Dergi Hakkında

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (esosder) Yayın Politikası:
* Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi; Açık Erişimli bir dergi olup, Eğitim Bilimleri, İktisat, İşletme, Güzel Sanatlar, Siyaset Bilimi, İletişim Bilimleri ve Filoloji gibi sosyal bilimler alanlarını kapsayan (araştırma, olgu sunumu veya derleme gibi) bilimsel yazıları yayımlamaktadır.
* Dergiye gönderilen makaleler 2 hakeme (kör hakemlik) gönderilir. İhtiyaç olması halinde 3. veya 4. hakeme de gönderilebilir. İlgili alan editörü, gönderilen makalenin en az bir hakemden olumlu görüş alınması durumunda yayın için sıraya almaya yetkilidir.
* Gönderilen makalenin dergiye yüklendiği tarihinden sonra çıkacak ilk sayıda yayımlanması beklenmemelidir. Gelen makalelerin hakem süreci alan yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Yayın süreci ortalama 6 ay’dır.
* Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.
* Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir.
* Dergiye çalışma gönderilirken;
1) Tam metin makale(yazar isimsiz)
2) Makale Künyesi (Makale ismi, yazarların; isim, unvan, kurum bilgisi, eposta adresleri ve orcid numaraları, Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir.)
3) Telif hakkı sözleşmesi
4) Benzerlik raporu (Turnitin veya iThenticate gibi benzerlik programlarından biri ile gözden geçirilmeli, benzerlik oranı %20’yi aşmamalıdır).
5) Etik kurulu izin belgesi (bkz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/policy ) makale tam metni ile birlikte gönderilmelidir.
* Dergiye gönderilecek bilimsel çalışmalarda araştırma ve yayın etiğine uyum konusunda azami dikkat gösterilmelidir.
* Gönderilen çalışma için (çalışmanın kabul/ret şartına bağlı olmaksızın) katkı payı yatırılmalıdır. Katkı payı yatırıldıktan sonra info@esosder.org adresi bilgilendirilmelidir. Katkı payı yatırılmayan makalelerin hakem süreci başlatılmaz. Makale katkı payının yatırılacağı hesap numarası ve diğer bilgilere Gönderi Hazırlık Listesinden erişebilirsiniz.

* Makale dili ingilizce olan çalışmaların ingilizce dil editörlüğü için makale katkı payına ilave olarak 200tl yatırılmalıdır.

Gönderilecek bilimsel çalışmalar için şu hususlara dikkat edilmelidir:
1-Dergiye gönderilen yazıların, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olmalıdır.
2-Yayımlanması için gönderilen çalışmalar, akademik ve dergi yazım kurallarına uyularak ve Türkçe veya İngilizce dillerinden biri ile hazırlanmış olmalıdır.
3-Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir. Yayımlanan çalışmanın bütün etik sorumluluğu yazar(lar)a aittir.
4-Dergiye gönderilen yazılar, ilgili hakemler tarafından incelendikten sonra yayınlanır.
5-Hakem ya da editör tarafından düzeltme istenmeyen yazılar kontrol amacıyla da olsa yazara geri gönderilme zorunluluğu yoktur. Ancak yazarın kendisi düzeltme talebinde bulunabilir.
6-İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir.
7-Yine Abstract, yabancı dil editörü tarafından gerekli görülmesi durumunda düzeltilebilir.
8-Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), MS Word programında ESOSDER Yazım Kılavuzu dikkate alınarak yazılmalıdır.
9-Makalelerdeki kaynak gösterme ve atıflar, APA 6 (American Psychological Association) formatında hazırlanıp metin içerisinde verilecektir. Atıf yapılan tüm referanslar için eksiksiz bibliyografik bilgiler bulunmalıdır (ESOSDER Yazım Kılavuzu’ndaki örneklere göre düzenlenebilir). Atıf yapılan tüm referanslar için latin alfabesi kullanılması önerilir(Bu, yapılan atıfın etki katsayısı için önemlidir).
10- Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
11-Dergide yayımlanan yazılar, kaynak gösterilmek şartı ile iktibas edilebilir. Dergiye atfın; “Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl; Cilt(Sayı): Sayfa aralıkları” biçiminde yapılması önerilir.
*BU KURALLARA UYGUN OLMAYAN MAKALELER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
Güncelleme:18.02.2021

Son Güncelleme Zamanı: 20.05.2024 06:28:26

                                                                                                                                                                          21765     

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011/119849.