ISSN: 1302-6658
e-ISSN: 2980-003X
Başlangıç: 1997
Yayıncı: Kocaeli Üniversitesi
Kapak Resmi
       

                                                                              YAZARLARA DUYURU
İlk sayısını 1997 yılında çıkaran KOSBED, Aralık ve Haziran ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir.
Dergimizde işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri, tarih, felsefe, güzel sanatlar, Türk dili, İngiliz dili gibi sosyal bilim dallarında özgün yazılar yayımlanmaktadır.

KOSBED; Index Copernicus, Ulrichsweb, SOBİAD, Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index), TEİ ve IAD  tarafından taranmaktadır.

Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen yazıların herhangi başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Dergimizde hakem değerlendirme süreci 2 ay olup, makalenin nihai değerlendirme süreci alan editör incelemesinden geçtikten sonra 4 aydır. Hakem sürecinden olumlu şekilde geçmiş yazılar editöryel kurulun uygun gördüğü herhangi bir sayıda yayınlanabilir. 

Editör

Prof. Dr. Ayşe GÜNSEL

Araştırma Makalesi

The Effects of Working Capital Management on Firms’ Efficiency: Case of Turkish and Zimbabwean Commercial Banks.

**