: 2002
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Cahit AYDEMİR
Kapak Resmi
       

- Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ ve BİLİMSEL bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Yayın dönemi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarıdır.  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

Başlık sayfası için "Makale künyesi" şablonunu kullanınız(Bkz. Yazım Kuralları).

- Dergiye çalışma göndermeden önce mutlaka Yazım Kuralları, Dergi Hakkında, Etik Kuralları ve Sık Sorulan Soruları inceleyiniz. 

Ekim  sayısı doludur.


2022 - Cilt: 21 Sayı: 83

Araştırma Makalesi

Reklam Tasarımda Bir Görsel Anlatım Yöntemi Olarak Kişileştirme

Araştırma Makalesi

PANDEMİDE FEN BİLİMLERİ DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Araştırma Makalesi

Hindistan-Pakistan Hattında Rusya: Güney Doğu Asya’daki Siyasi Dengelere Kuzeyden Bir Bakış

Araştırma Makalesi

LinkedIn Profil Özelliklerinin Çok Kriterli Bir Yaklaşım ile Değerlendirilmesi ve Bir İşe Alım Süreci Vaka İncelemesi

Araştırma Makalesi

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ: ANA BABAYA BAĞLANMA VE DUYARLI SEVGİ DEĞİŞKENLERİNE GÖRE BİR İNCELEME

Araştırma Makalesi

MEHMET ÂKİF’İN TOPLUMUN DEĞİŞİM VE GELİŞİMİNE YÖNELİK FIKIH ANLAYIŞI

Araştırma Makalesi

Covid-19 Effect In Export: Analysis Of Turkey’s Export Performance To Top 5 Countries In Export

Derleme

KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ: TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİK MAKALELERİN BİBLİYOGRAFİK PROFİLİ (2007-2021)

Araştırma Makalesi

ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE GELEN NİTELİKLİ GÖÇMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SOSYOEKONOMİK SORUNLAR

Araştırma Makalesi

Etik Liderlik ile İş Tatmini Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

Öz Düzenlemeye Yönelik Eğitim İhtiyaçların Belirlenmesi: Okul Öncesi Dönem Çocuklar ve Aileleri

Araştırma Makalesi

ABD'NİN TÜRKİYE’Yİ, TÜRK HALKINI TANITMA FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE CEP REHBERİ

Araştırma Makalesi

Ortaokul 8.sınıf veri analizi ile olasılık konularının öğretiminde 4MAT öğretim modeli kullanımının öğrencilerinin akademik başarılarına ve bilgilerin kalıcılığına etkisi

Araştırma Makalesi

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Derleme

TEKNOLOJİ-ÖRGÜT YAPISI İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA YAPAY ZEKA İZLERİ

Trend

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences) 23.03.2022 tarihinde yapılan sorgulamada En Çok Makale Görüntülenen Dergiler kategorisinde 1. sırada ve En Çok Makale İndirilen Dergiler kategorisinde 3. sırada yer almıştır. Tüm paydaşlarımıza teşekkür etmeyi bir borç biliriz.
Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.

Dergi ekibi

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.