Editör
Ad: Ahmet Arif Eren
E-posta: ahmetarif74@gmail.com
Teknik İletişim
Ad: Ahmet Arif Eren
E-posta: ahmetarif74@gmail.com
Editör
Ad: Kerem Gökten
E-posta: keremgokten@gmail.com
Telefon: +905053194880
Dergi İletişim
Ad: Dergi iletişim
E-posta: pekdergi@gmail.com
Etik Kurallar

Makalelerin araştırma ve yayın etiğine ilişkin standartlara (Committee on Publication Ethics-COPE) uygunluğuna dikkat edilmelidir. Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik tüm sorumluluğu yazara/yazarlara ait olup Politik Ekonomik Kuram dergisi sorumlu tutulamaz.