Dergi Kurulları

İMTİYAZ SAHİBİ

Ahmet Yiğit YILDIRIM

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı, Türkiye

EDİTÖR

Doç. Dr. Hamza KANDEMİR

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ruhi ERSOY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat AYPEK, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Derviş BOZTOSUN, Kayseri Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammet KOCAK, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Sefa LÖK, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Yalçın SARIKAYA, Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz ERİŞEN, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Celal TAŞDOĞAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Yücel ÖKSÜZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz YEŞİL, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ceyhun YÜKSELİR, Osmaniye Korkutata Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Kazım KALKAN, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Cengiz TAŞKIRAN, Muş Alparslan Üniversitesi
Doç. Dr. Alparslan KARABULUT, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Emine ÇELİKSOY, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet BARIŞ YILMAZ, İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Tuba TOMBULOĞLU, Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Onur Kemal YILMAZ, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Gencay KARAKAYA, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doç. Dr. Sinan GÖKDEMİR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Bumin ÖZARSLAN, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali ARI, İnönü Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Agah Kürşat KARAUZ, Akdeniz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Aybüke YALÇIN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim KAYA, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Kürşat KORKMAZ, Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cemil Doğaç İPEK, Milli Savunma Üniversitesi

TEKNİK EDİTÖR

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BERAM
Pamukkale Üniversitesi, Türkiye

MİZANPAJ EDİTÖRÜ

Ömer YILDIZ
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Türkiye

Öğr. Gör. Serkan ÖZDEMİR
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye