ISSN: 1301-0603
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Kapak Resmi
       

SDÜ İİBF Dergisi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergiye iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi, hukuk ve siyaset bilimi ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan bilimsel makaleler gönderilebilir.

Dergimize gönderilecek etik kurul kararı gerektiren tüm çalışmalar için etik kurul izin belgesi alınması gerekmektedir. 

2022 - Cilt: 27 Sayı: 3