Yazarlar İçin

A-     GENEL KONULAR

·         Dergimize Türkçe dilinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir.

·         Makalelerin şu düzeni takip etmesi gerekmektedir: Özet, anahtar kelimeler (en az 3 en fazla 7), Ana metin, Kaynakça, Ekler,

·         Makalelerin 150 kelimeyi geçmemek üzere Türkçe ve İngilizce özetleri olmak zorundadır. Özette, çalışmanın bilime katkısı ve orijinalliği vurgulanmalıdır.

·         Bölüm başlıkları ve diğer tüm başlıklar anlaşılır olmalıdır.

·         Yazar(lar)a ilişkin biyografik açıklamalar makale ile birlikte ayrı bir dosyada hakemlik süreçleri tamamlandıktan sonra gönderilmelidir.

·         Makalenin dergimizde kabulu için için telif hakkı devir sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir.

 

B-      ŞEKİL ŞARTLARI

·         Ana metin, 12 punto, times news roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. 1,5 satır aralığı ile yazılan makalede paragraf aralıkları önce:0 sonra 10nk, “aynı stildeki paragrafların arasına boşluk ekleme” aktif olmalıdır. Hizalama iki yana yaslı. Girinti değerleri ise sol ve sağ için sıfır olmalıdır. Özel: ilk satır ve değer ise 1,5 olmalıdır. Sayfa boşlukları ise üst, sol, orta ve sağ’dan 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.

·         Başlık, metindeki yazı tipi ve karakeri ile sadece ilk harfleri büyük ve kalın olarak sola dayalı biçimde yazılmalıdır.

·         Bölüm başlıkları kalın ve sadece ilk harfleri büyük olmalıdır. Alt başlıklar ise italik ve sadece başlığın ilk harfi büyük yazılmalıdır.

·         Yazarların isimleri ise italik ve kalın olarak ve sola dayalı biçimde yazılmalıdır. (ilk yüklenen dosyada kimlik bilgileri yer almamalıdır.)

·         Özet ana metin ile aynı özelliklere sahip olarak ve ana başlıktan hemen sonra başlamalıdır.

·         Anahtar kelimeler özeti takiben ve ana metinle aynı karakter kullanılarak ve aynı büyüklükle yazılmalıdır.

·         Metin olmayan başlık olmamalıdır. Dolayısıyla Bir ana başlıktan sonra meitn yazmaksızın alt başlık yazılamaz.

·         Ana metinde şekiller; şekil x’e göre... ve tablolar ise  tablo y’e göre... yazılmalıdır.

·         Dipnot metinleri 10 punto büyüklüğünde times news roman yazı akrakteri ile ve tek satır aralığında iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

 

C-      ALINTI VE KAYNAKÇA

1.       Metin içinde yapılan alıntılar

 

·         Eğer, yazarın ismi doğrudan cümle içinde geçerse, eserin basım yılı parantez içinde verilmelidir.

 

Oldukça popüler bir çalışmasında Harvey (1992) şunu incelemiş…

 

ya da Harvey (1992:21) gibi…

 

·         Eğer yazarın ismi doğrudan cümle içinde geçmezse hem isim hem de yıl birlikte parantez içinde verilir.

 

Bu konudaki yeni bir çalışma (Harari 2015) gösteriyor ki,…

 

·         Eğer 2 ya da daha fazla referans aynı yazarın aynı yıl yayınlanmış eserlerinden yapılıyorsa bunları yıldan sonra a,b,c gibi harflerle ayırt etmek gerekir,

 

Swedberg (2014a)…

 

·         Eğer bir parantez içinde birden fazla referans yazılacaksa, kronolojik sıra izlenmelidir.

 

Bu konu birkaç yazar tarafından (Lefebvre 2003, O’Flaherty, 2005, Harvey 2006, 2013)

 

·         Eğer kullanılacak referansta ikiden fazla yazar varsa birinci yazardan sonra vd. koyulur

 

(Fitzgerold vd., 2002)

 

·         Eğer başka bir kaynağın alıntıladığı metine atıf yapılacaksa

 

Bu konuda Smith (2009’dan aktaran Otteson 2014)

 

·         Anonim çalışmalar

(Anon 2003)

 

2.       Referans listesinin düzenlenmesi

 

·         Metin içinde kullanılan tüm atıflar, kaynakça başlığı altında listelenir. Bu listeleme yazarların adlarına göre alfabetik olarak yapılır. Eğer aynı yazardan birden fazla kaynak kullanılmışsa, yıla göre kronolojik bir düzenleme yapılır. Eğer aynı yılda yayınlanmış iki eser söz konusu ise, yılın yanına koyulan harflerin önceliğine göre sıralanır:

(1993a, 1993b) gibi.

 

 

3.       Kitap

 

Otteson, J. 2014. What Adam Smith Knew Moral Lessons on Capitalism from its Greatest Champions and Fierce Opponents. New York: Encounter Books

 

Dow, D., 1964. A history of the World. 3rd ed. London: Greenfield.

 

Mercer, P. A. and  Smith, G., 1993. Private View Data in the UK. 2nd ed. London: Longman.

 

Anon., 1964. A history of radio. London: Beacon Press.

 

·         Dört veya dörtten fazla yazar varsa,

 

Pearce, I. F., et al., 1976

 

Somel, C., vd., 2005

 

·         Editörlü Kitap


García-Salmones, M. and Slotte p. (eds.). 2013. Cosmopolitanisms in Enlightenment Europe and Beyond. Brussels: Peter Lang

 

·         Kurum

 

Metnin ismi. Yıl. Yayının başlığı. Yer: Yayınevi, Rapor numarası.

 

Unesco. 1993. General information  programme. Paris: Unesco, PGI-93/WS/22

 

·         Bölüm

 

Bantz, C.R., 1995. Social dimensions of software development. In: J.A. Anderson, ed. Annual Review of Software Management and Development. Newbury Park, CA: Sage, 502-510.

 

·         Yayın yeri

Burada basımın yapıldığı şehir gösterilmelidir. Eğer birden fazla şehir görünüyorsa, ya ilk olanı ya da yayınevinin merkezinin bulunduğu şehir yazılmalıdır.

 

·         Yayınevi adı

 

Publishers, Co, Inc. gibi fazla kelimeler kullanılmamalıdır. Ancak “books” veya “press” gibi kelimeler kullanılmalıdır. Bununla birlikte yayıncı bir üniversite ise ve şehrin adı da üniversite adında geçiyorsa, yayınının basıldığı şehrin ismini tekrarlamaya gerek yoktur.

 

4.       CD-ROM veya DVD

Hawking, S.W., 1994. A brief history of time: an interactive adventure. (CD-ROM). Crunch Media.

 

·         Bibliyographik veriler

ECONLIT (CD-ROM). (1969-1997). London: Silverplatter

5.       Konferans belgeleri

 

Silver, K., 1991. Electronic mail: the new way to communicate. In: D.ı. Raitt, ed. 9th international online information meeting. 3-5 December 1990 London. Oxford: Learned Information, 323-330.

 

6.       Bilimsel İnceleme veya Tez

Agutter, A.J., 1995. The linguistic significance of current British slang. Thesis (PhD). Edinburgh University.

 

7.       Ansiklopedi

The Europa Word yearbook, 1996. London: Europa

 

8.       Film, video, TV

·         Film

Macbeth, 1948. Film. Directed by Orson Welles. USA: Republic Pictures.

Birds in the garden, 1998. Video. London: Harper Videos.

 

·         TV Yayını

Yes, Prime Minister, 1986. Episode 1, The Ministerial Broadcast. TV, BBC2. Jan 16.

News at ten, 2001. Jan 27. 2200 hrs.

Blair, Tony. 1997. Interview. In: Six o2clock news. TV, BBC1. Feb 29. 1823 hrs.

9.       Devlet dökümanları

School Curriculum and Assessment Authority, 1997. Guide to national tests. London: The Stationery Office.

 

10.   Çizim, tablo vs

Sandby, P, 1746. A bandit with a halbert. Pen an dink. At: London: British Museum Department of Prints and Drawing. Register number 1880-9-11-1773.

 

11.   İnternet

·         Web sayfası, website, e-book

Holland, M., 2004. Guide to citing Internet sources [online]. Poole, Bournemouth University.

Available from:

http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_internet_sourc.html [Accessed 4

November 2004].

 

Eğer yazar yoksa, referans başlıkla yapılır.

 

·         Email listesi

Brack, E.V., 2 May 2004. Re: Computing short courses. Lis-link [online]. Available from:

jiscmail@jiscmail.ac.uk [Accessed 17 Jun 2004].

Jensen, E.R., 12 Dec 1999. Recommendation of student radio/tv in English. IASTAR [online].

Available from: LISTSERV@FTP.NRG.DTU.DK [Accessed 29 Apr 2004].

 

Email

Author, B. (email adresi), 4 Jan 2006. RE: Harvard references. email to C. Author (email adresi).

 

12.   Dergi makalesi

Greenfield, J., 1990. The Sevso Treasure: the legal case. Apollo, 132 (3), 14–16.

 

·         Online Dergi

Korb, K.B., 1995. Persons and things: book review of Bringsjord on Robot-Consciousness.

Psycoloquy [online], 6 (15). Available from:

http://psycprints.ecs.soton.ac.uk/archive/00000462/ [Accessed 20 May 2004].

 Sayı ve konu detayları bulunamazsa ihmal edilebilir.  Ayrıca bazı elektronik dergilerde sayfa numaraları da verilmeyebilir. Sayfa numarası olmadığı durumlarda eğer var ise paragraf numarası kullanılabilir.

 

13.   Harita

Yazarın soyadı, adı veya sıfatı. yayın yılı. Başlık. Ölçek. Yer: Yayıncı.

Mason, James, 1832. Map of the countries lying between Spain and India, 1:8,000,000.

London: Ordnance Survey.

 

14.   Müzik

Stravinsky, I., 1920. Three pieces for clarinet solo. London: Chester.

Ely, J., 1990. Drivin’ to the poorhouse in a limousine. In: Live at Liberty Lunch. Stereo sound

disk. New York: MCA, MCG 6113, side B, track 2.

 

15.   Gazete

Yazar Adı, P. (veya gazete adı), Yıl. Makale adı, Gazete, gün ay, sayfa ve sütun.

Independent, 1992. Picking up the bills. Independent, 4 June, p. 28a.

Gott, R., 1989. Crumbs and the capitalists. The Guardian, 20 Jan, p. 2.

 

16.   Patent

Sahibi, yayın yılı. Patentin adı. Serisi.

Aziz, A., 1997. Method and apparatus for a key management scheme. United States Patent

Application 68-665, 27 June.

 

17.   Kişisel iletişim

According to J. Green (personal communication, 19 Jan 2007).