Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2602-2303 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı | https://dergipark.org.tr/tr/pub/busad


Dergimiz, Google Scholar, DRJI, ASOS Index, CiteFactor ve Research Bip dizinlerinde taranmaktadır. Eğitim bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler, iktisadi bilimler, spor bilimleri, hukuk, filoloji ve diğer ilgili sosyal bilimler alanlarında makaleler yayınlanmaktadır. BUSAD, açık erişimli ve çevrimiçi yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir. 

Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2602-2303 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı | https://dergipark.org.tr/tr/pub/busad
Kapak Resmi


Dergimiz, Google Scholar, DRJI, ASOS Index, CiteFactor ve Research Bip dizinlerinde taranmaktadır. Eğitim bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler, iktisadi bilimler, spor bilimleri, hukuk, filoloji ve diğer ilgili sosyal bilimler alanlarında makaleler yayınlanmaktadır. BUSAD, açık erişimli ve çevrimiçi yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir.