Sık Sorulan Sorular

S. Bu dergi ulusal bir dergi mi, uluslararası bir dergi midir?
C. Ulusal Hakemli bir dergidir.
S. Makale göndermek için dergiye üye olmak gerekli mi?
C. Evet
S. Makale göndermek için bir zaman kısıtı var mı?
C. Hayır. İstediğiniz zaman makale gönderebilirsiniz.
S. Dergide yayın süreci kaç aydır?
C. Yayın süreci makale yoğunluğuna göre ortalama 6-9 aydır.
S. Yazım kurallarına nereden ulaşabilirim?
C. Yazım kurallarına https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/writing-rules buradan ulaşabilirsiniz.
S. Ne zaman DOI numarası verilmektedir?
C. Hakem süreci tamamlanan makalenin mizanpajı yapıldıktan ve yayımlanacağı sayı numarası belirlendikten sonra DOI numarası verilmektedir.
S. Yazar bilgilerinin eksik girilmesi bir problem teşkil eder mi?
C. Dergiye makale yükleme aşamasında tüm yazarların isim, soyisim, ünvan, çalıştığı kurum ve eposta bilgileri mutlaka girilmelidir. Söz konusu bu bilgiler ayrı girilmeli, makale ilk sayfasında bulunmamalıdır. Bu bilgiler "başlık sayfası" yada "makale künyesi" olarak ayrıca yüklenmelidir. Sorumluluk tamamen makaleyi yükleyen yazara aittir.
S. Makale yayımı için ücret talep edilmekte midir?
C. Evet. Dergiye gönderilen çalışmaların yayımlanması için (çalışmanın kabul/ret şartına bağlı olmaksızın) ücret talep edilmektedir. Makale yüklendikten sonra ilgili hesaba Makale Katkı Payı yatırılmalı ve dergi eposta edresine bilgi verilmelidir. İlgili hesap bilgilerine makale yükleme aşamasındaki Kontrol listesinden ulaşılabilir. Makale Katkı Payı ödenmeyen çalışmaların hakem süreci başlatılmaz. Otuz gün içerisinde mkp ödenmemesi durumunda çalışma yazara iade edilir.
S. Düzeltme istenen makale için bir süre kısıtı var mı?
C. Hakem yada editörün düzeltme istemesi durumunda yazarlar çalışmalarını azami 4 ay içerisinde düzeltip dergiye yüklemeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde düzeltme yapılmaması halinde söz konusu çalışma süreçten çıkarılır ve yazara iade edilir. 

S. Makalemi nasıl geri çekebilirim?
C. Makalenizi geri çekmek için aşağıdaki linkteki videoyu izlemenizi öneririz. 
https://drive.google.com/file/d/1tu_GeFpgvdqWXcBc3iXWTdjxqA78X85N/view