Değerlendirme Süreci

  • Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen yazıların herhangi başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
  • Dergimize gönderilen makaleler öncelikle şekil şartları açısından ön kontrole tabi tutulmakta akabinde ilgili alan editörü onayına sunulmaktadır. Alan editörü ile birlikte editör kurulunun vereceği nihai kararla hakem süreci başlatılmaktadır.
  • Dergimizde hakem değerlendirme süreci 2 ay olup, makalenin nihai değerlendirme süreci alan editör incelemesinden geçtikten sonra 4 aydır. Hakem sürecinden olumlu şekilde geçmiş yazılar editöryel kurulun uygun gördüğü herhangi bir sayıda yayınlanabilir. 

**