e-ISSN: 2791-9579
Başlangıç: 2019
Yayıncı: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Kapak Resmi

Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. 2016 yılında Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Dergisi - UYES (International Journal of Administration, Economy and Politics - IJEP) olarak yayınlanmaya başlanılan dergide 2019 yılından itibaren Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dergisi olarak isim değişikliğine gidilmiştir. 

Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dergisi için yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, ilk olarak Editör Kurulu, ön değerlendirmesinden geçmektedir. Makalelerin benzerlik oranı en fazla %15 oranında olmalıdır. Makalelerin değerlendirilmesinde hakemlik türü olarak çift kör (double blind peer review) hakemlik sistemi süreci işletilmekte ve en az iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda makale için üçüncü bir hakemin atanmasına veya makalenin yazara iade edilmesine karar verilebilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir.

Makalelerin ön değerlendirmesinin yapıldığı ortalama süre: 15 gün

Makalelerin hakem süreci ortalama süre: 30 gün

Makalenin ortalama değerlendirme süresi: 45 gün

2023 - Sayı: 12