Yazım Kuralları

Yayınlanmak üzere Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi'ne gönderilecek olan yazılarda Türk Dil Kurumunun kabul ve kaidelerine bağlı kalınmalıdır. Dergide yayınlanan makalelerin bilimsel, hukuki ve etik sorumluluğu ile yazara aittir.  Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Derginin yazım kuralları hakkında detaylı bilgi alt sekmede detaylı olarak verilmiştir.