e-ISSN: 2791-9579
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayımlanan DPUİİBF Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. 2016 yılında Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Dergisi - UYES (International Journal of Administration, Economy and Politics - IJEP) olarak yayınlanmaya başlanılan dergide 2019 yılından itibaren Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dergisi olarak isim değişikliğine gidilmiştir. 

2023 - Sayı: 10