Amaç ve Kapsam

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı; Türk gençliğinin ilmî çalışmalarını desteklemek ve gençlerimize yeni akademik imkânlar sağlamak üzere birçok alanda faaliyet yürütmektedir. Geleceğimizin inşasına katkı sağlayabilmek amacıyla eğitim alanında önemli adımlar atan Ülkü Ocakları, bir taraftan da bilim âlemine nitelikli yayınlar kazandırmayı amaçlayan projelerini hayata geçirmektedir. Bu kapsamda Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 24 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının uluslararası hakemli yayını olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Derginin imtiyaz sahibi, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’dır.

Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi; açık erişimli ve çevrimiçi yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Yılda iki sayı yayınlanan dergide eğitim bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler, iktisadi bilimler, spor bilimleri, hukuk, filoloji ve diğer ilgili sosyal bilimler alanlarında makaleler yayınlanmaktadır.  Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış, özgün bilimsel çalışmalar olması gerekmektedir.

Dergimiz, Google Scholar, DRJI, ASOS Index, CiteFactor ve Research Bip dizinlerinde taranmaktadır. Eğitim bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler, iktisadi bilimler, spor bilimleri, hukuk, filoloji ve diğer ilgili sosyal bilimler alanlarında makaleler yayınlanmaktadırBUSAD, açık erişimli, çevrimiçi, uluslararası hakemli bir dergidir. Yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir.