Künye

Sahibi/Owner

Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR


Editörler/Editors

Dr. Öğretim Üyesi Günay KURTULDU (Editör)

Dr. Adnan SEYAZ (Editör Yardımcısı)


Yayın Kurulu/Editorial Board

Prof. Dr. Ünal ÇAĞLAR/ Batman Üniversitesi

Prof. Dr. Mesut AYAR/ Kırklareli Üniversitesi

Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL/ İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÇAKIREL/ Kırklareli ÜniversitesiSorumlu Yazı İşleri Müdürü/Managing Editor

Dr. Öğretim Üyesi Yasin ÇAKIREL


Dergi Sekretaryası/ Secretariat of Journal

Dr. Adnan SEYAZ


Dizgi/Typesetting

Dr. Adnan SEYAZ


Kapak Tasarımı/Cover Design

Tülay ÇALIŞKAN

 

Yazışma Adresi/Correspondence

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Rektörlük Kültür Merkezi B Blok

Merkez/Kırklareli

http://sbe.klu.edu.tr/

sbedergi@klu.edu.tr