Editör/Yayın/Danışma Kurulu

BAŞ EDİTÖR

Prof.Dr. Cahit AYDEMİR
cahit.aydemir@gmail.com
Konular: Gelişme Ekonomisi - Makro Ekonomi
Kurum: Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi

EDİTÖRLER

Prof.Dr. Behçet ORAL
oralbehcet@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Ali Osman ALAKUŞ
aoalakus@gmail.com
Konular: Resim/Resim-iş Eğitimi,Güzel Sanatlar,Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Sanat Tarihi
Kurum: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Ömer ERGÜN
omergun21@gmail.com
Konular: Hukuk, Kamu Yönetimi
Kurum: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi

YAYIN VE DANIŞMA KURULU

Prof.Dr. Cahit AYDEMİR -Düzce Üniversitesi
Prof.Dr. Behçet ORAL - Dicle Üniversitesi
Prof.Dr. Ali Osman ALAKUŞ - Dicle Üniversitesi
Prof.Dr. Ahmet TARCAN - Dicle Üniversitesi
Prof.Dr. Recep GÜLŞEN -Iğdır Üniversitesi
Dr.Öğr. Üyesi Ömer ERGÜN - Dicle Üniversitesi
Dr.Öğr. Üyesi İlknur ULUĞ CİCİM -Akdeniz Üniversitesi
Dr. Bünyamin HAN -(Yabancı Dil )

TEKNİK DANIŞMAN

Öğr.Gör. Murat AĞAR
magar@dicle.edu.tr
Dicle Üniversitesi