ISSN: 2536-4499
e-ISSN: 2602-2605
Founded: 2017
Publisher: İstanbul Gelisim University
Cover Image
 

Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences (IGUSABDER) is an international peer-reviewed journal will be published three times a year (April, August, December). Our journal is indexed by TUBITAK ULAKBIM TR Index and Health Sciences Field Index (Turkish Citation Index). It is also registered in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and Journals Directory.

Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ (Assistant Editor)
Prof. Dr. S. Arda ÖZTÜRKCAN (Assistant Editor)

Address: Istanbul Gelisim Universitesi, Saglik Bilimleri Fakultesi, Cihangir Mah. Sehit Jandarma Komando Er Hakan Oner Sk. No: 1 34310 Avcilar, Istanbul / TURKEY
Phone: +90 212 4227000 / ext. 400, 404, 409, 417 E-mail: igusabder@gelisim.edu.tr
Fax: +90 212 4227401
Official Twitter Account: @IGUSABDER

2024 - Issue: 21 - December

Research Article

Is Bioelectrical Impedance Analysis a Valid Method of the Nutritional Assessment in Patients with Hemodialysis

Review

Kanserli Olgularda Kardiyak Rehabilitasyon Perspektifi

Research Article

First-Trimester Screening Tests And Perinatal Outcomes

Research Article

Çevrimiçi Yemek Siparişlerine Yönelik Beslenme Alışkanlıklarının ve Satın Alma Niyetlerinin Değerlendirilmesi

Research Article

Investigation of Polyvinyl Alcohol (PVA)-Sakacin P Interaction by Molecular Docking Method

Research Article

Evaluation Of The Effect Of Halo Gravity Traction On Lung Volume İn Advanced And Severe Kyphoscoliosis Patients İn Chest Radiography

Research Article

Üniversite Çalışanlarında Tip 2 Diyabet Riskinin ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

Review

Laktasyonu Artırmada Yeni Bir Yöntem: Hipnoemzirme

Research Article

Serebral Palsili Ambulatuar Çocuklarda Yaşam Kalitesi, Fiziksel Aktivite ve Fonksiyonel Bağımsızlığın Araştırılması

Research Article

Dijital Sağlık Uygulamalarının Sağlık Turizmi Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Sistematik Bir Derleme

Review

Polikistik Over Sendromunda Besinlerle Alınan İleri Glikasyon Son Ürünlerinin Rolü

Research Article

PES PLANUS DÜZEYİNİN DORSİ VE PLANTAR FLEKSÖR KAS KUVVETİ İLE GASTROCNEMIUS VE HAMSTRING KAS ESNEKLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Research Article

Kumara Geri Dönmek: Kumar Oynama Davranişinda Relaps Faktörlerine Dair Nitel Bir Değerlendirme

Research Article

Hastane ve Sağlık Kurumları İşletme Yönetimi ile İlgili Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi ile İncelenmesi

Review

α-1 Antitripsin Eksikliğinde Epigenetik ve Beslenme

Research Article

Menopoz dönemindeki kadınlarda sıcak basmaları, yaşam kalitesi ve cinsel doyum arasındaki ilişki

Research Article

Potential Protective Role of Radicut in Valproic Acid-Induced Oxidative Stress in Rat Spleen

Research Article

Üniversite Öğrencilerinde Gece Yeme Sendromu, Uyku Kalitesi ve Kronotip Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Research Article

Talasemi Majör Hastalarında MRG İle Kardiyak Demir Yükü Ölçümü, Demir Yükünün Kardiyak Fonksiyonlara Etkisinin Değerlendirilmesi Ve Doku Doppleri İle Karşılaştırılması

Review

İLAÇ TEDAVİSİ VE BESLENMEDE PEDİATRİYE ÖZGÜ YAKLAŞIMLAR

Review

Histamin İntoleransına Bir Bakış: Mini Derleme

Research Article

Determination of the Knowledge Level of Surgical Intensive Care Nurses in Medical Device Induced Pressure Injury

Review

Ensuring Secure Schools: A Perspective from Social Work

Research Article

Kulak çınlaması oluşturulmuş sıçanlarda bazı iyon kanalı ekspresyonlarının incelenmesi

Research Article

Investigation of dose calculation accuracy of Eclipse treatment planning system in the presence of metal hip prosthesis with thermoluminescence dosimeters

Research Article

Hemşirelik Öğrencilerinin Sözel Sunumlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği

Research Article

Factors Affecting Disease Acceptance and Disease Acceptance of Individuals with Diabetes

Research Article

Translasyonel Tıp Açısından İnsan ve Laboratuvar Sıçanı Türlerinde Scapula'nın Karşılaştırılması

Research Article

How Do The Working Conditions Of A Healthcare Worker Affect Family Life?-Seeing Through The Eyes Of Healthcare Worker Spouses

Research Article

Türkiye’deki Bebek ve Devam Formülleri ile Ek Gıdaların Etiket Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Review

Investigation of the Effectiveness of TecnoBody Devices in Rehabilitation

Article Writing Rules

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)