Etik İlkeler ve Yayın Politikası

*Dergimiz etik kuralları olarak the Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors (Committee on Publication Ethics, 2011)'ı esas almaktadır.

Editör, Yazar ve Hakem sorumlulukları:


A-Editörler hakkında

-Editör, yayından birinci derecede sorumludur. Başvurulan yazıların uygunluğuna ve yayınına karar verirken yazar ve yazarların ırkı, cinsiyeti, inancı, uyruğu gibi etkenlere göre değil derginin yayın politikası ve ilmi hassasiyete göre karar verir.

- Editör işlem basamaklarında gizliliği esas tutar ve kişisel bilgileri hakemler, üyeler ve yayıncı ile paylaşamaz.


B-Hakemler hakkında

-Hakemler gizlilik politikasına göre çalışırlar. Ulaştıkları bilgi ve değerlendirme sonuçlarını yazar dahil üçüncü kişilerle paylaşamazlar.

-Hakemler dergi yayın politikası ve yazım kurallarına göre tarafsız, adil ve yapıcı olmak üzere çalışırlar.

- Hakemler, yazarlara önerilerde bulunarak hataların giderilmesine yardımcı olurlar.

-Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı belirtilen sürede değerlendirememe durumları varsa/ veya kendilerine iletilen yazılarda kendilerini yetersiz hissetmelerini gerektiren bir durum söz konusu ise bu hususta editörleri bilgilendirmelidirler.


C-Yazarların hakkında

- Yazarlar derginin yayın politikasına, etik ve yazım kurallarına uymakla yükümlüdürler.

-Yazarlar çalışmalarında özgünlük, bilimsellik ve başka çalışmalara ait telif hakları gerektirecek verilerin kullanımı gibi hususlarda gerekli hassasiyeti göstermelidirler.

- Yazarlar yayın sürecinde editör ve hakemlerin önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapmayı kabul etmelidirler. Bu bağlamda yazar kendisine yapılan önerileri kabul etmezse söz konusu makale reddedilecektir.

-Yazarlar yazıların başta imla, üslup ve ilmi durumlarından sorumlu olup, yayın sürecinde gerekli hassasiyeti göstermelidirler.

- Dergiye yazı gönderen yazarlar, derginin ve genel ilmi kaidelerin geçerli olduğu yayın, etik ve ilmi kuralları kabul etmiş sayılırlar.

Kaynak:

Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors.

http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf