Külliye
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2717-7351 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/aybukulliye


  Değerli Araştırmacılar,

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Külliye Uluslararası ve hakemli bir dergidir. Dergi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne aittir. Dergimizde konusu çerçevesinde kuramsal ve yöntemsel açıdan Sosyal Bilimlere katkı sağlayacak en geniş sınırlarda bilimsel araştırmaları yayımlamayı amaç edinmiştir. Bu doğrultuda Sosyal Bilimler alanında özgün araştırma makaleleri, makale çevirileri, kitap tanıtım ve eleştirilerine yer verilir. Külliye dergisi başta Türkçe ve İngilizce olmak üzere diğer dillerde de yayın yapan bir dergidir. Yılda 2 sayı (Mart ve Eylül) olarak çıkan dergi özel sayılara da yer verebilir. Akademide alana yeni ve farklı bir soluk getirmeyi amaçlayan Külliye ücretsiz bir dergidir. Dergimizin ilk sayısı Mart 2020 olarak yayımlanarak bilim dünyasının istifadesine sunulmuştur. İkinci sayımız Eylül 2020 olarak çıkacak olup makale kabulüne başlanmıştır. Değerli çalışmalarınızı 15 Ağustos 2020 tarihine kadar sistem üzerinden gönderebilirsiniz.

Dergimize çalışmanızı göndermeden önce lütfen yazar rehberine göz atınız.

Soru, görüş ve önerileriniz için kulliyedergisi@ybu.edu.tr adresine yazabilirsiniz.

Külliye

e-ISSN 2717-7351 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/aybukulliye
Kapak Resmi


  Değerli Araştırmacılar,

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Külliye Uluslararası ve hakemli bir dergidir. Dergi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne aittir. Dergimizde konusu çerçevesinde kuramsal ve yöntemsel açıdan Sosyal Bilimlere katkı sağlayacak en geniş sınırlarda bilimsel araştırmaları yayımlamayı amaç edinmiştir. Bu doğrultuda Sosyal Bilimler alanında özgün araştırma makaleleri, makale çevirileri, kitap tanıtım ve eleştirilerine yer verilir. Külliye dergisi başta Türkçe ve İngilizce olmak üzere diğer dillerde de yayın yapan bir dergidir. Yılda 2 sayı (Mart ve Eylül) olarak çıkan dergi özel sayılara da yer verebilir. Akademide alana yeni ve farklı bir soluk getirmeyi amaçlayan Külliye ücretsiz bir dergidir. Dergimizin ilk sayısı Mart 2020 olarak yayımlanarak bilim dünyasının istifadesine sunulmuştur. İkinci sayımız Eylül 2020 olarak çıkacak olup makale kabulüne başlanmıştır. Değerli çalışmalarınızı 15 Ağustos 2020 tarihine kadar sistem üzerinden gönderebilirsiniz.

Dergimize çalışmanızı göndermeden önce lütfen yazar rehberine göz atınız.

Soru, görüş ve önerileriniz için kulliyedergisi@ybu.edu.tr adresine yazabilirsiniz.