Amaç ve Kapsam

1997 yılından itibaren yılda iki sayı olmak üzere yayımlanan KOSBED, önemli bir referans aracı olarak bilimsel literatüre katkı sağlamayı ve başlıca kaynaklar arasında yer almayı amaçlamaktadır. Dergimizin diğer amaçları arasında;

  • Sosyal Bilimler alanlarındaki çalışmalara yer verilerek ‘araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, çeviri, konferans bildirisi, kısa bildiri, editöre mektup, not, toplantı özetei, yasa incelemesi, karar incelemesi, kitap incelemesi, kitap incelemesi, düzeltme, editoryal, biyografi, bibliyografi, haber, rapor’ gibi çalışmaların bilim dünyasına kazandırılması,
  • Başta Türkiye olmak üzere tüm dünya ile Sosyal Bilimler alanında gerçekleşen ilerlemeleri ve değişimleri paylaşmak
  • Sosyal Bilimler ile ilgili nitelikli ve doğru bilgilerin sunulduğu akademik bir başvuru kaynağı olmak,
  • Açık erişimli dergi sistemi, veri tabanları, indeksler ve DOI numarası ile, makalelerin Türkiye ve dünyadaki yaygınlığını artırarak atıf alma oranlarını yükseltmek, daha çok veri tabanı ve indeksler tarafından taranmak, bununla birlikte bilim adamları ve okurlara kolay ve sınırsız erişimi sağlamak yer almaktadır.

Dergide; araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, çeviri, konferans bildirisi, kısa bildiri, editöre mektup, not, toplantı özetei, yasa incelemesi, karar incelemesi, kitap incelemesi, kitap incelemesi, düzeltme, editoryal, biyografi, bibliyografi, haber, rapor, sanat ve edebiyat türlerinde makaleler yayınlanabilmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip; iktisat, işletme, finans, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi alanlarındaki çalışmaların yayınlandığı KOSBED'te her makale dergi komisyonunun değerlendirmesinin ardından çift kör hakemlik sürecinden geçmektedir. 

Dergimizde kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Hem yazarların hem de hakemlerin karşılıklı olarak isimleri gizli tutulmaktadır. Hakem raporlarından herhangi birinin sonucu red şeklinde geldiğinde ve diğer hakemden de önemli değişiklik isteği geldiğinde dergi editöryel kurulu makale için red hakkını kullanabilmektedir. Eşitlik halinde ise makale değerlendirilmesi için üçüncü bir hakem belirlenerek nihai karar verilmektedir. Hakem önermeleri ilgili yazar ya da yazarlara gönderilir, istenilen düzeltmeler 1 ay içinde yapılmadığı takdirde editöryel kurul uygun gördüğü takdirde makalenin yayın sürecinden düşürülmesi kararını verebilir. Hakem değerlendirme süreci 1 ay olup, makalenin nihai değerlendirme süreci 3 aydır. Hakem sürecinden olumlu şekilde geçmiş yazılar editöryel kurulun uygun gördüğü herhangi bir sayıda yayınlanabilir. 

**