Amaç ve Kapsam

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Sosyal Bilimler alanında yapılan bilimsel müspet çalışmaları yayınlayarak bilim insanlarına sunmayı, bilime katkı sağlamayı amaçlar.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Eğitim Bilimleri, İktisat, İşletme, Hukuk, Güzel Sanatlar, Sosyoloji, Tarih, Siyaset Bilimi, İletişim Bilimleri gibi alanları kapsamaktadır.

Yayımlanma Ayları
Ocak Nisan Temmuz Ekim

                                                                                                                                                                          21765     

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011/119849.