ISSN: 2536-4499
e-ISSN: 2602-2605
Founded: 2017
Period: Tri-annual
Publisher: İstanbul Gelisim University
Cover Image
       

Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences (IGUSABDER) is an international peer-reviewed journal will be published three times a year (April, August, December). Our journal is indexed by TUBITAK ULAKBIM TR Index and Health Sciences Field Index (Turkish Citation Index). It is also registered in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and Journals Directory.

Assist. Prof. Dr. Abdullah Yüksel BARUT (Editor)

Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ (Assistant Editor)

Assoc. Prof. Dr. S. Arda ÖZTÜRKCAN (Assistant Editor)

Address: Istanbul Gelisim Universitesi, Saglik Bilimleri Fakultesi, Cihangir Mah. Sehit Jandarma Komando Er Hakan Oner Sk. No: 1 34310 Avcilar, Istanbul / TURKEY

Phone: +90 212 4227000 / ext. 400, 404, 409, 417 E-mail: igusabder@gelisim.edu.tr

Fax: +90 212 4227401 Official Twitter Account: @IGUSABDER

2021 - Issue: 14

Research Article

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartlarının Çalışan Motivasyonu Üzerindeki Etkisi; İstanbul İlindeki Özel Hastanelerde Bir Uygulama

Research Article

Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Sedanter Davranış ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Research Article

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Cinsiyetçi ve Küfürlü Dilin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme: Şule Çet Dayanışma Platformu Örneği

Review

Geçmişten Günümüze Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliğinin Yeri

Research Article

Ortodontide Kullanılan Şeffaf Plakların, Termal Siklus Sonrası Su Emilimleri ve Renklenmenin Değerlendirmesi

Review

Alzheimer Hastalığında Ketojenik Diyet Tedavisi

Research Article

Adölesan Voleybol Oyuncularında Core Stabilizasyon Egzersizlerinin Smaç Hızına Etkisi

Research Article

Alarm Fatigue Questionnaire: Turkish Validity and Reliability Study

Article Writing Rules

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)