Review
BibTex RIS Cite

Post Traumatic Stress Disorder and Social Work

Year 2017, Issue: 3, 275 - 286, 30.12.2017

Abstract

The profession
and discipline of social work ultimately focuses on the individual while aiming
for them to be in a state of full physical, mental and social well-being.
Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), accepted by a wide range of people as an
important mental problem, can harm an individual's well-being and add "new
curves" to social life. It is precise that in this plane the importance of
the social work profession which is built on the basis of knowledge, skills and
values are better understood. This study focuses on the adventures of PTSD on
literature and discussed in the light of the social work research with the
applicants who have been diagnosed with PTSD.

References

 • American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed. Washington: American Psychiatric Publishing. 2013.
 • Zara A. Krizler ve Travmalar. Yaşadıkça:Psikolojik Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları. İstanbul: İmge Yayınları; 2012, 91-121.
 • Şuer T. Posttravmatik stres bozukluğu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. 2005;(47):205-210.
 • Bolu A, Erdem M, Öznur T. Travma sonrası stres bozukluğu. Anadolu Tıbbi Araştırmalar Dergisi. 2014;8 (2): 98-104.
 • Turnbull GJ. Review of post-traumatic stress disorder. Injury. 1998;2 (29): 87-91.
 • Akçay BD. TSSB tanısı alan hastaların uyku yapısındaki değişiklikler. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. GATA. Uzmanlık Tezi. Türkiye, 2011.
 • Şahin D. Anksiyete Bozuklukları. Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi, 2000, ISBN: 975-97179-0-5.
 • Hürriyet Gazetesi. http://www.hurriyet.com.tr/diyarbakirda-patlama-5-olu-67-yarali-7962416 Erişim Tarihi:11 Ekim 2017
 • Eşsizoğlu A, Yaşan A, Bülbül İ, Önal S, Yıldırım E, Aker T. Bir terörist saldırı sonrasında travma sonrası stres bozukluğu. Türk Psikiyatri Dergisi. 2009;20 (2):118-12.
 • Kongar E. Sosyal Çalışmaya Giriş. Ankara: Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, 1972.
 • IFSW. http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/ Erişim Tarihi: 01 Ekim 2017
 • NASW. Standarts for the Classification of Social Work Practice. Washington: NASW, 1982.
 • Oral M, Tuncay T. Ruh sağlığı alanında sosyal hizmet uzmanlarının rol ve sorumlulukları. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2012;2 (23): 93-114.
 • Teater B. Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri:Uygulama İçin Bir Giriş. Ankara: Nika Yayınevi, 2015.
 • Lee JA. Empowerment Approach to Social Work Practice. West Sussex: Columbia University Press, 2001.
 • Cottraux J, Note I, Yao SN, Mey-Guillard, CD, Bonasse F, Djamoussian D, Mollard E, Note B, Chen Y. Randomized controlled comparison of cognitive behavior therapy with rogerian supportive therapy in chronic post-traumatic stress disorder:a 2-year follow-up. Psychother Psychosom. 2008;77 (2): 101-110.
 • Şahin D. İşkenceden sonra gelişen posttravmatik stres bozukluğuyla kişilik özelliklerinin etkileşimi. Psikiyatri bölümü, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul: 1994.
 • Freud S. Anxiety, İnhibition And Symptoms. On Psychopathology, London: Pelican Book, 1979.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet

Year 2017, Issue: 3, 275 - 286, 30.12.2017

Abstract

Sosyal
hizmet meslek ve disiplini bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir
iyilik hali içerisinde olmasını amaçlarken, odağına en nihayetinde insanı
koymaktadır. Önemli bir psikolojik sorun olan Travma Sonrası Stres Bozukluğu,
bireyin iyi olma haline bireyin iyi olma haline zarar vermekte ve sosyal yaşama
başka problemler ekleyebilmektedir. Tam da bu düzlemde bilgi, beceri ve değer
temelleri üzerinde yükselen sosyal hizmet mesleğinin önemi daha iyi
anlaşılmaktadır. Bu çalışmada TSSB’nin doğuşuna ve literatürdeki serüvenine yer
verilmekte ve TSSB tanısı almış müracaatçılar ile sosyal hizmetin buluşması
sosyal hizmet araştırmaları ışığında tartışmaktadır.

References

 • American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed. Washington: American Psychiatric Publishing. 2013.
 • Zara A. Krizler ve Travmalar. Yaşadıkça:Psikolojik Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları. İstanbul: İmge Yayınları; 2012, 91-121.
 • Şuer T. Posttravmatik stres bozukluğu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. 2005;(47):205-210.
 • Bolu A, Erdem M, Öznur T. Travma sonrası stres bozukluğu. Anadolu Tıbbi Araştırmalar Dergisi. 2014;8 (2): 98-104.
 • Turnbull GJ. Review of post-traumatic stress disorder. Injury. 1998;2 (29): 87-91.
 • Akçay BD. TSSB tanısı alan hastaların uyku yapısındaki değişiklikler. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. GATA. Uzmanlık Tezi. Türkiye, 2011.
 • Şahin D. Anksiyete Bozuklukları. Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi, 2000, ISBN: 975-97179-0-5.
 • Hürriyet Gazetesi. http://www.hurriyet.com.tr/diyarbakirda-patlama-5-olu-67-yarali-7962416 Erişim Tarihi:11 Ekim 2017
 • Eşsizoğlu A, Yaşan A, Bülbül İ, Önal S, Yıldırım E, Aker T. Bir terörist saldırı sonrasında travma sonrası stres bozukluğu. Türk Psikiyatri Dergisi. 2009;20 (2):118-12.
 • Kongar E. Sosyal Çalışmaya Giriş. Ankara: Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, 1972.
 • IFSW. http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/ Erişim Tarihi: 01 Ekim 2017
 • NASW. Standarts for the Classification of Social Work Practice. Washington: NASW, 1982.
 • Oral M, Tuncay T. Ruh sağlığı alanında sosyal hizmet uzmanlarının rol ve sorumlulukları. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2012;2 (23): 93-114.
 • Teater B. Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri:Uygulama İçin Bir Giriş. Ankara: Nika Yayınevi, 2015.
 • Lee JA. Empowerment Approach to Social Work Practice. West Sussex: Columbia University Press, 2001.
 • Cottraux J, Note I, Yao SN, Mey-Guillard, CD, Bonasse F, Djamoussian D, Mollard E, Note B, Chen Y. Randomized controlled comparison of cognitive behavior therapy with rogerian supportive therapy in chronic post-traumatic stress disorder:a 2-year follow-up. Psychother Psychosom. 2008;77 (2): 101-110.
 • Şahin D. İşkenceden sonra gelişen posttravmatik stres bozukluğuyla kişilik özelliklerinin etkileşimi. Psikiyatri bölümü, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul: 1994.
 • Freud S. Anxiety, İnhibition And Symptoms. On Psychopathology, London: Pelican Book, 1979.
There are 18 citations in total.

Details

Subjects Clinical Sciences
Journal Section Articles
Authors

Sayra Lotfi

Mehmet Başcıllar This is me

Publication Date December 30, 2017
Acceptance Date November 9, 2017
Published in Issue Year 2017 Issue: 3

Cite

APA Lotfi, S., & Başcıllar, M. (2017). Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi(3), 275-286.
AMA Lotfi S, Başcıllar M. Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet. IGUSABDER. December 2017;(3):275-286.
Chicago Lotfi, Sayra, and Mehmet Başcıllar. “Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ve Sosyal Hizmet”. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 3 (December 2017): 275-86.
EndNote Lotfi S, Başcıllar M (December 1, 2017) Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 275–286.
IEEE S. Lotfi and M. Başcıllar, “Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet”, IGUSABDER, no. 3, pp. 275–286, December 2017.
ISNAD Lotfi, Sayra - Başcıllar, Mehmet. “Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ve Sosyal Hizmet”. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (December 2017), 275-286.
JAMA Lotfi S, Başcıllar M. Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet. IGUSABDER. 2017;:275–286.
MLA Lotfi, Sayra and Mehmet Başcıllar. “Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ve Sosyal Hizmet”. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 3, 2017, pp. 275-86.
Vancouver Lotfi S, Başcıllar M. Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet. IGUSABDER. 2017(3):275-86.

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)