DERGİMİZİN YAĞMACI/ŞAİBELİ DERGİLER KONULU AÇIKLAMASI

ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ’NİN YAĞMACI/ŞAİBELİ DERGİLER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Bu açıklama; dergimizde akademik çalışmalarını yayımlatmak isteyen yazarları, akademik yükselme veya doçentlik başvurularında görev alan değerli jüri üyelerini ve dergimizin ücret politikası hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenleri bilgilendirmek amacıyla yapılmıştır.

Dergimiz, ilk sayısını 2002 yılı Temmuz ayında yayımlamış ve ilk birkaç yıl ücretsiz olarak yayına devam etmiştir. O dönemde DergiPark gibi önemli bir hizmet olmadığından dolayı, domainname, hosting ve web sayfası tasarımı ve güncellenmesi gibi masraflar dergi editörleri tarafından sağlamaktaydı. Dergimizin reklam, promosyon veya proje gibi hiçbir maddi desteği bulunmamaktadır. Yayıncılık tamamen dergi editörlerinin maddi ve manevi özverili çalışmaları ile yürütülmüştür. Masrafların karşılanması güçleşince yazarlardan cüz-i ücret talep edilmeye başlanılmıştır. 2013 yılında DergiPark’ın hizmete girmesiyle birlikte dergimiz de DergiPark’a taşınmış ve burada yayın hayatına devam etmeye başlamıştır. Bununla birlikte önceden aldığımız domainname ve hosting ödemeleri de bugüne kadar devam etmiş olup, bu hizmet alımını kesintisiz devam etmektedir. 2002 Temmuz sayısından beri yılda 4 kez yayınlanan dergimiz her sayısını zamanında aksatmadan yayınlamış olup, 2004 yılından (2006 hariç) beri kesintisiz TR Dizin ile birlikte Ebsco, Sobiad gibi bir çok önemli dizinde taranmaktadır.

Dergi kurulu olarak emeğe saygıyı önemsediğimizden hem yazarlarımızın çalışmalarını, hem editör ve çalışanlarımızın emeğini hem de büyük bir özveri ile makaleleri bazen tekrar tekrar değerlendiren hakemlerimizin emeğini gözardı edemeyiz. Bu kapsamda emeği geçenlere az da olsa maddi katkı sağlamaktayız. Bu katkıyı da yazarlarımızın ödediği ücretden karşılamak durumundayız. Ayrıca akademik yayıncılığın giderek zorlaşması ve tüm dünyada ücret politikasında değişikliğe gidilmesi neticesinde yazarlardan ücret talep edilmesi ihtiyacı zorunlu bir hal almıştır. Dergi sayfasında “Ücret Politikası” başlığı altında gerekli açıklamalar verilmiştir. Sayfa dikkatlice incelendiğinde ÜAK’ın açıklamalarında belirtildiği gibi “çalışmanın kabul/ret şartına bağlı olmaksızın” ücret talep edildiği açıkça belirtilmiştir. Ayrıca çalışmanın ret olması durumunda da ücret iadesinden bahsedilmektedir. Bu durum ÜAK başvuru kriterlerine uygundur. Doçentlik jüri değerlendirmesi aşamasında jüri üyelerine iletilen açıklamada olduğu gibi, makaleden kabul ve red şartı aranmaksızın ücret alınması, dergimizin Yağmacı/Şaibeli Dergi olarak kabul edilemeyeceğinin bir göstergesidir.

Dergimizde araştırmaları yayınlanan, yayınlanacak olan yazarlara, akademik yükselme ve doçentlik başvurularında görev alacak saygıdeğer jüri üyelerine ve dergimizin ücret politikası hakkında bilgi edinmek isteyenlere saygı ile duyurulur.

Editörler Kurulu adına
Prof.Dr. Cahit AYDEMİR
20.02.2023

2022 MART DÖNEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
https://www.uak.gov.tr/Documents/docentlik/2022/2022-ekim-donemi/2022E_SikcaSorulanSorularveCevaplari_27092022.pdf 

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı kararı ve 25 Ocak 2022 tarihli duyurusu:
https://www.uak.gov.tr/DuyuruBelgeleri/2022/yagmacı-saibeli-dergiler-hk-duyuru-25012022.pdf 

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Ücret Politikası
https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/price-policy  

Son Güncelleme Zamanı: 20.02.2023 21:27:02

                                                                                                                                                                          21765     

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011/119849.