Dergi Hakkında

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Politikası:
* Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi; Açık Erişimli bir dergi olup, Eğitim Bilimleri, İktisat, İşletme, Güzel Sanatlar, Siyaset Bilimi, İletişim Bilimleri ve Filoloji gibi sosyal bilimler alanlarını kapsayan (araştırma, olgu sunumu veya derleme gibi) bilimsel yazıları yayımlamaktadır.
* Dergiye gönderilen makaleler 2 hakeme (kör hakemlik) gönderilir. İhtiyaç olması halinde 3. hakeme de gönderilebilir. İlgili alan editörü, gönderilen makalenin en az bir hakemden olumlu görüş alınması durumunda yayın için sıraya almaya yetkilidir.
* Gönderilen makalenin dergiye yüklendiği tarihinden sonra çıkacak ilk sayıda yayımlanması beklenmemelidir. Gelen makalelerin hakem süreci alan yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Yayın süreci ortalama 6-9 ay’dır.
* Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.
* Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir.
* Dergiye çalışma gönderilirken;
1) Tam metin makale(yazar isimsiz)
2) İlk sahife( tüm yazar isimleri, unvan-kurum adresleri-eposta adresleri-Orcid numaraları)
3) Telif hakkı sözleşmesi
4) Benzerlik raporu (Turnitin veya iThenticate gibi benzerlik programlarından biri ile gözden geçirilmeli, benzerlik oranı %25’i aşmamalıdır).
5) Etik kurulu raporu(bkz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/page/10031) da gönderilmelidir.
* Dergiye gönderilecek bilimsel çalışmalarda araştırma ve yayın etiğine uyum konusunda azami dikkat gösterilmelidir.
Makale katkı payının yatırılacağı hesap numarası ve diğer bilgilerena Gönderi Hazırlık Listesinden erişebilirsiniz. Katkı payı yatırıldıktan sonra info@esosder.org veya esosder@gmail.com adresleri bilgilendirilmelidir. Katkı payı yatırılmayan makalelerin hakem süreci başlatılmaz. 

* Makalenin 1 MB den fazla olmaması önerilir.


Gönderilecek bilimsel çalışmalar için şu hususlara dikkat edilmelidir:
1-Dergiye gönderilen yazıların, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olmalıdır.
2-Yayımlanması için gönderilen çalışmalar, akademik ve dergi yazım kurallarına uyularak ve Türkçe veya İngilizce dillerinden biri ile hazırlanmış olmalıdır.
3-Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.
4-Dergiye gönderilen yazılar, ilgili hakemler tarafından incelendikten sonra yayınlanır.
5-Hakem ya da editör tarafından düzeltme istenmeyen yazılar kontrol amacıyla da olsa yazara geri gönderilme zorunluluğu yoktur. Ancak yazarın kendisi düzeltme talebinde bulunabilir.
6-İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir.
7-Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), MS Word programında ESOSDER Yazım Kılavuzu dikkate alınarak yazılmalıdır.
8-Makalelerdeki kaynak gösterme ve atıflar, APA 6 (American Psychological Association) formatında hazırlanıp metin içerisinde verilecektir. Atıf yapılan tüm referanslar için eksiksiz bibliyografik bilgiler bulunmalıdır (ESOSDER Yazım Kılavuzu’ndaki örneklere göre düzenlenebilir). Atıf yapılan tüm referanslar için latin alfabesi kullanılması önerilir(Bu, yapılan atıfın etki katsayısı için önemlidir).
9- Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
10-Dergide yayımlanan yazılar, kaynak gösterilmek şartı ile iktibas edilebilir. Dergiye atfın; Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl; Cilt(Sayı): Sayfa aralıkları biçiminde yapılması önerilir.

*BU KURALLARA UYGUN OLMAYAN MAKALELER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.    
Güncelleme:11.06.2020