Amaç

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED) 1997 yılından itibaren haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. KOSBED; teorik veya uygulamalı alanında özgün makaleleri yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimiz; üniversitelere, kütüphanelere, enstitülere ve tüm akademik çevrelere hem internet ortamında hem de basılı olmak üzere iki şekilde erişim sağlamaktadır.

Kapsam

Dergide; araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, çeviri, konferans bildirisi, kısa bildiri, editöre mektup, not, toplantı özetei, yasa incelemesi, karar incelemesi, kitap incelemesi, kitap incelemesi, düzeltme, editoryal, biyografi, bibliyografi, haber, rapor, sanat ve edebiyat türlerinde makaleler yayınlanabilmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip; iktisat, işletme, finans, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi alanlarındaki çalışmaların yayınlandığı KOSBED'te her makale dergi komisyonunun değerlendirmesinin ardından çift kör hakemlik sürecinden geçmektedir. 

Dergimizde kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Hem yazarların hem de hakemlerin karşılıklı olarak isimleri gizli tutulmaktadır. Hakem raporlarından herhangi birinin sonucu red şeklinde geldiğinde ve diğer hakemden de önemli değişiklik isteği geldiğinde dergi editöryel kurulu makale için red hakkını kullanabilmektedir. Eşitlik halinde ise makale değerlendirilmesi için üçüncü bir hakem belirlenerek nihai karar verilmektedir. Hakem önermeleri ilgili yazar ya da yazarlara gönderilir, istenilen düzeltmeler 1 ay içinde yapılmadığı takdirde editöryel kurul uygun gördüğü takdirde makalenin yayın sürecinden düşürülmesi kararını verebilir. Hakem değerlendirme süreci 1 ay olup, makalenin nihai değerlendirme süreci 3 aydır. Hakem sürecinden olumlu şekilde geçmiş yazılar editöryel kurulun uygun gördüğü herhangi bir sayıda yayınlanabilir.