Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-0278 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi | www.esosder.org


·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ ve BİLİMSEL bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemi olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax ve Google Scholar gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.


Not:  Dergiye çalışma göndermeden önce mutlaka Yazım Kuralları, Dergi Hakkında, Etik Kuralları ve Sık Sorulan Soruları inceleyiniz. 

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-0278 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi | www.esosder.org
Kapak Resmi


·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ ve BİLİMSEL bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemi olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax ve Google Scholar gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.


Not:  Dergiye çalışma göndermeden önce mutlaka Yazım Kuralları, Dergi Hakkında, Etik Kuralları ve Sık Sorulan Soruları inceleyiniz. 

Cilt 19 - Sayı 75 - 1 Tem 2020
 1. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN VE MATEMATİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1063 - 1074
  Ayten Pınar BAL
 2. ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ÖĞRENME MERKEZLERİNDE VE EVDE OYUN KURMA DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  Sayfalar 1075 - 1093
  Yemliha COŞKUN , Ahmet ÖNEM
 3. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PROSOSYAL DAVRANIŞ VE ÖĞRENCİ BAĞLILIĞI DÜZEYLERİ İLE OKUL İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 1094 - 1107
  Tuncay Yavuz ÖZDEMİR , Özgül SERTTAŞ
 4. ÖĞRETMENLERİN PROGRAM TASARIM TERCİHLERİ FELSEFİ İNANÇLARI VE SINIF İÇİ UYGULAMALARINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
  Sayfalar 1108 - 1121
  Sevda DOĞAN DOLAPÇIOĞLU
 5. TÜRKİYE’DE 2010-2017 YILLARI ARASINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YAPILMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ
  Sayfalar 1122 - 1147
  Sevde KÖSEOĞLU , Eylem EROĞLU DOĞAN
 6. THE EXTRALINGUISTIC FACTORS ON THE INTRALINGUAL TRANSLATIONS OF ‘PERSON REFERENT ELLIPSIS’ IN CLASSICAL JAPANESE
  Sayfalar 1148 - 1169
  Esin ESEN
 7. AN ANALYSIS OF PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ INTERCULTURAL SENSITIVITY IN TERMS OF DIFFERENT CULTURAL VARIABLES
  Sayfalar 1170 - 1184
  Hanifi ŞEKERCİ , M. Cihangir DOĞAN
 8. İNSTAGRAM KULLANIM NEDENLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 1185 - 1197
  Gazanfer ANLI , Hümeyra SEVİNÇ , Zehra GÜNEŞ , Zeynep YAZGI
 9. ROMAN GRAF’IN “BAY BLANC” ROMANINDA MODERNİZM, BİREY VE YABANCILAŞMA
  Sayfalar 1198 - 1211
  Ayhan Yavuz ÖZDEMİR
 10. TIME-VARYING RELATIONSHIP BETWEEN INTERNATIONAL TRADE AND INTERNATIONAL TOURISM IN TURKEY
  Sayfalar 1212 - 1231
  Mustafa KIRCA , Mustafa ÖZER
 11. YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA BİR “TUTUNAMAYAN” KAHRAMAN: BEYAZ MANTOLU ADAM
  Sayfalar 1232 - 1239
  Sevgül TÜRKMENOĞLU
 12. YÖNETİŞİM MERKEZLİ KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YOKSULLUK KAVRAMINA BİR BAKIŞ: KOCAELİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1240 - 1254
  Filiz Tufan EMİNİ , Melih KALKAN
 13. BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 1255 - 1274
  Ersin ARIKAN , Raif PARLAKKAYA
 14. KIRILGAN BEŞLİ EKONOMİLERİ İÇİN YAKINSAMA HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ
  Sayfalar 1275 - 1293
  Murat YILMAZ , Cüneyt Yenal KESBİÇ
 15. TÜRKİYE’DE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEŞVİK POLİTİKALARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 1294 - 1313
  Neslihan KOÇ , Menekse SAHİN
 16. THE EFFECT OF WAGE ON PRIVATE SECURITY OFFICERS JOB SATISFACTION AND INTENTION TO QUIT: AN EMPIRICAL STUDY IN TURKEY
  Sayfalar 1314 - 1334
  Uğur DEMİRCİ , Banu ERGEN
 17. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ: MERKEZ-YEREL İLİŞKİLERİNDE KURUMSAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
  Sayfalar 1335 - 1353
  Serif ÖNER
 18. HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ YAPILIRKEN KARŞILAŞILAN ZORLUKLARIN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1354 - 1370
  İlknur ARSLAN ÇİLHOROZ , Enver BOZDEMİR
 19. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ALGILANAN RİSK ÜZERİNE ETKİSİ: KUŞADASI’NDAKİ 5 YILDIZLI OTEL MÜŞTERİLERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1371 - 1392
  Muhammed BAYKAL , Ahu YAZICI AYYILDIZ AYYILDIZ
 20. E-DEVLET ENTEGRASYONUNDA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YERİ VE ÖNEMİ: GPM VE BPMN’ E DERLEYİCİ BİR BAKIŞ AÇISI
  Sayfalar 1393 - 1406
  Özel SEBETCİ , Muhammet Raşit ÖZDAŞ
 21. EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNDEN ELDE EDİLEN YILLIK GELİR-GİDER, KAR-ZARAR İNCELENMESİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ
  Sayfalar 1407 - 1418
  Mehmet Emin KURT , Ali CEYLAN , İ̇brahim ÇEMBERLİTAŞ
 22. TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİNİN ÇEKİM MODELİ İLE ANALİZİ
  Sayfalar 1419 - 1443
  Veysel DEGEN , Özge BUZDAĞLI
 23. SEÇMELİ ZEKÂ OYUNLARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Bir Durum Çalışması)
  Sayfalar 1444 - 1460
  Musa SARGIN , Mehmet TAŞDEMİR
 24. ESKİGEDİZ (KÜTAHYA) İSABEY CAMİİ
  Sayfalar 1461 - 1474
  Türkan ACAR
 25. TOPLU KONUT İDARESİ (TOKİ) UYGULAMALARININ SOSYO-EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1475 - 1494
  Canan KOÇ , D.türkan KEJANLI
 26. KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME: SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1495 - 1506
  Saim Can BERİTAN , Yeliz EMECEN
 27. THE CODES OF BELT AND ROAD INITIATIVE: A MEDIA CONTENT ANALYSIS
  Sayfalar 1507 - 1516
  Büşra GEZİKOL , Tuğba ONUR , Hakan TUNAHAN
 28. SANAL SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI/ ADAPTATION OF ONLINE SOCIAL SUPPORT SCALE TO TURKISH CULTURE
  Sayfalar 1517 - 1533
  Serap ÖZDEMİR BİŞKİN, Fatma KOCAAYAN
 29. TERÖR: NE YAŞIYORUZ? NASIL BAŞ EDİYORUZ?
  Sayfalar 1534 - 1545
  Senem ZEYTINOGLU-SAYDAM , Çiğdem YUMBUL , Celal YUMBUL , Gamze AKARCA , Serkan ÖZGÜN , Sine EGECİ
 30. KADINLARIN ANNELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 1546 - 1561
  Canan UÇAKCI ASALIOĞLU , Feride ERCAN , Esra ERDEM , Aysel TÜFEKCİ AKCAN
Dizinler