Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

1. Gönderilen çalışmalar, MS Office ortamında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce), ilgili bilim alanları için JEL Kodları, ana metin (giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç), kaynaklar ve varsa ekler bölümlerini içermelidir. 

2. Çalışmanın ilk sayfasında; çalışmanın Türkçe ve İngilizce başlıkları alt alta sayfaya ortalanmış, ilk harflari büyük, Book Antiqua 10 punto ve koyu harflerle yazılmış olmalıdır. Başlıkların hemen altında, yazar(lar)ın unvanı, ad ve soyadı 9 punto ile sağa dayalı şekilde yazılmalı; iletişim bilgileri ve e-posta adresleri 9 punto ile dipnot yer almalıdır. 

3. Başlık ve yazar(lar)ın isimlerinin hemen altında sırasıyla ve Book Antiqua yazı tipi ile 9 punto olarak 100-150 kelimeden oluşan Türkçe Özet, en az üç, en fazla beş adet Anahtar Kelimeler ve uygun bilim dallarına ait makaleler için en az bir adet JEL Kodu yazılmış olmalıdır. Özet, Anahtar Kelimeler ve JEL kodlarının hemen altında; İngilizce başlık ve Abstract, Keywords ve JEL Codes aynı kurallara uyularak yazılmalıdır. Yazarlar ve çalışma hakkında açıklamalar veya teşekkür notları dipnot şeklinde yazılır. Bu kısım toplam 1 sayfayı geçmemelidir.

4. Başlık, Türkçe ve İngilizce özetler, anahtar kelimeler ve JEL Kodları ilk sayfaya sığacak şekilde düzenlenmeli; ikinci sayfa Girişten itibaren başlamalıdır. Giriş sayfasından itibaren 10 punto olarak; başlıklar, grafik ve tablolar hariç, metin kısımları iki yana yaslanmış ve paragraf başı 1 cm boşluk verilerek yazılmalıdır. 

5. Çalışma metni, A4 formatında, paragraf boşluğu önce ve sonra 0nk şeklinde, 1,1 satır aralığı ve Book Antiqua yazı karakteriyle 10 punto kullanılarak yazılmalıdır. Gerektiğinde sayfa altı açıklama notları 9 punto ile yazılır. Sayfa yapısı üstten ve alttan 5,5 cm, soldan ve sağdan 4,5 cm, iki yana hizalanmış olmalıdır. 

6. Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

7. Bölüm başlığı ve alt başlıklar ilk harfi büyük, koyu ve sola hizalanmış olmalıdır. Bölüm başlıkları Giriş ve Sonuç hariç olmak üzere 1., 2., 3. şeklinde numaralandırılmalıdır.

Formüller ve denklemler, çalışma başından itibaren birden başlayarak numaralandırılmalı, formül veya denklemin numaraları parantez içinde yazılmalı ve satırın en sağına hizalanmış olmalıdır.

Tablolar, grafikler ve şekiller, kendi içlerinde çalışma başından sonuna kadar numaralandırılmalı (Tablo 1: ve Grafik 1: gibi), iki noktadan sonra koyu ve ilk harfleri büyük olacak biçimde isimlendirilmelidir. Tablo, grafik ve şekillerin başlıkları üstte ve ortalanmış olarak yer almalıdır. Tablo, grafik ve şekil bir yerden alınmışsa, hemen altında 9 punto ile kaynağı belirtilmelidir. Dipnot ve kaynakça yazımı, dergi web sayfasında yer alan kurallara uygun olmalıdır. DİPNOT VE KAYNAKÇA DÜZENİ

Çalışma içinde atıflar metin içi atıf yöntemine göre yapılmalıdır. Metin içinde, sayfa altı dipnotları sadece açıklamalar için kullanılmalıdır. Metin içinde göndermeler, parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılmalıdır. 

1. DİPNOT DÜZENİ

● Tek Yazarlı Eser (Soyadı, Yıl: s. No). Örnek: (Yazar, 2012: 1). 

● İki Yazarlı Eser (Soyadı 1 ve –İngilizce kaynaklar için and- Soyadı 2, Yıl: s. No). 

● İkiden Fazla Yazarlı Eser (Soyadı 1 vd –İngilizce kaynaklar için et.al. , Yıl: s. No). 

● Tüzel Kişi Tarafından Yazılmış Eser

İlk Atıf (Kurum Adı [Kurumun Kısaltılmış Adı], Yıl: s. No).

İkinci ve Sonraki Atıflar (Kurumun Kısaltılmış Adı, Yıl: s. No). 

● Aynı Yazarın Aynı Yıldaki Eserleri

(Soyadı, Yıl(a): s. No).

(Soyadı, Yıl(b): s. No).

● Soyadları Aynı İki Yazarın Eserleri

(Yazar Adının Baş Harfi. Soyadı, Yıl: s. No).

(Diğer Yazar Adının Baş Harfi. Soyadı, Yıl: s. No).

● Yazarı Olmayan Eser (Eserin Adı –uzun ise ilk iki kelimesi…-, Yıl: s. No). 

● Yayın Tarihi Olmayan Eser (Soyadı, ty: s. No). 

● Birden Fazla Esere Aynı Anda Atıf (Soyadı, Yıl: s. No; Soyadı, Yıl: s. No; Soyadı, Yıl: s. No). 

● Aynı Yazarın Farklı Tarihli Eserlerine Atıf (Soyadı, Yıl: s. No; İkinci Eserin Yayın Yılı: s.No). 

● Görüşme (Görüşme Yapılan Kişinin Adının Baş Harfi. Soyadı ile kişisel iletişim, Görüşme Tarihi) 

● Dolaylı Dipnot (Aktaran: Yazarın Soyadı, Yıl: s. No). 

2. KAYNAKÇA DÜZENİ

Yararlanılan kaynaklar, Kaynakça başlığı altında, yazar soyadı alfabetik sıralaması ile farklı eser türleri iç içe ve ikinci satır 1 cm içeride olacak şekilde, aşağıda ayrıntılandırıldığı gibi yazılır. İngilizce eserler için ve yerine and, ve diğerleri yerine et. al., şu kitapta yerine in, ss. yerine pp. kullanılır. 

1. Kitaplar

Kitap - Tek Yazarlı: Soyadı, Adı (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın yeri: Yayın evi.

Kitap - Çok Yazarlı: Soyadı, Adı, Adı Soyadı, Adı Soyadı, vd (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın yeri: Yayın evi.

Kitap - Tüzel kişi Yazarlı: Tüzel kişi (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın yeri: Yayın evi.

Kitap - Çeviri: Soyadı, Adı (Yayın Yılı). Kitap adı (Çev. A. Soyadı). Yayın yeri: Yayın evi.

Kitap İçinde Yayın (Bölüm ya da Makale): Soyadı, Adı (Yayın Yılı). “Yayın adı.” Şu kitapta: Haz./Ed Adı Soyadı. Kitap adı. Yayın yeri: Yayın evi, sayfa numaraları. 


2. Makaleler, Bildiriler, Diğer Basılı Yayınlar

Bilimsel Dergi Makalesi - Tek Yazarlı: Soyadı, Adı (Yayın Yılı). “Makale adı”. Dergi Adı, cilt (sayı): sayfa numaraları.

Örnek: Yazar, Hasan (2012). “Bilim ve Hayat”. Bilgi Dergisi, 12(2): 15-25.

● Bilimsel Dergi Makalesi - Tek Yazarlı: Soyadı, Adı ve Adı Soyadı (Yayın Yılı). “Makale adı”. Dergi Adı, cilt (sayı): sayfa numaraları.

Örnek: Yazar, Hasan ve Abdullah Açık (2012). “Bilim ve Hayat”. Bilgi Dergisi, 12(2): 15-25.

Bilimsel Dergi Makalesi - Çok Yazarlı: Soyadı, Adı, Adı Soyadı ve Adı Soyadı (Yayın Yılı). “Makale Adı”. Dergi adı, cilt (sayı): sayfa numaraları.

Gazete Makalesi: Soyadı, Adı (Gün Ay Yıl). “Makale Adı”. Gazete Adı, sayfa numaraları. 

Bildiri - Yayımlanmış: Soyadı, Adı (Yayın Yılı). “Bildiri Adı”. Adı Soyadı (Ed.). Kitap/Kongre/ Sempozyum Adı. Yayın Yeri: Yayınevi: sayfa numaraları.

Bildiri - Yayımlanmamış: Soyadı, Adı (Ay Yıl). “Bildiri Adı” [Bildiri]. Toplantı Adı, Toplantı Yeri.

Poster: Soyadı, Adı (Ay Yıl). Posterin Adı [Poster]. Toplantı Adı, Toplantı Yeri.

Patent: Soyadı, Adı (Yayın Yılı). Buluş Adı, Ülke Patent No. Yayın Yeri: Yayınevi.

Danışma Kaynakları - Sözlük: Soyadı, Adı (Yayın Yılı). Eser Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

Danışma Kaynakları - Ansiklopedi Maddesi: Soyadı, Adı (Yayın Yılı). “Madde Adı”. Eser Adı. Yayın Yeri: Yayınevi. Cilt numarası, sayfa numaraları.

Rapor: Soyadı, Adı (Yayın Yılı). Rapor Adı. Yayın Yeri: Yayınlayan/Hazırlatan Kuruluş. Rapor numarası.

Tez: Soyadı, Adı (Yayın Yılı). Tez Adı. Yüksek lisans/Doktora/Sanatta yeterlik tezi, Üniversite ve Enstitü Adı, Yer.

Yasa ve Yönetmelikler: Resmi Gazete (Gün Ay Yıl). Yasa ve Yönetmelik Adı, Sayı.

Görüşme: Mektup, e-ileti, telefon görüşmelerine yalnızca metin içinde gönderme yapılır. Özel disiplinlerde bu tarz kaynaklar için ayrıca kaynak listesi düzenlenebilir. 


3. Elektronik Kaynaklar

Elektronik Kaynak - Basılı Kitabın Elektronik Sürümü: Soyadı, Adı (Yayın Yılı). Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. Yayın Yeri: Yayınevi. Ağ adresi/erişim tarihi.

Elektronik Kaynak - Basılı Makalenin Elektronik Sürümü: Soyadı, Adı ve Adı Soyadı (Yayın Yılı). “Makale Adı” [Elektronik Sürüm]. Dergi Adı, cilt (sayı), sayfa numaraları. Ağ adresi/erişim tarihi.

Elektronik Kaynak - Makale: Soyadı, Adı (Yayın Yılı). “Makale Başlığı”. Dergi Adı, cilt (sayı), sayfa numaraları. Ağ adresi/erişim tarihi.

Elektronik Kaynak - Veritabanında Makale ya da Madde: Soyadı, Adı (Yayın Yıl). “Makale Adı”. Dergi Adı, cilt (sayı), sayfa numaraları. Ağ adresi/erişim tarihi.

Elektronik Kaynak - Rapor: Soyadı, Adı (Ay Yıl). Rapor Adı (Rapor No). Ağ adresi/erişim tarihi.

Elektronik Kaynak - Anonim Ağ Sayfası: Kaynağın Adı. (t.y.). Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi

Elektronik Kaynak - Ağ Sitesinden Erişilen Ağ Sayfası: Soyadı, Adı (Yayın Yılı). Sayfa Adı. Ağ adresi/erişim tarihi.

Elektronik Kaynak - Ağ Sitesi: Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı. (Yayın Yılı). Ağ adresi/erişim tarihi.

Elektronik Kaynak - Haber, Tartışma Grubu ya da Forum İletisi: Soyadı, Adı (Gün Ay Yıl). İleti Konusu [İleti No]. Erişim: Haber/Tartışma Grubu/Forum Adı. Ağ adresi/erişim tarihi. 


Radyo ve Televizyon Programları

Film: Soyadı, A. (Yapımcı), Soyadı, B. (Senarist) ve Soyadı, C. (Yönetmen). (Yayın Yılı). Film Adı [Türü].Yayın Yeri: Yayıncı.

Radyo ve Televizyon Programı: Soyadı, A. (Yapımcı). (Gün Ay Yıl). Program Adı [Türü]. Yayın Yeri: Yayıncı. 


4. Müzik ve Sahne Sanatları

Performans - Konser/ Resital: Besteci, A. Eser Başlığı. A. Yorumcu ve B. Yorumcu. Şehir: Konser Salonu. (Gün Ay Yıl)

Performans - Opera: Besteci, A. Eser Başlığı (Libretto: A. Soyad). Yönetmen: A. Soyad, Başrol: A. Soyad ve B. Soyad, Orkestra Şefi: A. Soyad. Şehir: Opera Salonu. (Gün Ay Yıl)

Performans - Bale: Koreograf, A. Eser Başlığı. Başrol: A. Soyad ve B. Soyad, Orkestra Şefi: A. Soyad. Şehir: Opera Salonu. (Gün Ay Yıl) 

Performans - Tiyatro: Soyadı, Adı Eser Başlığı. Yönetmen: A. Soyad, Başrol: A. Soyad ve B. Soyad. Şehir: Tiyatro Salonu. (Gün Ay Yıl)

Müzik Eseri: Besteci, A. (Eserin Tamamlandığı Yıl). Eser Başlığı, numarası, Opus numarası. Yayın Yeri: Yayınevi. (Eserin Yayımlandığı Yıl)

Müzik Kaydı: Besteci, A. (Yayınlandığı Yıl). Eser Başlığı, numarası, Opus numarası. [A. Yorumcu, B. Yorumcu ve C. Yorumcu]. Albüm Başlığı [Kayıt Türü]. Yayın Yeri: Yayıncı. (Kayıt Yılı) 


5.Yoğrumsal (Plastik) Sanatlar

Sergi - Kişisel: Sanatçı, A. Sergi Adı. Şehir: Galeri/Sergi Salonu. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği)

Sergi - Karma: Sergi Adı. Şehir: Galeri/Sergi Salonu. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği)

Sanat Eseri - Koleksiyon ya da Müzelerde: Sanatçı, A. (Eserin Tamamlandığı Yıl). Eser Adı [Eserin Türü]. Şehir, Ülke: Müze/Koleksiyon.

Sanat Eseri - Yayınlarda: Sanatçı, A. (Eserin Tamamlandığı Yıl). Eser Adı [Eserin Türü]. A. Yazar. Yayın Adı (sayfa). Yayın Yeri:Yayınevi. (Eserin Yayınlandığı Yıl) 

**