ISSN: 2687-3478
Başlangıç: 2019
Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, yapılacak çalışmalarla, mesleki ve sosyal bilimler alanlarına bilimsel katkıda bulunmayı ve böylece bilimsel alanın gelişimini sağlamayı amaç edinmektedir.

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 ve 2020 yıllarında yılda iki kez (Mayıs ve Kasım ayları) yayımlanmış olup, 2021 yılından itibaren yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanacaktır. Dergide sosyal bilimler ve mesleki bilimler alanları ile ilgili tüm konularda Türkçe ve İngilizce makale kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makalelerden değerlendirme ücreti ve başvuru ücreti alınmaz. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk yazarlarına aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir.

Dergiye gönderilen makaleler öncelikle ithenticate tarafından taranarak makale benzerlik oranına bakılmaktadır. Makale benzerlik oranı %20'nin üzerinde çıkan makaleler, hakem süreci başlatılmadan iletişim kurulan yazara geri gönderilmektedir.

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, uluslararası indeksler olan SIS, DRJI, CiteFactor, Index Copernicus (ICI), EuroPub, AcarIndex ve Asos Index tarafından indekslenmektedir. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi'nin birçok uluslararası indekslere başvurusu değerlendirme aşamasındadır. İndeks başvuruları kabul oldukça dergi indeks bilgileri güncellenecektir. 

Araştırma Makalesi

GIDA TEKNİKERLERİNİN MEVCUT DURUMUNUN GIDA SEKTÖRÜ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

SIYASAL PAZARLAMA ÇERCEVESİNDE PAZARLAMA İLETİŞİMİ ALGISININ KUŞAKLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE’DEKİ İŞLETME BÖLÜMLERİNDE YER ALAN ETİK DERSLERİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME

Derleme

KAMU LİDERLİĞİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME

Araştırma Makalesi

EKONOMİ VE GÖÇ KONULARINDA Y VE Z KUŞAĞINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Derleme

MODERN İNSANIN VAHŞİLİĞİNİN ARİSTOTELES’İN ERDEM KURAMI BAĞLAMINDA AŞILMASI ÜZERİNE

Makale Başvuru Dosyaları

Makale Şablonu için tıklayınız...

Makale Kapak Şablonu için tıklayınız...

Makale Başvuru (Yayın ve Telif Hakkı Devir) Formu için tıklayınız...

JEL Kodları için tıklayınız...

Makale başvuru dosyalarını indirmekte bir sorun yaşarsanız bulentozgul@isparta.edu.tr adresine e-posta ile bilgi vermeniz halinde dosyaları gönderebiliriz.