e-ISSN: 2587-2567
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Ahmet Arif EREN
Kapak Resmi
       

Politik Ekonomik Kuram (PEK) iktisadi ve sosyal olayları bütüncül bir yaklaşımla ele almayı amaçlayan, Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan hakemli bir dergi olarak yola çıkmıştır. Dergide başta  politik ekonomi ve sosyal teori alanları olmak üzere özgün, multidisipliner çalışmalara yer verilecektir.Politik Ekonomik Kuram aynı zamanda kitap tanıtımları ve çevirilere de yer verecektir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.  Türkçe çalışmaların İngilizce özünün olması zorunludur. Politik Ekonomik Kuram dergisine gönderilmiş yazılardan kaynaklanması olası herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk söz konusu yazı yayımlanmış olsa bile yazarlarına aittir.

Dergimizin tarandığı endeksler:


TR Dizin (2022 itibarıyla)

Index Copernicus (ICI Journals Master List)

Cite Factor

DRJI

i2or

Rootindexing

ResearchBib

Scientific Indexing Services

Journal Factor

Academic Keys

COSMOS IF

Neliti

OpenAIRE

ASOS indeks


2023 - Cilt: 7 Sayı: Özel Sayı

Araştırma Makalesi

Vergilemede Yeni Bir Yaklaşım: Yapay Zekâ

Araştırma Makalesi

İşyeri Nezaketsizliği ile Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Algılanan Yönetici Desteğinin Aracılık Rolü: Perakende Sektöründe Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

FDI-Inequality Nexus and the Role of Absorptive Capacity: A Finite Mixture Modeling Approach

Araştırma Makalesi

Kamu Sektöründe Etik Yönetime İlişkin Politikaların Uygulanması: KVKK ve Bu Bağlamda Veri Etiği

Araştırma Makalesi

Türkiye’de İller Bazında İnsani Gelişim Endeksi Değerlerinin Hesaplanması ve İnsani Gelişim Açısından Türkiye’nin Değerlendirilmesi

örnek şablon

PEK-Örnek Dosya

Örnek Dosya için tıklayınız.

Etik Kurallar

Makalelerin araştırma ve yayın etiğine ilişkin standartlara (Committee on Publication Ethics-COPE) uygunluğuna dikkat edilmelidir. Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik tüm sorumluluğu yazara/yazarlara ait olup Politik Ekonomik Kuram dergisi sorumlu tutulamaz. 

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.