Yayın Şartları

1.     Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, haziran ve aralık aylarında olmak üzere, basılı ve elektronik ortamda yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergi, yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde kütüphanelere ve tarandığı endeks kurumlarına gönderilir.

2.     Sosyal bilimlere hitap etmekte olan dergide; iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi, ekonometri, hukuk, iletişim, turizm, tarih, felsefe, sosyoloji, dilbilim, edebiyat gibi alanlardaki bilimsel makaleler, kitap tanıtım ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanır.

3.     Dergiye gönderilen yazılarda daha önce yayımlanmamış olma şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durum belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.

4.     Yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne devredilmiş sayılır. Makalelerdeki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5.     Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, Yayın Kurulu tarafından şekil ve içerik yönünden incelemeye alınır. Yayımlanmasına karar verilen makaleler, en az iki hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir ve üç yıl süreyle saklı tutulur. İki hakemden olumsuz görüş alan makaleler yayımlanmaz ve yazarlarına iade edilmez.

6.     Makalenin gönderildiği iki hakemden de olumlu görüş bildirilmesi durumunda, makale yayımlanmak üzere sıraya alınır. İki hakemin birbirinden farklı görüş bildirmesi durumunda, makale üçüncü bir hakeme gönderilir; üçüncü hakemin vereceği cevaba göre, Yayın Kurulu nihai kararını verir. Hakemlerin düzeltme yönünde görüş bildirmeleri durumunda, yazar(lar)ın gerekli düzeltmeleri en geç 1 ay içerisinde tamamlaması istenir. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulu’nun eleştiri ve önerilerini yerine getirir; katılmadıkları hususlar varsa, bunları gerekçeleriyle birlikte belirtebilirler. Düzeltme kararı verilen makaleler, düzeltilmedikçe yayımlanmaz. 

7.     Yayımlanması uygun görülen çalışmalar için yazarlarına telif hakkı ödenmez. Makale değerlendirme süreci ve sonucu dergi genel ağından izlenebilir.

8.     Yayımlanma talebi ile gönderilen her makale için; değerlendirme sürecindeki giderleri karşılamak üzere (fiziki basım, dizgici vb.) 200,00 TL talep edilmektedir. 

         (KOSBED Kocaeli Üniversitesine ait bir dergi olmakla birlikte bankalarca dergi adına hesap açılamadığından dergi masraflarını karşılamak için talep edilen bedel her dönem 

           enstitü müdürleri adına açılan banka hesaplarında toplanmaktadır).

DERGİ HESAP BİLGİLERİ:

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Kocaeli Üniversitesi/Kocaeli Şubesi

Alıcı Adı: Recep Tarı

Hesap No: 2407-0639985

IBAN: TR75 0006 4000 0012 4070 6399 85