İletişim Bilgileri

Başeditör

Ferhat PEHLİVANOĞLU
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
fpehlivanoglu@gmail.com
02623031585

Editör

Muhammet Rıdvan İNCE
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
muhammetridvanince@gmail.com
02623031587

Editör

Ali Rıza SOLMAZ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
alirizasolmaz23@gmail.com
02623031766

Editör Yardımcısı

Sedanur Demir
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
dmr.sdnr@gmail.com

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Meryem TÜREL
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
meryem.turel@kocaeli.edu.tr
02623031766

**