Yayın İlkeleri

-Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi’ne gönderilecek makalelerde imlâ ve noktalama kurallarına riayet edilmesi, en çok önem verilen husustur.

-Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi’ne gönderilecek makalelerin atıf yapma ve kaynak gösterme düzeni, APA 6. sürüm uyarınca yapılmalıdır. Bu hususta daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

-Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi'ne gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayınlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.

-Dergide Türkçe ve İngilizce dillerinden herhangi biri ile yazılmış yazılar yayınlanır. Dergide yayımlanan çalışmaların bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.

-Dergimizde sadece akademisyenlerden gelen çalışmalar değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelecek çalışmalarda değerlendirmeye alınacaktır.

-Makaleler, DergiPark sistemine kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra MS Office Word programında, .doc veya .docx formatında sisteme yüklenmelidir.

-Çalışmalar DergiPark sistemi üzerinden gönderilirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus şudur: Kör hakemlik uygulaması gereğince makale dosyasının ilk sayfasında sadece yazar ismi/isimleri, kurum, e-posta bilgileri ve verilmek istenen ek bilgiler (teşekkür, açıklama vs.) yer almalıdır. Makale metni ilk sayfadan ayrı olarak 2. sayfadan itibaren, yazar bilgileri verilmeden başlamalıdır. 

-Dergimize gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden ön incelemesi yapıldıktan ve intihal programında taratıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakemlerden olumlu görüş alınan yazılar yayım sürecine alınır. Hakemlerden bir olumlu ve bir olumsuz rapor alınması halinde çalışma Editör tarafından uygun görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir.

-Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler gönderiliş tarihi itibariyle sıralanır ve derginin ilgili sayısında yayımlanır. Yayına kabul edilen makaleler için yazar(lar)a DergiPark aracılığıyla yayına kabul e-postası gönderilir.

-Aynı yazar(lar)ın bir sayıda iki makalesi birden yayımlanmaz.

-Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi'nde özgün araştırmaların dışında zaman zaman çeviriler de yayımlanmaktadır. Yapılan çevirinin nerede yayınlandığını gösterir kopyası, yazar/lar'ın ve ilk yayının yapıldığı derginin onayı ile birlikte yazının eki olarak dergiye gönderilmelidir.

-Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar(lar)dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar(lar)a sistem üzerinden bildirilmektedir. Yazar(lar), hakemler tarafından istenilen bütün değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. İstenilen değişiklikler yapılmadan çalışmalar yayınlanmaz.

-Dergide yayımlanan çalışmalar için yazar(lar)a telif ödemesi yapılmamaktadır. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi'nde yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin telif hakkı, makalenin DergiPark üzerinden gönderilmesiyle Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi'ne devredilmiş sayılır.

-Yayına kabul edilen veya yayımlanan makaleler, Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi’nin yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayımlanamaz. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir.

-Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.

-Araştırma konusu makale ve yazı herhangi bir kurum tarafından destek görmüş veya tezden üretilmiş ise bu durum, yazar bilgilerinin yer aldığı makale dosyasının ilk sayfasında belirtilmelidir.