Dergi Kurulları

Editör/Yayın/Danışma Kurulu

BAŞ EDİTÖR

Prof.Dr. Cahit AYDEMİR
cahit.aydemir@gmail.com
Konular: Gelişme Ekonomisi - Makro Ekonomi
Kurum: Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi

EDİTÖRLER

Prof.Dr. Behçet ORAL
oralbehcet@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: Dicle Üniversitesi Z.G. Eğitim Fakültesi

Prof.Dr. Ali Osman ALAKUŞ
aliosman@dicle.edu.tr,  aoalakus@gmail.com
Konular: Güzel Sanatlar, Sanat
Kurum: Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Ömer ERGÜN
omergun21@gmail.com
Konular: Hukuk, Kamu Yönetimi
Kurum: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi

YAYIN VE DANIŞMA KURULU

Prof.Dr. Cahit AYDEMİR -Düzce Üniversitesi
Prof.Dr. Behçet ORAL - Dicle Üniversitesi
Prof.Dr. Ali Osman ALAKUŞ - Dicle Üniversitesi
Prof.Dr. Ahmet TARCAN - Dicle Üniversitesi
Prof.Dr. Recep GÜLŞEN -Iğdır Üniversitesi
Dr.Öğr. Üyesi Ömer ERGÜN - Dicle Üniversitesi

YABANCI DİL EDİTÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin HAN - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

TEKNİK DANIŞMAN

Öğr.Gör. Murat AĞAR
magar@dicle.edu.tr
Dicle Üniversitesi

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.