Editörler

Doç. Dr. Ahmet Arif EREN

Doç. Dr. Kerem GÖKTEN

Yayın Kurulu


Doç.Dr. Eren Çaşkurlu-Gazi Üniversitesi

Doç.Dr.Kerem Gökten- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Doç.Dr. Ahmet Arif Eren-Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Doç. Dr. Orhan Şimşek- Artvin Çoruh Üniversitesi

Doç.Dr. Yavuz Yıldırım-Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Sarıöz Gökten- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Doç.Dr. Çağatay E.Şahin-Ordu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Apaydın- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ufuk Serdaroğlu-Gazi Üniversitesi

Prof.Dr. Hüseyin Özel-Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr. Mustafa Durmuş-Gazi Üniversitesi

Prof.Dr.İşaya Üşür

Prof Dr.Müslüme Narin -Gazi Üniversitesi

Prof.Dr. A.Hakan Çermikli-Gazi Üniversitesi

Prof Dr. Ahmet Şahinöz-Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr. Metin Sarfati-Marmara Üniversitesi

Prof.Dr. Ersan Bocutoğlu-Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.Bayram Ünal-Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof.Dr. Bayram Kaya-Giresun Üniversitesi

Prof.Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley-Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr.Yakup Küçükkale-Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.Mustafa İsmihan-Atılım Üniversitesi

Prof.Dr.Ayşe Özcan-Gireseun Üniversitesi

Prof.Dr.Mustafa Kemal Aydın-Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr.Habib Akdoğan-Hitit Üniversitesi

Doç Dr.Muammer Kaymak-Hacettepe Üniversitesi

Doç.Dr.Altuğ Yalçıntaş-Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.Cemil Çiftçi-Pamukkale Üniversitesi

Doç.Dr.Taha Bahadır Saraç-Hitit Üniversitesi

Doç.Dr. Hakan Reyhan-Hitit Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Ali Fuat Gökçe-Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Baki Demirel-Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Umut Ulukan-Ordu Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Şükrü Apaydın-Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Kamil Sertoğlu-Doğu Akdeniz Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Hatice Sevgi Zengin-Ömer Halisdemir Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Ayberk N. Berkman-Ömer Halisdemir Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Ahmet Kamacı-Bartın Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Dilek Şimşek-Kırıkkale Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Sevilay Sarıca-Çankırı Karatekin Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Erol Yener-Çankırı Karatekin Üniversitesi

Dr.Servet Akyol-Akdeniz Üniversitesi

Dr.İnan Şenses-Ahi Evran Üniversitesi

Dr.Mesut Sert-Akdeniz Üniversitesi

Dr.Mustafa Kemal Doğru

Editör Kurulu

Editör Kurulu

Doç. Dr. Ahmet Arif EREN

Turkey
ahmetarif74@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Kerem GÖKTEN

Turkey
keremgokten@gmail.com
Konular: Uluslararası Politik İktisat
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Editör Kurulu

Editör Kurulu

Doç. Dr. Ahmet Arif EREN

Turkey
ahmetarif74@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Kerem GÖKTEN

Turkey
keremgokten@gmail.com
Konular: Uluslararası Politik İktisat
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Editör Kurulu

Editör Kurulu

Doç. Dr. Ahmet Arif EREN

Turkey
ahmetarif74@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Kerem GÖKTEN

Turkey
keremgokten@gmail.com
Konular: Uluslararası Politik İktisat
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Editör Kurulu

Editör Kurulu

Doç. Dr. Ahmet Arif EREN

Turkey
ahmetarif74@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Kerem GÖKTEN

Turkey
keremgokten@gmail.com
Konular: Uluslararası Politik İktisat
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Etik Kurallar

Makalelerin araştırma ve yayın etiğine ilişkin standartlara (Committee on Publication Ethics-COPE) uygunluğuna dikkat edilmelidir. Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik tüm sorumluluğu yazara/yazarlara ait olup Politik Ekonomik Kuram dergisi sorumlu tutulamaz.