Yıl 2018, Cilt 4 , Sayı 7, Sayfalar 19 - 50 2018-07-31

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN SOSYAL DIŞLANMIŞLIK ALGISI VE YAŞAM KALİTESİ
THE RELATİVES OF THE MARTYRS AND VETERANS SOCİAL EXCLUSİON AND QUALİTY OF LİFE

Ali Kemal NURDOĞAN [1] , Mustafa ÖZTÜRK [2]


Şehit yakınları ile gaziler için yaşanan maluliyet sonrası hayat hiçbir zaman eskisi gibi olmamaktadır. Bu kişiler üretim süreçlerine dâhil olmakta zorlanmakta, gelir kaybı yaşamakta, sağlık giderleri artmakta, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yaşadıkları topluma tam olarak katılmakta zorlanmakta, sosyal dışlanma yaşamakta ve yaşam kaliteleri düşmektedir. Devlet sosyal güvenlik uygulamaları ile şehit yakınları ve gazilerin sosyal dışlanma yaşamalarını önleyip, yaşam kalitelerini artırarak toplum içerisinde onurlu bir yaşam sürmelerinin sağlamaya gayet göstermektedir.

Bu çalışmanın amacı şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal güvenlik uygulamalarının sosyal dışlanmışlık algısına ve yaşam kalitesine olan etkisini ortaya koymaktır.

Life after the disability for the relatives of the martyrs and veterans is never like the old one. These people are hard to be involved in production processes, they lose income, health expenditures increase, social participation in the social, cultural and economic areas is difficult to participate fully, social exclusion and quality of life are falling. State social security practices have shown that relatives of martyrs and veterans prevent social exclusion and increase the quality of life and lead a dignified life in society.

The purpose of this study is to show the effect of social security practices towards relatives of martyrs and veterans on social perception and quality of life.

 • AKALIN, M. (2006). Yoksulluk, Sosyal Dışlanma ve İşsizlik Sarmalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AKTAŞ, A. (2014). Sosyal Dışlanma Bağlamında Sosyal Yardımlar ve Karşılaştırmalı Politika Önerileri. Uzmanlık Tezi. Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • ALTUN, İ. (2010). Hz. Peygamberin Şehit Aileleriyle Münasebetleri. EKEV Akademi Dergisi(44), 227-245.
 • ATAY, İ., EKEN, İ., İSKENDER, Y., & SERDAROĞLU, A. (1996). Seçme Hadisler. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • AYDINER BOYLU, A., & PAÇACIOĞLU, B. (2016). Yaşam Kaliesi ve Göstergeleri. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 137-150.
 • AYHAN, A. (2012). Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Güvenlik İlkeleri. Sosyal Güvenlik Dergisi, 41-55.
 • BAYRAM, N., AYTAÇ, S., AYTAÇ, M., SAM, N., & BİLGEL, N. (2012). Poverty, Socil Exclusion and Life Satisfaction: A Study From Turkey. Journal of Poverty, 375-391.
 • ÇELİK, A. (2004). Avrupa Birliği Sosyal Politikası: Gelişiimi Kapsamı ve Türkiye'nin Uyum Süreci. Sendikal Notlar, 30-55.
 • DE HAAN, A. (2000). Social Exclusion:Enriching the Understanding of Deprivation. Studies in Social and Political Thought, 22-40.
 • DUFFY, K. (1995). Social Exclusion and Human Dignity in Europe. Brussels: Concil of Europe.
 • EDİSAN, Z., & KADIOĞLU, F. (2013). Yaşam Kalitesi Kavramının Antik Dönemdeki Öncüleri. Lokman Hekim Journal, 1-4.
 • ERCAN, N. (2010). Huzur Evinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • HALLEROD, B., & LARSSON, D. (2008). Poverty, Welfare Problems and Social Exclusion. International Journal Of Social Welfare, 15-25.
 • İSLAM ANSİKLOPEDİSİ. (1993). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • İSLAM ANSİKLOPEDİSİ. (1996). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • IŞIK EROL, S. (2013). İşsizliğin Sosyal Dışlanma Üzerine Etkisi. TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 46-70.
 • Kuran-ı Kerim.
 • SAPANCALI, F. (2005). AB’nde Sosyal Dışlanma Sorunu ve Mücadele Yöntemleri. Çalışma ve Toplum, 51-106.
 • SÜRÜEL, T. (2008). Göç ve Sosyal Dışlanma İlişkisinin Sosyal Politika Açısından Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ŞAHİN, T. (2009). Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi. Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi. Ankara: Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü.
 • TİRELİ, M., ÇOŞKUN, S., & KUNDURACI, N. F. (2013). İİT Ülkeleri ve Türkiye'ye Ait Sosyal Göstergeler ile İnsani Gelişim Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Karşılaştırmalı Analizi. Sosyal Politika Çalışmaları, 61-87.
 • TURAN, E., AYDİLEK, E., & ŞEN, A. T. (2016). Avrupa Sosyal Modeli ve Türkiye'deki Sosyal Politikaların Tarihsel Bağlamda Karşılaştırmalı Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 1-17.
 • TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ. (2010). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • YILDIRIMALP, S., & YENİHAN, B. (2013). Sosyal Dışlanma ve İş Gücü Piyasasında Gençler. Mevzuat Dergisi.
 • ZORBA, E. (2008). Yaşam Kalitesi ve Fiziksel Aktivite. International Sports Sciences Congress, 82-85.
 • http://muharipgaziler.org.tr/gazi-tanimi/ (05.12.2017)
 • 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali Kemal NURDOĞAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa ÖZTÜRK
Kurum: SDÜ İİBF ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2018

Bibtex @araştırma makalesi { isvehayat413529, journal = {İş ve Hayat}, issn = {2547-9873}, address = {Şeker-İŞ Genel Merkezi Karanfil sokak no 59, Ankara}, publisher = {Şeker-İş Sendikası}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {19 - 50}, doi = {}, title = {ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN SOSYAL DIŞLANMIŞLIK ALGISI VE YAŞAM KALİTESİ}, key = {cite}, author = {Nurdoğan, Ali Kemal and Öztürk, Mustafa} }
APA Nurdoğan, A , Öztürk, M . (2018). ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN SOSYAL DIŞLANMIŞLIK ALGISI VE YAŞAM KALİTESİ . İş ve Hayat , 4 (7) , 19-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isvehayat/issue/39748/413529
MLA Nurdoğan, A , Öztürk, M . "ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN SOSYAL DIŞLANMIŞLIK ALGISI VE YAŞAM KALİTESİ" . İş ve Hayat 4 (2018 ): 19-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isvehayat/issue/39748/413529>
Chicago Nurdoğan, A , Öztürk, M . "ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN SOSYAL DIŞLANMIŞLIK ALGISI VE YAŞAM KALİTESİ". İş ve Hayat 4 (2018 ): 19-50
RIS TY - JOUR T1 - ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN SOSYAL DIŞLANMIŞLIK ALGISI VE YAŞAM KALİTESİ AU - Ali Kemal Nurdoğan , Mustafa Öztürk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İş ve Hayat JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 50 VL - 4 IS - 7 SN - 2547-9873- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İş ve Hayat ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN SOSYAL DIŞLANMIŞLIK ALGISI VE YAŞAM KALİTESİ %A Ali Kemal Nurdoğan , Mustafa Öztürk %T ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN SOSYAL DIŞLANMIŞLIK ALGISI VE YAŞAM KALİTESİ %D 2018 %J İş ve Hayat %P 2547-9873- %V 4 %N 7 %R %U
ISNAD Nurdoğan, Ali Kemal , Öztürk, Mustafa . "ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN SOSYAL DIŞLANMIŞLIK ALGISI VE YAŞAM KALİTESİ". İş ve Hayat 4 / 7 (Temmuz 2018): 19-50 .
AMA Nurdoğan A , Öztürk M . ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN SOSYAL DIŞLANMIŞLIK ALGISI VE YAŞAM KALİTESİ. İş ve Hayat. 2018; 4(7): 19-50.
Vancouver Nurdoğan A , Öztürk M . ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN SOSYAL DIŞLANMIŞLIK ALGISI VE YAŞAM KALİTESİ. İş ve Hayat. 2018; 4(7): 19-50.