Yayın Kurulu

Sahibi
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına
Prof. Dr. Recep TARI

Editör
Doç. Dr. Ferhat PEHLİVANOĞLU

Editör Yardımcıları
Arş. Gör. Ali Rıza SOLMAZ


Arş. Gör. Muhammet Rıdvan İNCE

Arş. Gör. Sedanur DEMİR

Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. İhsan KARLI

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Recep TARI (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramazan ŞENGÜL (Kocaeli Üniversitesi) 

Prof. Dr. Adnan Rüştü KARABEYOĞLU (Kocaeli Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ayşe Tuba ÖKSE (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Aziz KUTLAR (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Işıl AKGÜL (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Kemal BEŞER (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

**