e-ISSN: 2602-4314
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Kırklareli Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi sosyal bilimler alanında kuramsal ve yöntembilimsel araştırmalara yer veren hakemli, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 (iki) kez yayınlanmaktadır.

Ulusal ve uluslararası indekslerde taranan dergi, Türkçe veya İngilizce yazılmış, davranış bilimleri, dil bilimi, edebiyat, eğitim bilimleri, felsefe, hukuk, iktisat, iletişim, işletme, kamu yönetimi, maliye, siyaset bilimi, sanat tarihi, sosyoloji, sosyal politika ve çalışma ilişkileri, tarih ve uluslararası ilişkiler ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan bilimsel, özgün ve nitelikli çalışmaları değerlendirmeye kabul etmektedir.

Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması ve Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Makale Yazım Şablonuna uygun şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan çalışmalar hakem değerlendirme aşamasına geçememektedir.

Dergide yayınlanacak eserlerde yer alan görüş ve düşüncelerin her tür sorumluluğu yazara/yazarlarına aittir.2021 - Cilt: 5 Sayı: 2