Year 2018, Volume , Issue 4, Pages 318 - 329 2018-04-20

An Investigation of the Effects of Posture Corrective Exercise and Stretch Combination on Flexibility Pain and Depression Score in the Late Adolescence Period
Geç Ergenlik Döneminde Kısa Süreli Olarak Uygulanan Postür Düzeltici Egzersiz ve Germe Kombinasyonunun Esneklik, Ağrı ve Depresyon Puanı Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması

Merve BİLGİÇ [1] , Tomris DUYMAZ [2]


Aim: In this study, we investigated the effects of stretching and exercise in late puberty on flexibility, pain and anxiety.

Method: 30 people were enrolled in the Physiotherapy and Rehabilitation department and Ergotherapy department of a foundation university. Beck Depression Scale was used for the anxiety measurements of the participants, McGill Pain Test was used for determining the pain scores; flexibility measurements were made manually by the same physiotherapist. The questionnaires were analyzed by SPSS 21 program. Mann Whitney-U test and Wilcoxon test were used in the analysis.

Findings: The mean age of participants was calculated as 19,53±1,24 years in the study group of 19,66±0,81 years in the control group. In the McGill pain questionnaire, the mean value for the control group was 54.53 after treatment 54.66 before treatment; in the study group, it was 61.46 before treatment and 51.46 after treatment. Beck depression scores were calculated as 11. 00 before treatment and as 10.53 after treatment in the control group as 11. 73 before treatment and as 10.93 after treatment in the study group.

Conclusion: There was a significant decrease in pain in the group who made use of exercise and stretching combination for a short time. The changes in the exercise group were minimal compared to the other group. According to these findings we think that it is absolutely necessary to add streching exercise to the sport clock of the high school students and the sports unit.

Amaç: Çalışmamızda Erikson’a göre 18 yaş dolaylarında başlayan ve kimlik arayışının sona ermesi ile biten geç ergenlik döneminde yapılan germe ve postür düzeltici egzersiz çalışmasının esneklik, ağrı ve anksiyeteye olan etkilerini araştırdık.

Yöntem: Çalışmamıza bir vakıf üniversitesinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü ve Ergoterapi bölümü öğrencisi olan 30 kişi alınmıştır. Katılımcıların anksiyete ölçümü için Beck Depresyon Ölçeği, ağrı skorlarının belirlenmesi için McGill Ağrı Testi kullanılmış; esneklik ölçümleri aynı fizyoterapist tarafından manuel olarak yapılmıştır. Katılımcılardan alınan anket bilgileri SPSS 21 programı kullanılarak analiz edilmiş, analizde Mann Whitney-U testi ve tedavi öncesi ve sonrası değerlendirmeleri için Wilcoxon testi kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması kontrol grubunda 19,66±0,81 yıl, çalışma grubunda 19,53±1,24 yıl olarak hesaplanmıştır. McGill ağrı sorgulamasında kontrol grubu tedavi öncesi 54,66 tedavi sonrası 54,53; çalışma grubunda tedavi öncesi 61,06 tedavi sonrası ise 51,46 olarak ölçülmüştür. Beck depresyon puanları kontrol grubunda tedavi öncesi 11,00 tedavi sonrası 10,93; çalışma grubunda tedavi öncesi 11,73 tedavi sonrası 8,53 olarak hesaplanmıştır.

Sonuç: Çalışmamızda kısa süre de olsa egzersiz ve germe kombinini uygulayan grupta ağrıda anlamlı ölçüde azalma bulunmuştur. Sadece egzersiz uygulayan grupta değişiklikler diğer gruba göre minimal ölçüdedir. Bu sonuca göre lise dönemindeki çocuklar ile spor yapan birimlerin spor saatine germe egzersizini mutlaka eklemesi gerektiğini düşünüyoruz. 

 • Gallahue D, Ozmun J. Understanding Motor Development. 1. baskı. İstanbul: Nobel Kitabevi; 2014.
 • Unalan P, Kaya Ç. Birinci basamakta ergen sağlığına yaklaşım. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2011;29(3):217–227. Doi: 10.1007/s11195-011-9204-x.
 • Baltacı G, Düzgün İ. Adölesan ve Egzersiz. 2. baskı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2012.
 • Karabıçak Ö. Ayaş İlçesindeki Adölesanlarda Fiziksel Aktivite Düzeyinin Postür, Ağrı ve Anksiyete Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. [doktora tezi]. Ankara, Türkiye: Protez-Ortez-Biomekanik Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2014.
 • Aydos L, Kürkçü R. 13-18 yaş grubu spor yapan ve yapmayan orta öğrenim gençliğinin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 1997;2:31-38.
 • Tavşanlı N. Ağrısı olan yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin incelenmesi. Ağrı Dergisi. 2013;25(3):93-100. doi: 10.5505/agri.2013.20082.
 • Taycan O, Kutlu L. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Anatolian Journal of Psychiatry. 2006;7:100-108. Özcan H, Subaşı B. Ergenlik ve genç yetişkinlik dönemindeki kadınlarda benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı, depresyon ve anksiyete ilişkisi. Journal of Mood Disorders. 2013;3(3):107-113. doi: 10.5455/jmood.20130507015148.
 • Hasanefendioğlu Z. Kronik bel ağrılı hastalarda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi: Ağrı, klinik ve fonksiyonel durumun yaşam kalitesi üzerine etkisi. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2012;58:93-98. doi: 10.4274/tftr.43925.
 • Berber M, Karadibak D. Adölesan dönemde ekrana bağlı aktivitelerin hamstring kas uzunluğu, reaksiyon zamanı ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2014;28(1):1-6. http://dx.doi.org/10.18614/deutfd.33906.
 • Çubukçu B. Çalışan adölesanlarda kas iskelet sistemi semptomlarının sıklığı, etkileyen faktörler ve sonuçları. Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. 2017.
 • Eyuboğlu E. 7 haftalık hazırlık periyodunun bir kadın voleybol takımının vücut kompozisyonu, kuvvet, esneklik ve aerobik dayanıklılık özelliklerine etkisi. Journal of Human Science. 2016;13(3):6071-6079. doi:10.14687/jhs.v13i3.42496073.
 • Düzgün İ, Baltacı G. Düzenli spor yapan ve yapmayan adölesanlarda esneklik test sonuçlarının yaş ve cinsiyete bağlı değişimi. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi. 2009;20(3):184-189.
 • Ün N, Yüktaşır B, Ergun N. Statik germe süresinin hamstring kas esnekliği üzerine etkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2002;13(2):72-76.
 • Kaya M, Genç M, Kaya B, Pehlivan E. Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başa çıkma tarzları ve etkileyen faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi. 2007;18(2):137-146.
 • Steptoe J, Wardle A. Depressive symptoms, social support, and personal health behaviors in young men and women. Health Psychology. 2001;20(3):223-227. http://dx.doi.org/10.1037/0278-6133.20.3.223.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0002-0237-2073
Author: Merve BİLGİÇ (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0003-0917-2098
Author: Tomris DUYMAZ
Institution: İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 20, 2018

Bibtex @research article { igusabder393855, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {318 - 329}, doi = {}, title = {Geç Ergenlik Döneminde Kısa Süreli Olarak Uygulanan Postür Düzeltici Egzersiz ve Germe Kombinasyonunun Esneklik, Ağrı ve Depresyon Puanı Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Bi̇lgi̇ç, Merve and Duymaz, Tomris} }
APA Bi̇lgi̇ç, M , Duymaz, T . (2018). Geç Ergenlik Döneminde Kısa Süreli Olarak Uygulanan Postür Düzeltici Egzersiz ve Germe Kombinasyonunun Esneklik, Ağrı ve Depresyon Puanı Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (4) , 318-329 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/36402/393855
MLA Bi̇lgi̇ç, M , Duymaz, T . "Geç Ergenlik Döneminde Kısa Süreli Olarak Uygulanan Postür Düzeltici Egzersiz ve Germe Kombinasyonunun Esneklik, Ağrı ve Depresyon Puanı Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2018 ): 318-329 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/36402/393855>
Chicago Bi̇lgi̇ç, M , Duymaz, T . "Geç Ergenlik Döneminde Kısa Süreli Olarak Uygulanan Postür Düzeltici Egzersiz ve Germe Kombinasyonunun Esneklik, Ağrı ve Depresyon Puanı Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2018 ): 318-329
RIS TY - JOUR T1 - Geç Ergenlik Döneminde Kısa Süreli Olarak Uygulanan Postür Düzeltici Egzersiz ve Germe Kombinasyonunun Esneklik, Ağrı ve Depresyon Puanı Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması AU - Merve Bi̇lgi̇ç , Tomris Duymaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 318 EP - 329 VL - IS - 4 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Geç Ergenlik Döneminde Kısa Süreli Olarak Uygulanan Postür Düzeltici Egzersiz ve Germe Kombinasyonunun Esneklik, Ağrı ve Depresyon Puanı Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması %A Merve Bi̇lgi̇ç , Tomris Duymaz %T Geç Ergenlik Döneminde Kısa Süreli Olarak Uygulanan Postür Düzeltici Egzersiz ve Germe Kombinasyonunun Esneklik, Ağrı ve Depresyon Puanı Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması %D 2018 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 4 %R %U
ISNAD Bi̇lgi̇ç, Merve , Duymaz, Tomris . "Geç Ergenlik Döneminde Kısa Süreli Olarak Uygulanan Postür Düzeltici Egzersiz ve Germe Kombinasyonunun Esneklik, Ağrı ve Depresyon Puanı Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 4 (April 2018): 318-329 .
AMA Bi̇lgi̇ç M , Duymaz T . Geç Ergenlik Döneminde Kısa Süreli Olarak Uygulanan Postür Düzeltici Egzersiz ve Germe Kombinasyonunun Esneklik, Ağrı ve Depresyon Puanı Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması. IGUSABDER. 2018; (4): 318-329.
Vancouver Bi̇lgi̇ç M , Duymaz T . Geç Ergenlik Döneminde Kısa Süreli Olarak Uygulanan Postür Düzeltici Egzersiz ve Germe Kombinasyonunun Esneklik, Ağrı ve Depresyon Puanı Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; (4): 318-329.
IEEE M. Bi̇lgi̇ç and T. Duymaz , "Geç Ergenlik Döneminde Kısa Süreli Olarak Uygulanan Postür Düzeltici Egzersiz ve Germe Kombinasyonunun Esneklik, Ağrı ve Depresyon Puanı Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 4, pp. 318-329, Apr. 2018