Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2536-4499 | e-ISSN 2602-2605 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher İstanbul Gelisim University | igusabder.gelisim.edu.tr


Istanbul Gelisim Universitesi Journal of Health Sciences (IGUSABDER) is an international peer-reviewed journal will be published three times a year (April, August, December). Our journal is registered in the Turkish Citation Index (Health Sciences Area Index), Directory of Open Access Journals (DOAJ), and Journals Directory.

Assist. Prof. Dr. Abdullah Yüksel BARUT (Editor)

Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ (Assistant Editor)

Assoc. Prof. Dr. S. Arda ÖZTÜRKCAN (Assistant Editor)

Address: Istanbul Gelisim Universitesi, Saglik Bilimleri Yüksekokulu, Cihangir Mah. Sehit Jandarma Komando Er Hakan Oner Sk. No: 1 34310 Avcılar / Istanbul

Phone: +90 212 4227000 / ext. 400, 404, 409, 417 E-mail: igusabder@gelisim.edu.tr

Fax: +90 212 4227401 Official Twitter Account: @IGUSABDER

Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences

ISSN 2536-4499 | e-ISSN 2602-2605 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher İstanbul Gelisim University | igusabder.gelisim.edu.tr
Cover Image


Istanbul Gelisim Universitesi Journal of Health Sciences (IGUSABDER) is an international peer-reviewed journal will be published three times a year (April, August, December). Our journal is registered in the Turkish Citation Index (Health Sciences Area Index), Directory of Open Access Journals (DOAJ), and Journals Directory.

Assist. Prof. Dr. Abdullah Yüksel BARUT (Editor)

Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ (Assistant Editor)

Assoc. Prof. Dr. S. Arda ÖZTÜRKCAN (Assistant Editor)

Address: Istanbul Gelisim Universitesi, Saglik Bilimleri Yüksekokulu, Cihangir Mah. Sehit Jandarma Komando Er Hakan Oner Sk. No: 1 34310 Avcılar / Istanbul

Phone: +90 212 4227000 / ext. 400, 404, 409, 417 E-mail: igusabder@gelisim.edu.tr

Fax: +90 212 4227401 Official Twitter Account: @IGUSABDER

Issue 12 - Dec 29, 2020
 1. Farklı Dozlarda Intraperitoneal 5-Fluorouracil Kullanımının Deneysel Intestinal Anastomozların İyileşme Süresi Üzerine Etkileri
  Pages 310 - 325
  Veysi Hakan YARDIMCI
 2. In Vitro Koşullarda Farklı İki Nanohibrit Akışkan Kompozitin Derin Class II Kavitelerde Mikrosızıntı Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 326 - 339
  Anıl ÇETİN
 3. Sağlıklı Genç Bireylerde Kognitif Görevle Yapılan Egzersizlerin Kognitif Fonksiyonlara, Duygu Durumuna ve Yaşam Kalitesine Etkisi
  Pages 340 - 356
  Fatma Eda YENİÇERİ, Miray BUDAK
 4. Servikal Sitolojinin Postkoital Kanamada Tanısal Önemi
  Pages 357 - 364
  Ayse KONAC, Abdullah Yüksel BARUT
 5. Çalışma Hayatındaki Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi
  Pages 365 - 378
  Aybala Ayça ÖZGÜL, Cansu BOZAT, Merve SEZİŞ, Yasemin BADUR, Öznur Özge ÖZCAN, Esra Tansu SARIYER, Ekin ÇEVİK, Hatice ÇOLAK, Mesut KARAHAN
 6. The Effect of COVID-19 Pandemic on Nursing Students’ Anxiety Levels
  Pages 379 - 397
  Özlem AKMAN, Dilek YILDIRIM, Aklime SARIKAYA
 7. İç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Hazırladıkları Bakım Planlarının İncelenmesi
  Pages 398 - 414
  Sevda EFİL
 8. Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Maruz Kalan Bireylerle Varoluşçu Sosyal Grup Çalışması
  Pages 415 - 432
  Betül ÇOLAK
 9. Nedir Bu Tandem Emzirme?
  Pages 433 - 442
  Seda GÖNCÜ SERHATLIOĞLU, Elif YILMAZ
 10. Yeni Etiketleme Yönetmeliğine Göre Alerjen Gıdalar ve Sağlık Etkileri
  Pages 443 - 459
  Ecem AKAY, İlkay YILMAZ
 11. Geriatrik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar
  Pages 460 - 474
  Fatma Sıla AYAN, Turgay DAĞTEKİN
 12. Öğretmenlerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Yükseltilmesi Neden Önemlidir?
  Pages 475 - 483
  Ayşe DOST, Elif ÜNER
 13. Social Impacts of COVID-19: Predicting the Unpredictability
  Pages 484 - 501
  Muhammad Ihsan QADIR, Saıf MALIK, Aqeel Abbas KAZMİ
Article Writing Rules