Year 2018, Volume , Issue 5, Pages 494 - 516 2018-08-31

Üniversite Öğrencilerinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi, Kalsiyumun Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi
Relation of Consumption of Milk and Dairy Products in the University Students, Calcium with Anthropometric Measurements

Hülya DEMİR [1] , Yeşim Nurdan ÖZKORUCUKLU [2]


Amaç: Bu araştırma üniversite öğrencilerinin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıkları, beslenme eğitimi alan ve almayan gruplar arasındaki bilgi düzeyleri ile tüketim sıklığı farklılıkları ve bu grupların kalsiyum alımları ile Beden Kütle İndeksi (BKİ) ve bel/kalça oranları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Örnekleme özel bir üniversitesinin, hemşirelik, beslenme ve diyetetik, mimarlık ve grafik tasarımı bölümlerinde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri olmak üzere toplam 200 kişi dahil edilmiştir. Araştırma verileri 15 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri arasında araştırmacılar tarafından hazırlanan Genel Bilgi Formu ve Besin Tüketim Sıklığı Formu ile toplanmıştır.

Bulgular: Katılımcıların 109’unun süt içme alışkanlığı olduğu saptanırken 91 kişi ise tiksinme ve mide bulantısı gibi nedenler ile süt içmediklerini belirtmişlerdir. Süt ve süt ürünlerinin içerdiği kalsiyum miktarını bildiğini ifade eden kişilerin tamamı bu değerleri doğru bilemezken, günlük kalsiyum miktarını biliyorum diyenlerin çoğunluğu da bu miktarı doğru olarak belirtememişlerdir. Katılımcıların bölümlerine göre BKİ ve bel/kalça oranları incelendiğinde beslenme ve hemşirelik bölümlerinde BKİ>25kg/m2 olan bireylerin oranı(%3,92 ve %9,80) mimarlık ve grafik tasarımı bölümünden daha az (%31,37 ve %54,90) olduğu tespit edilmiştir. Süt ve süt ürünlerinden (her öğün tüketenler dikkate alınmıştır) günlük kalsiyum tüketim miktarı ve BKİ arasındaki ilişki incelendiğinde ise <600 mg tüketen katılımcıların çoğunluğunun BKİ >25 kg/m2 sınıfında yer aldığı belirlenmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinde süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlığı olduğu ve bu konuda eğitim almış bireylerle almamışlar arasında tüketim farklılığı olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların yetersiz süt ve süt ürünleri tüketimi ile yüksek Beden Kütle İndeksi ve bel/kalça oranı arasında negatif ilişki olduğu saptanmıştır.

Aim: This study was carried out to determine the relation between the consumption habits of milk and dairy products of the university students, the knowledge levels of groups receiving nutrition education and those not, and the calcium intake, Body Mass Indexes and waist/hip ratios of these students.

Method: Sampling included a total of 200 students from Yeditepe University, consisting of 3rd and 4th grade students studying in Nursing, Nutrition and Dietetics, Architecture and Graphic Design departments. The study data were collected between 15 July and 15 August with the General Information Form and the Food Consumption Frequency Form.

 Findings: While 109 participants were determined to have a habit of drinking milk, 91 participants stated that they did not drink milk for reasons such as disgust and nausea. While all of the participants who claim that they know the amount of calcium contained in milk and dairy products could not guess these values correctly, the majority of those who state that they know the amount of daily calcium cannot accurately state this amount. When body mass indexes and waist/hip ratios of the participants are analyzed according to the departments, it was determined that the proportion of individuals with a body mass index of 25 kg/m2 in the nutrition and nursing departments is less than that of the department of architecture and graphic design. When the relation between the amount of daily calcium from milk and dairy products (taking into account daily and every meal consumptions) and the body mass indexes is observed, it is detected that the body mass index of the majority of participants consuming <600 milligrams is in >25  kg/m2 class.

Conclusion: As a result, it was determined that the university students have different consumption habits of milk and dairy products and there was  a difference in consumption among those who have received education in this regard and those who have not. It was detected that there was a negative relation between inadequate consumption of milk and dairy products, high body mass index and waist/hip ratio in the participants.

 • Nezami M, Segovia-Siapco G, Lawrence Beeson W, Sabate J. Association between consumption of dairy foods and anthropometric indicators of health. Nutrients. 2016;8(7):427. doi: 10.3390/nu8070427.
 • Abargouei AS, Janghorbani M, Salehi-Marzijarani M, Esmaillzadeh A. Effect of dairy consumption on weight and body composition in adults a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Int J Obes. 2012;36(12):1485-1493. doi: 10.1038/ijo.2011.269.
 • Ferland A, Lamarche B, Chateau-Degat ML, et al. Dairy product intake and its association with body weight and cardiovascular disease risk factors in a population in dietary transition. J Am Coll Nutr. 2011;30(2):92-99.
 • Gubur M, Demir H. The comparison of healthy eating index values of female patients 18-65 years applying to a special hospital nutrition diet polyclinica cross-sectional study. Int J Diabetes Complications. 2017;1(4):1-7.
 • Harvey-Berino J, Gold BC, Lauber R, Starinski A. The impact of calcium and dairy product consumption on weight loss. Obes Res. 2005;13(10):1720-1726.
 • Elwood PC, Pickering JE, Givens DI, Gallacher JE. The consumption of milk and dairy foods and the incidence of vascular disease and diabetes: An overview of the evidence. Lipids. 2010;45(10):925-939. doi: 10.1007/s11745-010-3412-5.
 • Van Loan M. The role of dairy foods and dietary calcium in weight management. Journal of the American College of Nutrition. 2009;28(1):120-129.
 • Özdemir G, Çelebi F. Kalsiyum ve ağırlık kontrolü-yayın özetleri. Uluslararası Bilimler Dergisi. 2011;8(2):643-652.
 • Demirel N. Dünya ve Türkiye’de Süt Sektör İstatistikleri 2013. Ankara: Ulusal Süt Konseyi; 2014.
 • Zemel MB. Proposed role of calcium and dairy food components in weight management and metabolic health. The Physician and Sports Medicine. 2009;37(2):29-39.
 • Papadaki A, Hondros G, Scott JA, Kapsokefalou M. Eating habits of university students living at, or away from home in Greece. Appetite. 2007;49(1):169-176.
 • Lee HJ, Cho J, Lee HH, Kim C, Cho E. Intakes of dairy products and calcium and obesity in Korean adults: Korean National Health and Nutrition Examination Surveys (KNHANES) 2007-2009. Plos One. 2014. doi: 10.1371/journal.pone.0099085.
 • Sarria A, Moreno LA, Garcia-Llop LA, Fleta J, Morellon MP, Bueno M. Body mass index, triceps skinfold and waist circumference in screening for adiposity in male children and adolescent. Acta Paediatr. 2001;90(4):387-392.
 • Baysal A. Genel Beslenme. 13. baskı. Ankara: Hatiboğlu Yayınları; 2010.
 • National Institutes of Health National Cancer Institute. Dietary Assessment primer. https://dietassessmentprimer.cancer.gov/.
 • Zemel MB, Wilson B, Van Loan MD, Teegarden D, Lyle R, Matkovic V. Role of dairy products in modulation of body weight and body fat: a meta-analysis. Obesity. 2007;15:A91.
 • World Health Organization. Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic 1998. www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO.../en/. Erişim Tarihi 15 Haziran 2015.
 • World Health Organization. Waist Circumference and Waist-Hip Ratio 2011. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44583/9789241501491_eng.pdf?sequence=1.
 • Aylaz R, Çıtlık Sarıtaş S, Şanver F. et al. The obesity and related factors on obesity among the workers in a public health directorate. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016;5(1):16-22.
 • Şimşek B, Açıkgöz İ. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin içme sütü tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2011;21(1):12-18.
 • Şahinöz S, Özdemir M. Üniversite öğrencilerinin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıkları ve etkileyen faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(4):106-112.
 • Tarakçı Z, Selçuk Ş, Şahin K, Coşkun H. Üniversite öğrencilerinin içme sütü tüketim alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2003;13(1):15-21.
 • Schwingshackl L, Hoffmann G, Schwedhelm C, et al. Consumption of dairy products in relation to changes in antropometric variables in adult populations: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. Plos One. 2016;11(6). doi: 10.1371/journal.pone.0157461.
 • Lu L, Xun P, Wan Y, He K. Long term association between dairy consumption and risk of childhood obesity: A systemic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Eur J Clin Nutr. 2016;70(4):414-423. doi: 10.1038/ejcn.2015.226.
 • Marques-Vidal P, Goncalves A, Dias CM. Milk intake is inversely related to obesity in men and in young women: Data from the Portuguese Health Interview Survey 1998-1999. International Journal of Obesity Related Metabolic Disorders. 2005;30(4):88-93.
 • Zemel MB. The role of dairy foods in weight management. J Am Coll Nutr. 2005;24(6 Suppl):537-546.
 • Jacqmain M, Doucet E, Despres JP, Bouchard C, Tremblay A. Calcium intake, body composition, and lipoprotein-lipid concentrations in adults. The American Journal of Clinical Nutrition. 2003;77(6):1448-1452.
 • Lee HJ, Cho J, Lee HH, Kim C, Cho E. Intakes of dairy products and calcium and obesity in Korean adults. Plos One. 2014;9(6).
 • Brooks BM, Rajeshwari R, Nicklas TA, Yang SJ, Berenson GS. Association of calcium intake, dairy product consumption with overweight status in young adults (1995-1996): The Bogalusa Heart Study. J Am Coll Nutr. 2006;25(6)523-532.
 • Fiorito LM, Ventura AK, Mitchell DC, Smiciklas-Wright H, Birch LL. Girls’dairy intake, energy intake, and weight status. J Am Diet Assoc. 2006;106(11):1851-1855.
 • Replogle RA, Li Q, Wang L, Zhang M, Fleet CJ. Gene by diet interactions influence calcium absorption and bone density in mice. J Bone Miner Res. 2014;29(3):657-665.
 • Yilmaz B. Dairy Products and Obesity. J Nutr Diet-Special Topics. 2016;2(1):45-48.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8321-7106
Author: Hülya DEMİR (Primary Author)
Institution: Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Diyetetik Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8076-4825
Author: Yeşim Nurdan ÖZKORUCUKLU
Institution: Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme Diyetetik Bölümü ; Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Dates

Publication Date : August 31, 2018

Bibtex @research article { igusabder412008, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {494 - 516}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi, Kalsiyumun Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi}, key = {cite}, author = {Demi̇r, Hülya and Özkorucuklu, Yeşim Nurdan} }
APA Demi̇r, H , Özkorucuklu, Y . (2018). Üniversite Öğrencilerinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi, Kalsiyumun Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (5) , 494-516 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/38973/412008
MLA Demi̇r, H , Özkorucuklu, Y . "Üniversite Öğrencilerinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi, Kalsiyumun Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2018 ): 494-516 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/38973/412008>
Chicago Demi̇r, H , Özkorucuklu, Y . "Üniversite Öğrencilerinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi, Kalsiyumun Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2018 ): 494-516
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi, Kalsiyumun Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi AU - Hülya Demi̇r , Yeşim Nurdan Özkorucuklu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 494 EP - 516 VL - IS - 5 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Üniversite Öğrencilerinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi, Kalsiyumun Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi %A Hülya Demi̇r , Yeşim Nurdan Özkorucuklu %T Üniversite Öğrencilerinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi, Kalsiyumun Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi %D 2018 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 5 %R %U
ISNAD Demi̇r, Hülya , Özkorucuklu, Yeşim Nurdan . "Üniversite Öğrencilerinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi, Kalsiyumun Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 5 (August 2018): 494-516 .
AMA Demi̇r H , Özkorucuklu Y . Üniversite Öğrencilerinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi, Kalsiyumun Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi. IGUSABDER. 2018; (5): 494-516.
Vancouver Demi̇r H , Özkorucuklu Y . Üniversite Öğrencilerinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi, Kalsiyumun Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; (5): 494-516.
IEEE H. Demi̇r and Y. Özkorucuklu , "Üniversite Öğrencilerinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi, Kalsiyumun Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 5, pp. 494-516, Aug. 2018