ISSN: 2536-4499
e-ISSN: 2602-2605
Founded: 2017
Period: Tri-annual
Publisher: İstanbul Gelisim University
Cover Image
       

Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences (IGUSABDER) is an international peer-reviewed journal will be published three times a year (April, August, December). Our journal is indexed by TUBITAK ULAKBIM TR Index and Health Sciences Field Index (Turkish Citation Index). It is also registered in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and Journals Directory.

Assist. Prof. Dr. Abdullah Yüksel BARUT (Editor)
Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ (Assistant Editor)
Assoc. Prof. Dr. S. Arda ÖZTÜRKCAN (Assistant Editor)

Address: Istanbul Gelisim Universitesi, Saglik Bilimleri Fakultesi, Cihangir Mah. Sehit Jandarma Komando Er Hakan Oner Sk. No: 1 34310 Avcilar, Istanbul / TURKEY
Phone: +90 212 4227000 / ext. 400, 404, 409, 417 E-mail: igusabder@gelisim.edu.tr
Fax: +90 212 4227401 
Official Twitter Account: @IGUSABDER

2022 - Issue: 16

Review

25. Plasentaya Spiritüel Yaklaşım: Lotus Doğum

Research Article

Ferguson Hemorrhoidectomy in the Surgical Treatment of Hemorrhoids

Research Article

Masa Başı İşlerde Çalışanların Fiziksel Aktivite Düzeyleri, Beslenme ve Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Research Article

Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Beslenme Alışkanlıkları ve İnternet Kullanım Süreleri İle İlişkisi

Research Article

Türkiye ile Bazı Ülkelerin Covid-19 Vaka Sayıları Arasındaki Gecikmeli İlişkinin Çapraz Korelasyon Analizi ile İncelenmesi

Research Article

SORT1 rs599839 polimorfizminin Türk toplumunda lipit profillerine olan etkisi

Research Article

Hemşire ve Ebelerin Anne ve Yenidoğanın Erken Ten Tene Temas Uygulamasına Yönelik Bilgileri ile Tutumlarının İncelenmesi

Review

“SQUID GAME” DİZİSİNİN KORKU VE ŞİDDET TEMALARI BAĞLAMINDA RUHSAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Research Article

Morphometric Evaluation Of Pons Development In Pediatric Population According To Age And Gender By Magnetic Resonance Imaging

Research Article

Annelerin Oyun ve Oyun Materyallerine İlişkin Düşünceleri ile Çocuğuyla Etkileşimli Oyun Oynama Davranışlarının İncelenmesi

Research Article

Erkek ve Kadın Hentbolcularda Maç Sırasındaki Oyuncu Yükü ve Yüksek Şiddetli Aktivitelerin Oyuncu Pozisyonlarına Göre Karşılaştırılması

Research Article

What Do Nurses Experience In Pandemics?: A Scale Development Study

Research Article

Prevalence Of Obesity Between 6-15 Years Children In Istanbul

Research Article

Ters yüz sınıf modelinin hemşirelik öğrencilerinin yaşamsal belirti becerileri üzerindeki öğrenme etkileri: Yarı deneysel bir çalışma

Research Article

MEME KANSERİNİN ETİYOPATOGENEZİNDE BAZI SELENOPROTEİNLERİN ROLÜ

Review

Ayna Nöronların Aktivitesi ve Çeşitli Hastalıklar Üzerine Etkisi

Research Article

Treatment of Gingival Recessions Using Coronally Advanced Flap and Connective Tissue Graft: A Retrospective Analysis

Research Article

Laringeal karsinomda ferroptoz ile ilişkili genlerin biyoinformatik yöntemler kullanılarak belirlenmesi

Research Article

İstanbul’da Bir Özel Hastanede İdrar Yolu Enfeksiyonu Bulunan Hastalardan İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılık Profillerinin Belirlenmesi

Research Article

Assessment of the Correlation Between Anthropometric Measurements, Mediterranean Diet and Nutritional Habits of Students in Tekirdağ Namik Kemal University Department of Nutrition and Dietetics

Research Article

Karpal Tünel Sendromlu Kadınlarda Elektrodiagnostik Test Sonuçlarına Göre Klinik Değerlendirme, Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Uyku Kalitesi Sonuçlarının İncelenmesi: Pilot Çalışma

Research Article

COVID-19 HASTALIĞI NEDENİYLE HASTANEDE YATMIŞ BİREYLERİN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Research Article

Tek Diş Siyah Sarımsak Ekstrelerinin Antioksidan, Sitotoksik ve Antidiyabetik Etkilerinin Değerlendirilmesi

Review

OSTEOİD OSTEOMA

Research Article

Özel Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğretmen ve Fizyoterapistlerin Kas-İskelet Sistemi Problemleri ile Psikososyal Durumlarının İncelenmesi

Review

Niasin Dislipidemi Riskini Azaltmada Potansiyel Bir Ajan Mıdır?

Article Writing Rules

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)