Year 2017, Volume , Issue 2, Pages 109 - 122 2017-09-05

An Examination of Total Quality Management in Health Sector Dissertations Profiles in Turkey (2012-2016)
Türkiye’de Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi Konusunda Yapılmış Tez Profillerinin İncelenmesi (2012-2016)

Özen İNAM [1] , Sema KOÇ TÜTÜNCÜ [2]


Aim: This study aims to reveal the general profile of the dissertations about total quality management in health services and to guide there searchers who plans to write dissertations on this subject.

Method: Content analysis method wasused in categorizing the dissertation profiles examined.

Findings: It has been seen that the master dissertations were studied both qualitative and quantitative methods, and the doctoral dissertations were studied through quantitative methods.

Conclusion: It has been seen that, a great deal of work has been done on total quality management but the number of studies in the health sector has been found to be less.

Amaç: Bu çalışma, sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi konusunda yapılan tezlerin genel bir profilini ortaya koyarak bu konuda tez yazmayı planlayan araştırmacılara yol göstermek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: İncelenen tez profillerinin kategorik hale getirilmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

Bulgular: Yüksek lisans tezlerinin hem nitel hem de nicel yöntemlerle çalışıldığı; doktora tezlerinin tamamının ise nicel yöntemlerle çalışıldığı bilgisine erişilmiştir.

Sonuç: Toplam kalite yönetimi konusunda oldukça fazla çalışma yapıldığı ama sağlık sektöründeki çalışma sayısının daha az olduğu görülmüştür.

 • 1. Gunarathne U. Relationship between Service Qualityand Customer Satisfaction in Sri Lankan Hotel Industry. International Journal of Scientificand Research Publications, 2014; 4(11): 1-8.
 • 2. Dursun T., Oskaybaş K. ve Gökmen C. The Quality of Service of The Distance Education. Social and Behavioral Sciences. 2013; (103): 1133-1151.
 • 3. İpek E. Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri. Sakarya Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tez Projesi, Türkiye, 2012.
 • 4. Ovayolu N. ve Bahar A. Hemşirelik ve Kalite. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006; 9 (1): 104-108.
 • 5. Arpat B., Şaşmaz N. ve Yürekli E. Sağlık hizmetlerinde kalite maliyetleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 19(3): 313-332.
 • 6. Deniz H. M. ve Hobikoğlu H. E. Türkiye’de değere bağlı sağlık sistemitemelinde kamu ve özel sektör açısından algılanan hizmet kalitesi. International Conference on Eurasian Economies. 2011; 160-166.
 • 7. Kaya S., Tengilimoğlu D., Işık O., Akbolat M. ve Yılmaz A. Sağlık kurumlarında müşteri memnuniyeti. D. Tengilimoğlu içinde, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Yayın No: 1821, 30-60, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2013.
 • 8. Çavuş M. Sağlık sektöründe toplam kalite yönetimi. Akademik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2013; 1(1): 238-257.
 • 9. Karadeniz S. İç Müşteri Memnuniyetinin Dış Müşteri Memnuniyetine Etkileri ve bir Araştırma. Sosya Bilimler Enstitüsü, İstanbul Arel Üniversitesi, Türkiye, 2013.
 • 10. Kıngır S., Karagöz Y.,Yıldız M. ve Ağraş S. Toplam kalite yönetimi ile ilgili çalışmalara katılım düzeyinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 13(2): 255-278.
 • 11. Armutlu C. ve Sağlam Arı G. Yönetim Modalarının Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine Yansımaları: Bibliyometrik Bir Analiz. ODTÜ Geliştirme Dergisi. 2010; 1(23): 10.
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Author: Özen İNAM
Institution: İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Sema KOÇ TÜTÜNCÜ
Institution: İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 5, 2017

Bibtex @research article { igusabder293956, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2017}, volume = {}, pages = {109 - 122}, doi = {}, title = {Türkiye’de Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi Konusunda Yapılmış Tez Profillerinin İncelenmesi (2012-2016)}, key = {cite}, author = {İnam, Özen and Koç Tütüncü, Sema} }
APA İnam, Ö , Koç Tütüncü, S . (2017). Türkiye’de Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi Konusunda Yapılmış Tez Profillerinin İncelenmesi (2012-2016) . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (2) , 109-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/30932/293956
MLA İnam, Ö , Koç Tütüncü, S . "Türkiye’de Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi Konusunda Yapılmış Tez Profillerinin İncelenmesi (2012-2016)" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2017 ): 109-122 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/30932/293956>
Chicago İnam, Ö , Koç Tütüncü, S . "Türkiye’de Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi Konusunda Yapılmış Tez Profillerinin İncelenmesi (2012-2016)". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2017 ): 109-122
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi Konusunda Yapılmış Tez Profillerinin İncelenmesi (2012-2016) AU - Özen İnam , Sema Koç Tütüncü Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 122 VL - IS - 2 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Türkiye’de Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi Konusunda Yapılmış Tez Profillerinin İncelenmesi (2012-2016) %A Özen İnam , Sema Koç Tütüncü %T Türkiye’de Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi Konusunda Yapılmış Tez Profillerinin İncelenmesi (2012-2016) %D 2017 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 2 %R %U
ISNAD İnam, Özen , Koç Tütüncü, Sema . "Türkiye’de Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi Konusunda Yapılmış Tez Profillerinin İncelenmesi (2012-2016)". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 2 (September 2017): 109-122 .
AMA İnam Ö , Koç Tütüncü S . Türkiye’de Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi Konusunda Yapılmış Tez Profillerinin İncelenmesi (2012-2016). IGUSABDER. 2017; (2): 109-122.
Vancouver İnam Ö , Koç Tütüncü S . Türkiye’de Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi Konusunda Yapılmış Tez Profillerinin İncelenmesi (2012-2016). İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; (2): 109-122.
IEEE Ö. İnam and S. Koç Tütüncü , "Türkiye’de Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi Konusunda Yapılmış Tez Profillerinin İncelenmesi (2012-2016)", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 2, pp. 109-122, Sep. 2017