Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2602-4314 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Kırklareli Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder


Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanında kuramsal ve yöntemsel akademik çalışmalara yer veren hakemli, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmakta ve Türkçe ile İngilizce makaleleri kabul etmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergide yayınlanacak eserlerde yer alan görüş ve düşüncelerin her tür sorumluluğu yazara/yazarlarına aittir.

Makaleler, Dergipark sistemi üzerinden gönderilmeli ve Telif Hakkı Devir Formu eserin tüm yazarlarınca imzalanarak sisteme yüklenmelidir. Dergiye gönderilen makaleler, öncelikle Editörler Kurulu tarafından bilimsel içerik ve şekil bakımından ön incelemeye tabi tutulur. Editörler Kurulu, yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı veya derginin yazım kurallarına uygun hazırlanmayan makaleleri hakemlere göndermeden ret/düzeltme kararı verme hakkına sahiptir. Değerlendirmeye uygun makaleler, incelenmek üzere iki ayrı hakeme (kör hakem) gönderilir. Editörler Kurulu, hakem raporlarını dikkate alarak makalelerin yayınlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir.

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (Researchbib), Journal Factor, Directory of Research Journals Indexing, International Institute of Organized Research (I2OR) ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2602-4314 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Kırklareli Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder
Kapak Resmi


Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanında kuramsal ve yöntemsel akademik çalışmalara yer veren hakemli, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmakta ve Türkçe ile İngilizce makaleleri kabul etmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergide yayınlanacak eserlerde yer alan görüş ve düşüncelerin her tür sorumluluğu yazara/yazarlarına aittir.

Makaleler, Dergipark sistemi üzerinden gönderilmeli ve Telif Hakkı Devir Formu eserin tüm yazarlarınca imzalanarak sisteme yüklenmelidir. Dergiye gönderilen makaleler, öncelikle Editörler Kurulu tarafından bilimsel içerik ve şekil bakımından ön incelemeye tabi tutulur. Editörler Kurulu, yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı veya derginin yazım kurallarına uygun hazırlanmayan makaleleri hakemlere göndermeden ret/düzeltme kararı verme hakkına sahiptir. Değerlendirmeye uygun makaleler, incelenmek üzere iki ayrı hakeme (kör hakem) gönderilir. Editörler Kurulu, hakem raporlarını dikkate alarak makalelerin yayınlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir.

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (Researchbib), Journal Factor, Directory of Research Journals Indexing, International Institute of Organized Research (I2OR) ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.

Cilt 4 - Sayı 1 - 24 Haz 2020
 1. FARKLI GÖSTERİMLER HAKKINDA ÖZ-YETERLİK İNANÇ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1 - 19
  Umut TOKİÇİN , Mehmet Altan KURNAZ , Mustafa Kemal YÜZBAŞIOĞLU
 2. İŞ YAŞAM DENGESİNİN DAHA İYİ YAŞAM ENDEKSİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 20 - 33
  Ayhan KEKLİK , Oğuz BAŞOL , Esin Cumhur YALÇIN
 3. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 34 - 42
  Beyza ERKOÇ , Mehmet Zafer DANIŞ
 4. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TURİSTİK DESTİNASYON İMAJ ALGILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 43 - 58
  Aydın ÜNAL , Onur ÇELEN
 5. İNSAN KAYNAKLARI AKTİVİTELERİ VE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST-100 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 59 - 71
  Oğuz BAŞOL , Erkan ÖZTÜRK , Rahmi AKINCIOĞLU
 6. TÜRK SİYASAL HAYATINDA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNİN İKTİSADİ TARIMA ETKİSİ (1950-1960)
  Sayfalar 72 - 82
  Hasan ACAR
 7. TÜRKİYE’DE KONUT ÜRETİM ÖZELLİKLERİNİN 1964-2019 ARASINDA UZUN DÖNEMLİ DÖNÜŞÜMÜ
  Sayfalar 83 - 99
  Murat ÇİFTÇİ
 8. HAMDULLAH HAMDÎ'NİN LEYLÂ İLE MECNÛN MESNEVİSİNDEKİ ARKAİK SÖZCÜKLER
  Sayfalar 100 - 112
  Orhan BALCI
 9. BENLİK, ÖZ-DUYARLIK VE KİMLİK BAĞLAMINDA YEKTA KOPAN’IN AİLE ÇAY BAHÇESİ ROMANINDA BİREYİN VAROLUŞ SORUNSALI
  Sayfalar 113 - 127
  Semih ZEKA
 10. BENJAMİN’DEN BATAİLLE’A YASANIN HARABELERİ
  Sayfalar 128 - 138
  Özlem DERİN
 11. KIRKLARELİ ROMANLARININ EMEK PİYASASINA ERİŞİMİ VE SOSYAL İÇERME POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 139 - 152
  İskender GÜMÜŞ
 12. YOLSUZLUKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINDA ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Sayfalar 153 - 183
  Zekeriya DEMİR
 13. MUSTAFA AKMAN. (2019). MEZHEPLER TARİHİNİN KLASİK KAYNAKLARI: İÇERİK VE ÖZELLİKLERİ. İSTANBUL: ENSAR NEŞRİYAT. SAYFA SAYISI: 294.
  Sayfalar 184 - 192
  Ömer Faruk NAYIROĞLU