e-ISSN: 2602-2303
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
Kapak Resmi
       

Dergimiz, Google Scholar, DRJI, ASOS Index, CiteFactor ve Research Bip dizinlerinde taranmaktadır. Eğitim bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler, iktisadi bilimler, spor bilimleri, hukuk, filoloji ve diğer ilgili sosyal bilimler alanlarında makaleler yayınlanmaktadır. BUSAD, açık erişimli ve çevrimiçi yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir.